Slægtsdata side 1 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Johnsen Dorthea Maria [Kvinde] f. 14-01-1852 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt - d. 29-06-1915 Vejen, Vejen Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Randbøl Sogn

Kilde
Kilde: Kirkebogen Randbøl Sogn

Kilde
Kilde: Kirkebogen Randbøl Sogn

Kilde
Forfatter: Retten

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Occupation: Tjenestepige hos Fr. Legardt i Bække, Ribe Amt: BET 27-11-1871 AND 01-11-1872

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Occupation: Landhusmor

Kilde
Kilde: Kirkebogen Randbøl Sogn

Property: Fraflytter "Lille Enemærke": 22-10-1914

Kilde
Forfatter: Herredsfoged

Forlover ved bryllup:
Gmd Jakob Eiler af Roved i Andst Bye
Brudgommens svoger og
Gmd Joen Christensen af Bindeballe, brudens far
i kirken


Dortheas oldefar Joen Pedersen havde været sognefoged i Bindeballe.
Dortehas broder Hans Peter Johnsen var også sognefoged i Nørup sogn og blev efterfulgt af sin søn Jon Jonsen i jobbet. Hans Peters søn Juul Johnsen ("julefar") kom ofte på besøg hos Frederik Jermiin i Vejrup. (Hans PeterJohnsen havde to børn mere: Viggo og Signe).

Kilde
Kilde: Kirkebogen Randbøl Sogn

Kilde
Forfatter: Marie Schelde Jermiin
Kilde: Samtaler i perioden 1987 - 2000

Change: 21 APR 2020

Retur til hovedside


Schelde Peter [Mand] f. 27-08-1873 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Hjemmedøbt: 08-09-1873

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Fremstillet: 05-12-1873
Peter Schelde giftede sig med sin kusine Maren Eiler og fik dermed faderens fødegård.
Maren Eiler og Peter Schelde flyttede senere til et hus "Frederiksbjerg" i Store Andst.
Senere boede Peter Schelde hos datteren Caroline og Carl Nedenskov på sine gamle dage.

Stempel-Tarif No 1 Taxt 5 Øre Sagfører Niels Hove Kolding

Skjøde
Undertegnede Gaardeier Jacob Eiler af Roved selger, skjøder og aldeles afhænder herved til min Svigersøn Peter Schelde den mig ifølge Skjøder tinglæst 17 Marts 1868 og 30 Novbr 1875 tilhørende Eiendom i Roved Andst Sogn med Bygninger og Jorder, som efter Jords afstaaelse til Jernbanen under Matr No 4 har Hartkorn 1 Td 7 Skp 2 F 2 1/4 Alb Gammelskat 13 Kr 81 Ø og modtager Kjøberen denne Eiendom med samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed jeg har eiet samme. ...... .... Anpart i Sognets Kirke og dens Tidender, hvorpaa dog hefter Gield og med den til Gaarden hørende Ret til Tørvegravning i en under Damgaard hørende Mose Svendsmose kaldet nemlig i et stykke mellem Johan Borks Grund og Moseveien, men enhver Retsanmærkning med Hensyn til denne Tørvegravningsret frafaldes.
Kjøberen indtræder i samme Rettigheder og Forpligtelser med Hensyn til Andst Andelsmejeri og Kolding Andels Svineslagteri og heever fremtidig ethvert Udbytte og Overskud.
Overtagelsen sker strax, og staa Bygningerne for Kjøbers Regning og Risiko fra i Dag mod at han i Ildebrandstilfelde hever Assurancesummen. i Overdragelsen medfølger Bygningernes Mur- og nagelfaste Tilbehør, herunder Komfur, Kakkelovne og indmurede Kjedler i det. Afgrøde, Gjødning og Brwndsel, Besetning, Inventarium og Avlsredskaber samt Indbo undtagen hvad jeg har forbeholdt mig i Livrentekontrakten.
Kjøberen udreder Skatter og Afgifter, som forfalder fra og med 1 Octbr d t
Da Kjøbesummen 12000 Kr skriver Tolv Tusind Kroner, hvoraf for medfulgt løsøre 3000 kr, er berigtiget blandt andet derved at Kjøberen overtager og fra 11 Juni Termin i t forrenter den i B Eiendominen indestaaende Prioritet til den vest- og sønderjydske Kreditforening til Beløb 8 000 Kr saaledes, at han overtager det solidariske Ansvar mod at nyde Fordelen af hvad der paa Gielden er afdraget samt Anparten i Reserve og Administrationsfonden, og da Kjøberen desuden ved Kontrakt af Dags Dato har forbundet sig til at betale mig en Livrente anslaaet til 1000 Kr, skal førnævnte Eiendom herefter tilhøre Kjøberen til fuld En i enhver Henseende og med ubeheftet Skjøde.
Samtlige Omkostninger. i Anledning af denne Handel udreder Kjøberen.

