27 maj 2020                   

Mand: Hans Pedersen Kusk #194 Døde i en alder af: 58
Født den: 10-11-1754 i Vong, Faaborg Sogn, Ribe Amt 1,2,3 (se note 1) Døbt den: 10-11-1754 i Fåborg Sogn, Ribe Amt 4 Død den: 1812 5 Far: Peder Jessen #1601 Mor: Else Hansdatter #1602 Biografi
Hustru: Kirsten Christensdatter #195 Døde i en alder af: 48 Trolovet den: 26-09-1785 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 (se note 2) Gift: 14-11-1785 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 6 (se note 3)
Født den: 1763 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 2 Død den: 1811 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 7 Begravet den: 15-04-1811 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 8 Far: Mor:
M Barn 1: Andreas Charles Hansen #1543 Født den: 1786 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 9 (se note 4) Døbt den: 07-05-1786 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 9 (se note 5)
K Barn 2: Else Hansdatter #1544 Født den: 1787 10 Døbt den: 11-11-1787 10 (se note 6)
M Barn 3: Tøger Hansen #198 Født den: 1789 11 Døbt den: 01-03-1789 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 11 (se note 7)
M Barn 4: Christen Hansen Kusk #135 Døde i en alder af: 50 Født den: 1791 12 Døbt den: 17-04-1791 13 (se note 8) Ejendom: 07-06-1813 Selvejerbonde Matr. nr 4, Tornehøjgaard i Fåborg 14 (se note 9) Død den: 1841 15 Hustru: Maren Ibsdatter #136 f. 1782 Gift: 01-12-1815 12 (se note 10) Biografi
K Barn 5: Anne Hansdatter #1545 Født den: 1792 16 Døbt den: 30-12-1792 16 (se note 11)
M Barn 6: Peder Hansen #196 Født den: 1794 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 4 Døbt den: 25-05-1794 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 17 (se note 12)
M Barn 7: Iver Hansen #1546 Født den: 1796 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 18 Døbt den: 06-03-1796 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 18 (se note 13)
M Barn 8: Hans Hansen #1548 Født den: 1798 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 19 Døbt den: 11-03-1798 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 19 (se note 14)
K Barn 9: Ester Marie Hansdatter #1550 Født den: 1799 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 20 Døbt den: 29-09-1799 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 20 (se note 15)
K Barn 10: Mette Hansdatter #1552 Født den: 1801 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 21 Døbt den: 29-11-1801 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 21 (se note 16)
M Barn 11: Jens Hansen #197 Født den: 12-01-1804 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 22 Døbt den: 1804 i Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt 22 (se note 17)
Kilder: (1) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1754. (2) Folketællingen 1801, FT 1801, Faaborg. (3) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, s. 338. (4) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt. (5) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, s 174, 339. (6) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1785. (7) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, s 339. (8) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1811. (9) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1786. (10) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1787. (11) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1789. (12) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1815. (13) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1791. (14) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, s 174, 340-341. (15) Kristian Kristensen, Fåborg Sogn, Bind 1, 340. (16) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1792. (17) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1794. (18) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1796. (19) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1798. (20) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1799. (21) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1801. (22) Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt, 1804. Begivenhedsfodnote Note (1) Døbt. Peder Jensen i Vong, Hans 10 Nov 1754 Dom 22 a Tr. døbt Peder Jensens søn fra Vong N. Hans. Baaren af (.... .......) hustrue af Giørklindt. Fad: (......) Ugelvig, Mads Hiorts datter og Anne Moustdatter, item Maren Jensdatter fra Præstegaarden. Note (2) Trol. Hans Pedersen i Endrupholm og Kirsten Christensdatter i Fåborg 26 Sep 1785 D. 26 Sept. trolovet Hans Pedersen af Endrupholm og pigen Kirsten Christensdatter af Faaborg. Note (3) Gift. Hans Pedersen i Endrupholm og Kirsten Christensdatter i Fåborg 14 Nov 1785 D. 14 Novbr. copuleret Hans Pedersen fra Endrupholm og pigen Kirsten Christensdatter af Faaborg. Note (4) Note (5) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Andreas Charles 7 