27 maj 2020                   

Mand: Christen Hansen Kusk #135 Døde i en alder af: 50
Født den: 1791 1 Døbt den: 17-04-1791 2 (se note 1) Ejendom: 07-06-1813 Selvejerbonde Matr. nr 4, Tornehøjgaard i Fåborg 3 (se note 2) Død den: 1841 4 Far: Hans Pedersen Kusk #194 Mor: Kirsten Christensdatter #195 Biografi
Hustru: Maren Ibsdatter #136 Gift: 01-12-1815 1 (se note 3)
Født den: 1782 i Omme, Nykirke Sogn, Ribe Amt 5 (se note 4) Døbt den: 01-04-1782 i Nykirke Sogn, Ribe Amt 6 (se note 5) Far: Ib Hansen #761 Mor: Dorthea Enevoldsdatter #762 Biografi
M Barn 1: Hans Christensen #141 Født den: 1818 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 7 Aldrig været gift: 8
M Barn 2: Ib Christensen #137 Født den: 1823 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 7 Ejendom: 1858 Tornehøjgård, matr. 4a, Faaborg, Faaborg Sogn, Ribe Amt 9 Biografi
M Barn 3: Peder Christian Christensen #139 Født den: 1825 7 Biografi
K Barn 4: Dorthe Christensdatter #138 Født den: 1827 7 Biografi
K Barn 5: Ane Else Christensdatter #140 Født den: 1831 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 7
M Barn 6: Thøger Christensen #131 Døde i en alder af: 66 Født den: 01-08-1835 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 10 Død den: 07-01-1901 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 10 Hustru: Marthe Christensen #147 f. 13-06-1843 d. 24-09-1924 Biografi 11
Kilder: (1) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1815. (2) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1791. (3) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, s 174, 340-341. (4) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, 340. (5) Folketællingen 1845, FT 1845, Faaborg Sogn. (6) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt. (7) Folketællingen 1845, FT 1845, Faaborg. (8) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, 342. (9) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, 174, 343. (10) Gravstenen. (11) Hans Ejler Nielsen, Hans Ejler Nielsen samtaler i perioden 1987-2002, Hans Ejler Nielsen. Begivenhedsfodnote Note (1) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Christen 17 Apr 1791 Palme Søndag Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg bye deres søns daab publiceret i Faaborg kirke N. Christen. Baaren af Anna Christensdatter i Faaborg. Fadd. Peder Tonnesen fra Seystrup, Morten Tarp, Laust Christensens H. af Faaborg. Født 12 Apr. Note (2) Adresse nu Præstebrovej 20, Fåborg, 6818 Årre Note (3) Trol. Christen Hansen i Fåborg og Maren Ibsdatter i Omme. 1 Dec 1815 Som forlovere for velagted unge karl Christen Hansen af Faaborg bye og sogn, Gaardbeboer, 24½ aar og pigen Maren Ibsdatter af Omme bye, Nykirke sogn, i tjeneste paa forpagtergaarden, gl: 23½ aar, der agte at indlade sig i ægtestanden med hverandre, forsikrer vi 2de underskrevne mænd, at intet i nogen hensigt kan være til hinder i disses forehavende gudelige forehavende, saavelsom at de begge ere inoculerede, hvorover der næste Søndag kan skee tillysning fra prædikestolen i Nykirke. Raunsøe præstegaard den 1ste December 1815. Christen Pedersen. Ib hansen. Note (4) Kirkebogen siger 1882 - mens folketællingerne siger 1892, men det sidste må være forkert Note (5) Døbt. Ib Hansen i Omme, Maren 1 Apr 1782 Feria 2da Pascat. d. 1ste April døbt Ib Hansen og H. Dorthea Enevoldsdatter af Omme deres datter N. Maren. Baaren af Anne Hansdatter af Omme. Hans Hansen, Herman Smed, Jens Friderichsens hustrue af bemte. Omme. Gunner Jermiin Nielsen: Min slaegt www.Slaegt.JermiinNielsen.dk Navne register