Til Bekræftelse med min og Kjøbers Underskrifter vidnefast. P.t. Kolding den B. Novbr 1902
Jacob Eiler Peter Schelde
Til Vitterlighed H. Palladium ........... Læst i Andst og Slaugs Herreders Ret den 11. November 1902.
Change: 4 OCT 2006

Retur til hovedside


Schelde Jon [Mand] f. 26-12-1874 Gammelby, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 09-08-1895

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Hjemmedøbt: 21-02-1875

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Fremstillet: 11-04-1875
Change: 4 OCT 2006

Retur til hovedside


Schelde Kirstine Marie [Kvinde] f. 04-11-1876 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 31-01-1957 Ribe Amtssygehus

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Forfatter: Morten Aaboe Schelde
Kilde: Schelde-slægten

Occupation: Tjenestepige hos Søren Moltesen, Thuesbøl, Brørup Sogn, Ribe Amt: 1901

Kilde
Forfatter: FT 1901

Mor fortalte, at Kirstine og Jakob var fodermesterfolk flere steder omkring Maltbæk, og de senere blev bestyrer på en ejendom i nærheden af Glejbjerg. Senere flyttede de til egnen ved Gredstedbro, hvor de boede i et tidligere vogterhus.
Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedside


Schelde Jens (John) [Mand] f. 27-05-1880 Gammelby, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 17-03-1938 USA, Spigletown

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: 24-02-1904
Occupation: Slagter, handelsmand USA
Occupation: Cattledealer: 12-04-1930

Kilde
Kilde: Census 1930, U.S.A.

Rejste med kone og barn til Amerika den 24. februar 1904.
Ifølge skibsmanifest afrejste de 27. februar 1904 fra Liverpool og ankom den 5. marts 1904 til Ellis Island med Skibet Luciana fra Liverpool.
I USA tog/fik han navnet John.
Change: 17 NOV 2019

Retur til hovedside


Schelde Hedevig [Kvinde] f. 10-06-1882 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 16-07-1963

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Occupation: Tjenestepige hos Søren Moltesen, Thuesbøl, Brørup Sogn, Ribe Amt: 1901

Kilde
Forfatter: FT 1901

Occupation: Reiser fra hotellet i Veien: 04-12-1906

Kilde
Forfatter: Dorthea Marie Jonsen
Kilde: Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen

Occupation: Ansat på De gamles hjem i Nyborg

Kilde
Forfatter: Marie Schelde Jermiin
Kilde: Samtaler i perioden 1987 - 2000

Mor, Marie Schelde Jermiin, fortale i 1989, at Hedevig var ansat på de Gamles Hjem i Nyborg, og at hun var tungsindig i sine unge dage.
Hedevig forsvinder den 25. maj 1909, men bliver fundet igen den 28. maj. Moderen Dorthea skriver i sin dagbog:"Hun er sindsyg - stakkels barn - O Gud hjælp hende. Gied hun var i gode hænder, dine hænder gode Gud, som alt ondt med visdom vender saa de godt maa falde ud, ja tro[d]s Sorg og Død og Pine godt for dig og godt for dine". Slutningen er et Grundtvig-citat.

Kilde
Forfatter: Dorthea Marie Jonsen
Kilde: Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen

Change: 22 APR 2020

Retur til hovedside


Schelde Niels [Mand] f. 21-05-1884 Gammelby, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 09-04-1885 Lille Hundsbæk, Læborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 4 OCT 2006

Retur til hovedside


Schelde Ane [Kvinde] f. 09-10-1891 Lille Hundsbæk, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 24-07-1954 Brørup Sogn?

