Slægtsdata side 63 (Familie)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Retur til hovedside

Schwichtenberg, Henrich Jørgensen
d. 1695
Køn: Mand
Familie:
Ægtefælle/Samlever: Olufsdatter, Mette
d. 1703
Køn: Kvinde
Forældre:
Fader: Christensen, Ole
Moder: Trane, Kirsten
Børn:
Schwichtenberg, Kirsten
Schwichtenberg, Ole Henrichsen
Schwichtenberg, Elisabeth
Schwichtenberg, Margrethe

Retur til hovedside

Schwichtenberg, Ole Henrichsen
Køn: Mand
Forældre:
Fader: Schwichtenberg, Henrich Jørgensen
Moder: Olufsdatter, Mette

Retur til hovedside

Schwichtenberg, Elisabeth
Køn: Kvinde
Forældre:
Fader: Schwichtenberg, Henrich Jørgensen
Moder: Olufsdatter, Mette

Retur til hovedside

Schwichtenberg, Margrethe
Køn: Kvinde
Forældre:
Fader: Schwichtenberg, Henrich Jørgensen
Moder: Olufsdatter, Mette

Retur til hovedside

Christensen, Ole
Køn: Mand
Familie:
Ægtefælle/Samlever: Trane, Kirsten
Køn: Kvinde
Forældre:
Fader: Trane, Anders Lauridsen
Moder: Hegelund, Mette Sørensdatter
Børn:
Olsen, Christen
Olsen, Anders
Olsen, Lars
Olufsdatter, Mette

Retur til hovedside

Olsen, Christen
Køn: Mand
Forældre:
Fader: Christensen, Ole
Moder: Trane, Kirsten

Retur til hovedside

Olsen, Anders
d. 1685
Køn: Mand
Forældre:
Fader: Christensen, Ole
Moder: Trane, Kirsten

Retur til hovedside

Olsen, Lars
Køn: Mand
Forældre:
Fader: Christensen, Ole
Moder: Trane, Kirsten

Retur til hovedside

Trane, Anders Lauridsen
Køn: Mand
Forældre:
Fader: Trane, Laurids Andersen
Moder: Jensdatter, Maren
Familie:
Ægtefælle/Samlever: Hegelund, Mette Sørensdatter
Køn: Kvinde
Børn:
Trane, Søren
Trane, Kirsten

Retur til hovedside

Trane, Søren
Køn: Mand
Forældre:
Fader: Trane, Anders Lauridsen
Moder: Hegelund, Mette Sørensdatter

Denne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen