27 maj 2020                   

Mand: Ib Hansen #761
Født den: 1749 1 Døbt den: 22-04-1749 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 (se note 1) Far: Hans Ibsen #1493 Mor: Anna Hansdatter #766 Biografi
Hustru: Dorthea Enevoldsdatter 3 #762 Gift: 08-10-1779 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 Trolovet den: 13-04-1779 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2
Født den: 5-10-1755 i Grimstrup, Grimstrup Sogn, Ribe Amt 2,4 Begravet den: 10-07-1810 2 Far: Mor:
K Barn 1: Anne Margrethe Ibsdatter #765 Født den: 1780 i Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 Døbt den: 23-04-1780 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 (se note 2)
K Barn 2: Maren Ibsdatter #136 Født den: 1782 i Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt 5 (se note 3) Døbt den: 01-04-1782 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 (se note 4) Mand: Christen Hansen Kusk #135 f. 1791 d. 1841 Gift: 01-12-1815 6 (se note 5) Biografi
K Barn 3: Anne Ibsdatter #1494 Født den: 20-06-1785 i Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 Døbt den: 03-07-1785 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 (se note 6)
K Barn 4: Mette Ibsdatter #763 Født den: 07-01-1788 i Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 Døbt den: 13-01-1788 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 (se note 7)
K Barn 5: Mette Ibsdatter #1495 Født den: 1789 i Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt Døbt den: 11-01-1789 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 (se note 8)
K Barn 6: Ingeborg Ibsdatter #764 Født den: 26-02-1792 i Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt Døbt den: 04-03-1792 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 (se note 9)
K Barn 7: Maren Ibsdatter #1496 Født den: 26-02-1792 i Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 Døbt den: 04-03-1792 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 2 (se note 10)
Kilder: (1) Folketællingen 1801, FT 1801, Omme, Vester Nykirke. (2) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt. (3) Folketællingen 1801, FT 1801. (4) Kirkebogen, Grimstrup Sogn, Ribe Amt, opslag 141. (5) Folketællingen 1845, FT 1845, Faaborg Sogn. (6) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1815. Begivenhedsfodnote Note (1) Båren af Mette Ibsdatter. Faddere: Chresten Madsen, Frans Hansen og Else Sørensdatter, Niels Nielsen alle fra Omme Note (2) Døbt. Ib Hansen i Omme, Anne Margrethe 23 Apr 1780 Samme dag døbt i Nykirke Ib Hansen og moderen Dorthea Enevoldsdatter af Omme deres datter med navn anna Margretha. Baaren af Hans Nielsens kone fra Grimstrup. Fad. Frands Lauridsen fra Darum, Peder Enevoldsen fra Omme, Hans Hansen ibid., Peder Vedsted fra Raunsøe, Anne Hansdatter, Anne Marie Pedersdatter fra Endrupholm. Note (3) Kirkebogen siger 1882 - mens folketællingerne siger 1892, men det sidste må være forkert Note (4) Døbt. Ib Hansen i Omme, Maren 1 Apr 1782 Feria 2da Pascat. d. 1ste April døbt Ib Hansen og H. Dorthea Enevoldsdatter af Omme deres datter N. Maren. Baaren af Anne Hansdatter af Omme. Hans Hansen, Herman Smed, Jens Friderichsens hustrue af bemte. Omme. Note (5) Trol. Christen Hansen i Fåborg og Maren Ibsdatter i Omme. 1 Dec 1815 Som forlovere for velagted unge karl Christen Hansen af Faaborg bye og sogn, Gaardbeboer, 24½ aar og pigen Maren Ibsdatter af Omme bye, Nykirke sogn, i tjeneste paa forpagtergaarden, gl: 23½ aar, der agte at indlade sig i ægtestanden med hverandre, forsikrer vi 2de underskrevne mænd, at intet i nogen hensigt kan være til hinder i disses forehavende gudelige forehavende, saavelsom at de begge ere inoculerede, hvorover der næste Søndag kan skee tillysning fra prædikestolen i Nykirke. Raunsøe præstegaard den 1ste December 1815. Christen Pedersen. Ib hansen. Note (6) Døbt. Ib Hansen i Omme, Anne 3 Jul 1785 Eodem die døbt i Nyekirke Ib Hansen og H. Dorthea af Omme deres datter N. Anna. Baaren af Hans Hansens H. i Grimstrup. Fad. Hans Nielsen, Grimstrup, Niels Jensen, Niels Simonsen, Peder Enevoldsens hustru. Født 20 Juny. Note (7) Døbt. Ib Hansen i Omme, Mette 13 Jan 1788 1ste Søndag efter Hel. 3 Kong. døbt i Nyekirke Ib Hansen og H. Dorthea Enevoldsdatter af Omme deres datter N. Mette. Baaren af Peder Enevoldsens H. i Omme. Fad. Ladefogden paa Endrupholm, Christen Muurmester, Hans Nielsen fra Grimstrup, Jens Smeds H. og Hans Ibsens H. i omme. Født 7 Jan. Note (8) Døbt. Ib Hansen i Omme, Mette 11 Jan 1789 Første Sønd. efter Hel. 3 Kong. døbt Ib Hansen og H. Dorthea Enevoldsdatter af Omme deres datter N. Mette. Baaren af Jens Smeds H. i Omme. Fadd. Hans Ibsen fra Grimstrup, Jens Frederichsen, Hermand Smed fra Omme, Christiane Mortensdatter. Note (9) Døbt. Ib Hansen i Omme, Ingeborg 4 Mar 1792 Døbt. Ib Hansen i Omme, Maren 4 Mar 1792 Anden Søndag i Fasten døbt i Nyekirke Ib Hansen og H. Dorthea Enevoldsdatter af Omme, deres tvende døttre, som vare tvillinger, ved navne, den ældste Ingeborg og den yngste Maren. Den ældste baaren af Margrethe Eskesdatter af Omme og den yngste af Maren Michelsdatter af Omme. Fadd. Hans Nielsen af Grimstrup, Jens Friderichsen af Omme, Niels Jensen, Mads Hansen, Jens Nielsens kone, Anders Sørensens kone af Omme. Født 26 Febr. Note (10) Døbt. Ib Hansen i Omme, Ingeborg 4 Mar 1792 Døbt. Ib Hansen i Omme, Maren 4 Mar 1792 Anden Søndag i Fasten døbt i Nyekirke Ib Hansen og H. Dorthea Enevoldsdatter af Omme, deres tvende døttre, som vare tvillinger, ved navne, den ældste Ingeborg og den yngste Maren. Den ældste baaren af Margrethe Eskesdatter af Omme og den yngste af Maren Michelsdatter af Omme. Fadd. Hans Nielsen af Grimstrup, Jens Friderichsen af Omme, Niels Jensen, Mads Hansen, Jens Nielsens kone, Anders Sørensens kone af Omme. Født 26 Febr. Gunner Jermiin Nielsen: Min slaegt www.Slaegt.JermiinNielsen.dk Navne register