23-12-2010                    

Mand: Jens Henriksen Jermiin #122 leveår: 63 Aner Født: xx-06-1678 i Hjerm Præstegård, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt 1,2 Stilling: Provst i Hjerm Herred 1,3,2 Stilling: 1697 Student fra Odense Gymnasium 1 Stilling: 1700 - 1742 Sognepræst i Hjerm 1,4 Stilling: 1708 Magister 1,4 Stilling: Consistorialråd 5 Død: 17-02-1742 på Ausumgaard, Vejrum, Ringkøbing Amt 1,2,4 Kremeret: 1742 i Tårnet, Hjerm Kirke, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt 4 Far: Henrik Jensen #123 Mor: Cecilie Cristensdatter Linde #124 Anden ægtefælle 2 Biografi 6 7
Hustru: Øllegaard Muus 3 #199 leveår: 17 Aner Gift: 19-07-1703 i Ribe, Ribe Amt 1,2,4 Født: <1690 på Ausumgaard, Vejrum, Ringkøbing Amt 1 Død: 1707 i Ribe, Ribe Amt 1,2 (se note 1) Begravet: 1707 i Ribe, Ribe Amt 2,8 Far: Christian Sørensen Muus #125 Mor: Helle Christensdatter #1402
M Barn 1: Henrik (Hjermiin) Jermiin 9 #117 leveår: 76 Født: 1705 i Hjerm, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt 2 Bopæl (person): 1766 i Venø 10 Uddannelse: 20-07-1726 Immatrikuleret på Københavns Universitet 11 Uddannelse: 29-05-1727 Prima Philosophia 12 Uddannelse: 10-07-1733 Immatrikuleret på Universitetet i Rostock 13 (se note 2) Uddannelse: 1748 Gen-immatrikuleret på Universitetet i Rostock 14 (se note 3) Stilling: Doktor medicinae, senere fæstebonde 2,5,10 Stilling: 1756 - 1763 Læge i Aalborg 15 Stilling: 1763 - 1781 Læge på Venø 15 Død: 1781 på Venø 2,15 Begravet: 21-06-1781 i Venø 15 Ægtefælle Anna Sophie Barbara (Echhardt) Eccardt #118 f. 1730 d. 12-08-1822 Biografi 2
K Barn 2: Helene Christina Jermiin 9 16 #200 leveår: 56 Født: 1706 i 17 Død: 16-12-1762 i 18 Ægtefælle Henrich Juul de Linde #687 f. 1709 d. 1783 Biografi
K Barn 3: Datter Muus-Jermiin 9 #482
Kilder: (1) Danmarks Adels Aarbog 1979-81 (Poul Kristensens Bogtrykkeri 1982), 491. (2) Peder Engelberth Kellinghusen Wegener (f. 1877), dommer i Holsted, Anetavle for Jermiin (Udarbejdet før 1950). Anetavle for Jermiin. (3) Dansk Biografisk Leksikon (København 1933-44) (4) Nielsen, Oluf, Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895), s. 70. (5) F. Krogh, De danske majorater (Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868), 43-47. (6) Struer Museum. (7) F. Krogh, De danske majorater (Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868), s. 43 - 46. (8) Nikolaj Sadolin (http://www.one-tree.dk/) (9) F. Krogh, De danske majorater (Chr. Steen og søn, Kjøbenhavn, 1868), s. 44. (10) Nielsen, Oluf, Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder (Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895), s. 71. (11) S. Birket Smith, Kjøbenhavns Universitets Matrikel, andet bind 1667-1740 (Gyldendalske Boghandel, København 1894), s. 479. (12) S. Birket Smith, Kjøbenhavns Universitets Matrikel, andet bind 1667-1740 (Gyldendalske Boghandel, København 1894), s. 492. (13) Adolph Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694 - 1789 (Rostock 1904), Bind 4, s. 179. (14) Adolph Hofmeister, Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694 - 1789 (Rostock 1904), Bind 4, s. 251. (15) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004), s. 247. (16) Præsteindberetning for Handberg Sogn 1766, http://www.lokalarkiver.dk/vinderup/Sognene/Handbjerg/PR-INDB%20Handbjerg.htm. (17) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004), s. 250. (18) Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen, Vesterlandets konge - Christen de Linde (Holstebro Museum, 2004), s.250. Begivenhedsfodnote Note (1) Hun kan ikke findes i kirkebogen for hverken Ribe Domsogn eller Skt. Katrine. Der findes ikke er kirkebog for Hjerm på dette tidspunkt. Gunner Men ifølge Nygårds sedler fik bispen den 15-08-1707 Kgl. bevilling til at opsætte begravelsen i tre uger udover normal begravelsestid. Note (2) 1733 Mense Iulio: Henricus Hiermiin Haffniensis Danus, th. st., 10 Note (3) Renovavit praeterae, praestito prius iure iurando, matriculum Dn. Henricus Hiermiin Cimber-Danus, medicinae doctor, in academia Frisiorum Franeckerana promotus. Gunner Jermiin Nielsen: Min slaegt www.Slaegt.JermiinNielsen.dk