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Hjemmedøbt: 06-12-1891
Event: Fremstillet: 14-12-1891
Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedside


Schelde Nielsine [Kvinde] f. 16-03-1890 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 25-09-1944

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Hjemmedøbt: 12-06-1890

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Fremstillet: 29-06-1890

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Forfatter: Lisbeth Bundgaard Klausen, Holsted
Kilde: Mail Lisbeth Bundgaard Klausen, Holsted

Nielsine skrev et vers til sin moder, se pdf-fil.
Change: 4 OCT 2006

Retur til hovedside


Schelde Ane [Kvinde] f. 12-12-1887 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 09-01-1891 Lille Hundsbæk, Læborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Hjemmedøbt: 13-01-1887
Event: Fremstillet: 02-04-1888

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 20 NOV 2019

Retur til hovedside


Schelde Johna Louise [Kvinde] f. 05-06-1896 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 23-05-1941 Jernbanegade, Brørup, Brørup Sogn, Ribe Amt
Event - Kilde:: 1911

Kilde
Kilde: Dødsattest

Kilde
Forfatter: Folkebladet
Kilde: Folkebladet. Dagblad for Vejen, Brørup, Holsted og omegn

Change: 18 FEB 2020

Retur til hovedside


Schelde Karoline [Kvinde] f. 10-07-1878 Læborg, Læborg Sogn, Ribe Amt - d. 03-11-1929

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event - Kilde:: 1911
Event - Kilde: 1911
Event: 01-04-1914
Event - Kilde:: 1921
Event: 1923

Kilde
Forfatter: Marie Schelde Jermiin
Kilde: Samtaler i perioden 1987 - 2000

Event - Kilde:: 1925
Min mor, Marie Shelde Jermiin, fortalte at Karoline var husholder hos en Andersen (Margarinefabrikken i Vejen). (Det har nu nok været mejerist Henriksen på Vejen Mejeri, jvf dødsannoncen). Engang i 1923 besøgte mor Karoline i Vejen, og de gik en tur omkring springvandet. Karoline gav en is, hvilket gjorde et stort indtryk på den 5-årige bondepige fra Vejrup. Mor fortalte videre, at Karoline var sygeplejerske.
Karoline var sygeplejerske i Vejen og fik ved sit 10 års jubilæum og fratrædelse den 1/4-1914 6 stk. sølvskeer, som Dorthea Schelde Hansen #344 viste mig den 9-04-2001, da jeg besøgte hende og Viktor sammen med far, Hans Ejler Nielsen

Kilde
Forfatter: Marie Schelde Jermiin
Kilde: Samtaler i perioden 1987 - 2000

Change: 13 FEB 2020

Retur til hovedside


Schelde Peder Christensen [Mand] f. 25-04-1809 Lejrskov Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Event: Hjemmedøbt: 25-04-1809
Occupation: Gårdejer, Lervang, Roved

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Kilde
Forfatter: Ole Lorenzen
Kilde: Mail fra Ole Lorenzen

Peder giftede sig til Lervang i Roved ved Vejen. Datteren Johanne Caroline Schelde gifter sig med fætteren Jakob Eiler og de får Lervang. Se skøde og aftægtskontrakt.

-------------------------------------------------------------------------------
Samtlige personer i husstanden

Ribe, Anst, Andst, Roved by, , Rovedvej 1, matr 4a Roved, 14 Lervang, FT-1850
Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Peter Christensen Schelde, 41, Gift, , gårdmand, husfader, 1
Kirsten Nielsen, 40, Gift, , kone, 1
Niels Petersen, 75, Gift, , aftægtsmand, 1
Johanne Nielsdatter, 73, Gift, , aftægtskone, 1
Johanne Caroline Petersen, 7,
Ugift, , datter, 1
Niels Petersen, 5, Ugift, , søn, 1
Marie Magdalene Petersen, 3, Ugift, , datter, 1
Karen Rasmussen, 18, Ugift, , tjenestepige, 1


-------------------------------------------------------------------------------

Gjenpart No 19 s 17 Marts 1868


Skjøde


Undertegnede Peder Christensen Schelde sælger, skjøder og aldeles overdrager herved overensstemmende med vedlagte Kjøbecontract af 10 November 1866 til min Svigersøn Jacob Eiler den mig efter Skjøde tinglæst 14 Juni 1845 tilhørende Gaard i Roved, Andst Sogn, med Bygninger og Jorder, derunder Matr. No 4 staar til Hartkorn 2 Tdr Gammelskat 7 Rdl 4 1/2 Sk og det saaledes, at han modtager denne Eiendom med de samme Rettigheder, Herligheder og Byrder, hvormed den har tilhørt mig navnlig med Anpart i Sognets Kirke og dens Tidende, men hvorpå dog er Gjeld, og med den Gaarden gammel Ret til tørvegravning i en under Damgaard hørende Mose "Svendsmose" kaldet, navnlig i et Stykke mellem Johan Borks Grund og Moseveien. -----

