Biografi for: Jakob Hansen Lind

På den nordre Mur i Skibet hænger et Skjold med følgende Indskrift:

"Minde over Jakob Hansen Lind, Søn af Hans Jessen og Hustru, Cathrine Marie Chrestensen, født 3. januar 1825, i Kamp for Fædreloandet blev han saaret ved Eistrup 23. April 1849, døde af sine saar i Bogense 2. Maj s. A. - Dybt sørgende Forældre satte den brave Søn dette Minde."

Kilkde: Ribe Stifts Aarbog, 1944, side 73.

1848 var det år, da Treårskrigen brød ud. Blandt de indkaldte var Jacob Hansen Lind. Han blev såret ved Ejstrup den 23. april 1849 under et mislykket dansk forsøg på at indtage Kolding og blev bragt til Bogense, hvor han døde den 2. maj. Hans forældre lod opsætte en mindeplade for ham i kirken, hvilket vistnok er en sønderjysk skik. Hans bataljon stod under general Ryes kommando, så muligvis har han været med i den berømte tilbagetrækning gennem Jylland til Helgenæs.
Kilde: Johs. Lind

VORBASSE SOGN.
I Vorbasse Kirke findes en Mindetavle ophængt
paa Skibets Nordvæg. Paa Tavlen staar:
Minde over Jacob Hansen Lind,
Søn af Hans Jensen og Hustru Cathrine Marie
Christensen, født 3. Januar 1825. I Kamp for
Fædrelandet blev han saaret ved Eistrup 23.
April 1849, døde af sine Saar i Bogense den
2. Maj s. A. Dybtsørgende Forældre satte den
brave Søn dette Minde.
Han er født i Fæsted i Hygum Sogn. I Hærens
Tabslister kaldes han Jacob Hansen Lund Fahlsted.
Menig i 6. Linie Inf. Battl. 2. Komp. Nr. 173.
Saaret 23, April i Slaget ved Kolding, begravet paa
Bogense Kirkegaard 7. Maj.
VORBASSE SOGN.
I Vorbasse Kirke findes en Mindetavle ophængt paa Skibets Nordvæg. Paa Tavlen staar:
Minde over Jacob Hansen Lind,
Søn af Hans Jensen og Hustru Cathrine Marie Christensen, født 3. Januar 1825. I Kamp for Fædrelandet blev han saaret ved Eistrup 23. April 1849, døde af sine Saar i Bogense den 2. Maj s. A. Dybtsørgende Forældre satte den brave Søn dette Minde.
Han er født i Fæsted i Hygum Sogn. I Hærens Tabslister kaldes han Jacob Hansen Lund Fahlsted.
Menig i 6. Linie Inf. Battl. 2. Komp. Nr. 173.
Saaret 23, April i Slaget ved Kolding, begravet paa Bogense Kirkegaard 7. Maj.

Kilde:
Østergaard, K. H. (1949). Vore faldne og døde i Krigen 1848- 49-50 fra Ribe Amt. Med en Oversigt over Vestjydernes Indsats. Fra Ribe Amt, (1), 228-274.
Hentet fra https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/75749 (okt. 2019)