Maj 1786 Tredie Søndag efter Paaske blev Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg deres søns daab publiceret N. Andreas Scherler. Baaren af Velbaarne Frøken Margrethe Benzon Teilman. Fadd. Hofmesteren, Mons. Hiort, Peder Tiener, Jomfru Schierning, Anna Christensdatter. Note (6) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Else 11 Nov 1787 Dom. 23 p. Fest. Trinit. døbt i Faaborg kirke Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg bye deres datter N. Else. Baaren af Maren Pedersdatter fra Rousthøje. Fad. Christen Smed, Hans Frøllund, Laust Christensen af Faaborg, Niels Pedersens H., Peder Jensens H. Født. 9 Novbr. Note (7) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Tøger 1 Mar 1789 Samme Søndag døbt i Faaborg Hans Pedersen og H. Kirstine Christensdatter af Faaborg bye deres søn N. Tøger. Baaren af Jomfr. Schierning paa Endrupholm. Fad. Peder Aarre, Jens Gartner, Peder Jensen, Maren Nielsdatter, Karen Hansdatter. Født 26 Febr. Note (8) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Christen 17 Apr 1791 Palme Søndag Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg bye deres søns daab publiceret i Faaborg kirke N. Christen. Baaren af Anna Christensdatter i Faaborg. Fadd. Peder Tonnesen fra Seystrup, Morten Tarp, Laust Christensens H. af Faaborg. Født 12 Apr. Note (9) Adresse nu Præstebrovej 20, Fåborg, 6818 Årre Note (10) Trol. Christen Hansen i Fåborg og Maren Ibsdatter i Omme. 1 Dec 1815 Som forlovere for velagted unge karl Christen Hansen af Faaborg bye og sogn, Gaardbeboer, 24½ aar og pigen Maren Ibsdatter af Omme bye, Nykirke sogn, i tjeneste paa forpagtergaarden, gl: 23½ aar, der agte at indlade sig i ægtestanden med hverandre, forsikrer vi 2de underskrevne mænd, at intet i nogen hensigt kan være til hinder i disses forehavende gudelige forehavende, saavelsom at de begge ere inoculerede, hvorover der næste Søndag kan skee tillysning fra prædikestolen i Nykirke. Raunsøe præstegaard den 1ste December 1815. Christen Pedersen. Ib hansen. Note (11) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Anne 30 Dec 1792 Søndagen imellem Juul og Nytaar publiceret Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg deres datters daab N. Anna. Baaren af Anna Christensdatter af Faaborg. Fadd. Jens Pedersen fra Vong, Lauge Pedersen fra Aarre, Peder Jensen af Faaborg, Jens Nielsens datter af Faaborg. Født 24 Decbr. Note (12) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Peder 25 Maj 1794 Femte Søndag efter Paaske Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg deres søns daab confirmeret N. Peder. Baaren af Appelone Pedersdatter fra Seystrup. Fadd. Lauge Pedersen fra Aarre, Michel Pedersen af Vong, Christen Jensen af Faaborg, Lisbeth Madsdatter af Raunsøe, Laust Christensens H. af Faaborg. Født 18 May. Note (13) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Iver 6 Mar 1796 Midfaste Søndag blev Hans Pedersen af Faaborg og H. Kirsten Christensdatter deres søns daab confirmeret i Faaborg kirke N. (Ivar). Baaren af Mette Christensdatter af Faaborg. Fadd. Morten Tarp, Laust Christensen, Christen Smid, Hans Møllers datter, Anna Michelskone af Vong. Født 20 January. Note (14) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Hans 11 Mar 1798 Tredie Søndag i Fasten blev Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg deres søns daab publiceret i Faaborg kirke N. Hans. Baaren af Kirsten Pedersdatter tienende i Raunsøe Præstegaard. Fadd. Peder Mortensen, Christen Smed, Peder Snedkers H., Karen Hansdatter af Faaborg. Født d. 2de Mart. og døbt d. 4de Mart. Note (15) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Ester Marie 29 Sep 1799 Dom. 19 p. Fest. Trinit. publiceret i Faaborg kirke Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg deres datters daab N. Esther Marie. Baaren af Lauge Pedersens H. fra Aarre. Fadd. Christen Smed, Niels Jensen, Sørren Møller, Laust Lunds H. Født 19 Aug. Døbt 25 Aug. Note (16) Døbt. Hans Pedersen i Fåborg, Mette 29 Nov 1801 Hans Pedersen og H. Kirsten Christensdatter af Faaborg bye deres datter N. Mette hvis daab blev confirmeret Dom. 1 Advent. Baaren af Jens Christensens kone fra Vestterp i Starup sogn. Fadd. Jens Pedersen fra Vong, Lauge Pedersen fra Aarre, Hans Jensen i Faaborg, Sørren Hansens kone og Laust Christensens kone i Faaborg. Født d. 10 Oct. og døbt d. 11 Oct. Note (17) Født. Hans Pedersen i Fåborg, Jens. 12 Jan 1804 Født 12 Jan. og hjemmedøbt 15 Jan. Hans Pedersen og H: Kirsten Christensdatter i Faaborg deres søns daab publiceret N: Jens. Baaren af Christen Pedersens H: i Faaborg. Fadd: Christen Smed, Christen Salomonsen i Faaborg, Peder Christen Andersen af Aggerbeck, Gjordemoderen Anna Christensdatter og Laus Lunds H:. Samme søndag Hans Pedersens H: i Faaborg introduceret. Gunner Jermiin Nielsen: Min slaegt www.Slaegt.JermiinNielsen.dk Navne register