If you can read this line, the file format.css from BK is missing! (must be lower case file name.)
Oluf Sørensen #160
Født 07-1714
Død 03-1748
Kiersten Olufsdatter #154


Søren Iversøn #153<
Grafisktavle med aner til: Oluf Sørensen