23-12-2010                    

Mand: Henrik (Hjermiin) Jermiin #117 leveår: 76 Født: 1705 i Hjerm, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt 1 Bopæl (person): 1766 i Venø 2 Uddannelse: 20-07-1726 Immatrikuleret på Københavns Universitet 3 Uddannelse: 29-05-1727 Prima Philosophia 4 Uddannelse: 10-07-1733 Immatrikuleret på Universitetet i Rostock 5 (se note 1) Uddannelse: 1748 Gen-immatrikuleret på Universitetet i Rostock 6 (se note 2) Stilling: Doktor medicinae, senere fæstebonde 1,7,2 Stilling: 1756 - 1763 Læge i Aalborg 8 Stilling: 1763 - 1781 Læge på Venø 8 Død: 1781 på Venø 1,8 Begravet: 21-06-1781 i Venø 8 Far: Jens Henriksen Jermiin #122 Mor: Øllegaard Muus #199 Biografi 1
Hustru: Anna Sophie Barbara (Echhardt) Eccardt #118 leveår: 92
Født: 1730 i 1,9 Død: 12-08-1822 i 1 Far: Mor: Biografi 9
M Barn 1: Jens Christian Jermiin #74 leveår: 82 Født: 26-05-1751 i Rostock 1 Konfirmeret: 26-04-1767 i Humlum Kirke, Ringkøbing Amt 10 (se note 3) Stilling: 1775 Degn på Venø 1 Stilling: 22-06-1780 - 1800 Degn, Gaardejer 1,11 Stilling: 1785 Ejer af Tranekærgård i Terpling, Aastrup Sogn 1 Død: 03-08-1833 i Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt 1 Ægtefælle Marie Kirstine Fridericsdatter #75 f. 15-05-1791 d. 17-06-1855 Gift: 06-03-1812 i hjemmet i Terpling, Aastrup Sogn, Ribe Amt 1,12 (se note 4) Biografi 1
M Barn 2: Thomas Just Jermiin #119 leveår: 79 Født: 1754 i 13 Stilling: Degn i Albæk 13 Død: 26-01-1833 i Ålborg 14 Ægtefælle Dorthe Kirstine Thisted #479 f. 1752 Biografi
K Barn 3: Mette Cathrine Svane Jermiin #2018 leveår: 72 Født: 1759 i 14 Død: 12-12-1831 i Ålborg 14 Ægtefælle Christian Pedersen Seerup #2019 f. 1753 d. 1796 Gift: 27-08-1786 i Venø Kirke, Venø Sogn, Ringkøbing Amt 15,16
M Barn 4: Andreas Jermiin #522 leveår: 19 Født: 1762 i 17 Uddannelse: student 18 Død: 13-11-1781 i 19 Biografi 19
M Barn 5: Engel Johan Daniel Jermiin #120 leveår: 65 Født: 20-11-1764 på Venø 1,14 Stilling: 1797 Sognepræst i Tæbring-Outrup-Rakkerby menighed på Mors 1,20 Stilling: 1820 Sognepræst i Vester og Øster Hassing 1 Død: 30-05-1830 i Hassing 1,14 Begravet: 07-06-1830 i 14 Ægtefælle Helene Kirstine Sand #390 f. 1781 d. 03-05-1849 Gift: 1798 i 1 Biografi
M Barn 6: Immanuel Jermiin #121 leveår: 81 Født: 06-12-1769 i Venø, Venø Sogn, Ringkøbing Amt 20 Døbt: 8-12-1769 i Venø, Venø Sogn, Ringkøbing Amt 21,22,1 Bopæl (person): 1801 i Sudent, logerende Klædebo Kvarter, København 13 Uddannelse: 1789 Studentereksamen i Ålborg 20 Uddannelse: 28-04-1793 Cand. Theol. Stilling: 1793 - 1805 Manuduktør på Randers Lærde Skole 20 (se note 5) Stilling: 1805 - 1831 Præst i Øster Brønderslev 22,1,20 Stilling: 1831 - 1851 Præst i Als ved Hadsund 1,20 Død: 16-07-1851 i 1,20 Ægtefælle Ingeborg Henrichsdatter Winde #394 f. 17-11-1792 d. 20-06-1870 Gift: 11-11-1808 i Øster Brønderslev, Øster Brønderslev Sogn, Hjørring Amt 22,1,20 Biografi
Kilder: (1) Peder Engelberth Kellinghusen Wegener (f. 1877), dommer i Holsted, Anetavle for Jermiin (Udarbejdet før 1950). Anetavle for Jermiin. (2) Nielsen, Oluf, Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895), s. 71. (3) S. Birket Smith, Kjøbenhavns Universitets Matrikel, andet bind 1667-1740 (Gyldendalske Boghandel, København 1894), s. 479. (4) S. Birket Smith, Kjøbenhavns Universitets Matrikel, andet bind 1667-1740 (Gyldendalske Boghandel, København 1894), s. 492. (5) Adolph Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694 - 1789 (Rostock 1904), Bind 4, s. 179. (6) Adolph Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694 - 1789 (Rostock 1904), Bind 4, s. 251. (7) F. Krogh, De danske majorater (Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868), 43-47. (8) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004), s. 247. (9) Folketællingen 1801, FT 1801, Ribe, Gørding, Aastrup, Astrup, Terpling Bye. (10) Kirkebogen, Venø Sogn, Ringkøbing Amt, opslag 39. (11) Folketællingen 1850, Ribe, Gørding, Aastrup, Astrup, Terpling Bye. (12) Kirkebogen, Åstrup Sogn, Ribe Amt, opslag 101. (13) Folketællingen 1801, FT 1801. (14) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004), s. 248. (15) Kirkebogen, Venø Sogn, Ringkøbing Amt, opslag 32. (16) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004), s.248. (17) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004). Mogens ringede 19-09-2003 for at udspørge om Jermiin-efterkommere til Chr. Linde. Han fortalte så også navnet på denne person. (18) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004), s.245. (19) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004) (20) Marlo, Poul, Immanuel Jermiin præst i Ø. Brønderslev 1805-1831 (Forlaget vendsyssel 1991), s. 109 - 116. (21) Kirkebogen, Venø Sogn, Ringkøbing Amt, opslag 2. (22) Folketællingen 1845, FT 1845. Begivenhedsfodnote Note (1) 1733 Mense Iulio: Henricus Hiermiin Haffniensis Danus, th. st., 10 Note (2) Renovavit praeterae, praestito prius iure iurando, matriculum Dn. Henricus Hiermiin Cimber-Danus, medicinae doctor, in academia Frisiorum Franeckerana promotus. Note (3) Tekst i kirkebogen: den 26. april 1767 ..... Doctor Hiermins søn Jens Christian Hiermien, confirmeret den 26. april i Humlum Kirke af Hr. Rosenberg Note (4) I kirkebogen står: Den 6. marts blev ?? Jens Christian Jermiin og Pigen Marie Kirstine Fredericsdatter begge i Terpling efter kongelig tilladelse og uden forangaaende tillysning af Prædikestolen ægteviet i Hjemmet. Forlovere var Jens Lassen i Terpling og Christen Sørensen i Aastrup Note (5) Jermiin var lærer for bl.a. digteren Blicher, der omtaler ham i sine erindringer Gunner Jermiin Nielsen: Min slaegt www.Slaegt.JermiinNielsen.dk