Da den andordnende Kjøbesum af 3000 Rdl skriver Tre tusind Rigsdaler er bleven berigtiget, og da min Svigersøn bemeldte Jacob Eiler desuden har paataget sig at svare mig en til 840 Rdl omfang Aftægt, saa skal den ovennævnte Gaard herefter tilhøre ham til fuld Eie i enhver heseende.----Til Bekræftelse under min Underskrift vidnefast ----

Nærværende i Kolding 14 Febr. 1868

P. Schelde


Til Vitterlighed

F ind Usigsted
Gienpart No 19 s s 17 marts 1868

Stempel Tarif No 22 Taxt 5 Rld M. 64 Belagt den 19 Novbr 1866

Aftægtscontract!

imellem Gaardmand Jakob Eiler af Roved og hans Svigerfader Peder Christensen Schelde sammesteds.------

1

Jeg Jacob Eiler forbinder mig hermed til at give bemeldte min Svigerfader livsvarig Aftægt. Saalenge han ønsker af forblive sammen med mig og min Familie er jeg pligtig at give ham fornøden Underholdning ligesaa god som jeg med Familie erholder saadan, saasom Bolig, F øde, Lys, Varme, Vadsk, Opvartning og Pleie, samt alle Livets Forn ødenheder og Beqvemligheder. -

2

Dersom Aftægtsmanden ikke ønsker længere at leve i Fælledsskab med mig og Familie da skal jeg eller Gaardens Eier ....... efter 1/2 Aars Forudgaaende Varsel give ham følgende særskilte Aftægt nemlig:

a) Til Bolig for Aftægtsmanden skal i den østre Ende af Gaardens Vaaningshus indrettes en Stue på 2 Fag 5 1/2 Alen dyb og et Kammer ved siden deraf, som efter Aftægtsmandens nærmere Anvisning bliver at forsyne med fornødne Vinduer, Dørre, Skorsten, Fjelleloft og Fjellegulv, saaledes at den kan tjene til en beqvem og god Bolig, hvorfor den bliver at forsyne med en Jernkakkelovn med døgnindretning til en Værdi af mindst 18 Rdl og et løst Sengested. ---- Til denne Leilighed skal Aftægtsmanden have fri Ad og Tilgang til enhver Tid og Aftægtsyderen påligger det at holde den forsvarlig vedlige baade ud og indvendig navnlig saaledes at den stedse er tæt paa Tag og Fag; Aftægtsmanden forbeholder sig Afbenyttelsen af Loftsrummet over hans Bolig med ligeledes fri Ad og Tilgang hertil.

b) Til Underholdning leveres Aftægtsmanden: 2 Tdr Rug 5 Skp Byg til Meel, 6 Skp Malt topmaal, 5 Skp Boghvedegryn, 3 Skp hele Byggryn med Halvdelen hver 1 Mai og 1 Novbr, 11/2 Tdr gode Spisekarftofler, 6 pund Tellelys af almindelig størrelse til Mikkelsdag og om Efteraaret omtrent til samme Tid 1 uklippet Lam som han maa udvælge af Gaardens Faareflok efter at Eieren først har foretaget Valget af et Lam. - Skulle der paa Gaarden ingen Lam findes skal det erstattes i Penge med 5 Rdl; til 1 Febr: 3 Lispund tør røget Flæsk af en Side fra Bagenden af etSviin og efterhaanden som det forlanges af friske Hønseæg 4 Snese; om Efteraaret 8 Al: bleget Hørlærred og 8 Al. bleget Blaagarnslærred; om Foraaret 8 Al. stampet ufarvet Vadmel; ugentlig hver Løverdag 1 Pund friskkæernet Smør og daglig enten Morgen eller Aften af nymalket Mælk uden Blanding 2 Potter om Sommeren fra 1 Mai til 1 Novbr og 1 Potte den øvrige Tid af Aaret; desuden i Gaardpenge 20 Fldl med Halvdelen hver 1 Mai og 1 Novbr. - Samtlige Varer skulle være gode og forsvarlige i enhver Henseende, og skulle der derom opstaae Tvist skal en Sådan afgjøres af tvende af Aftægtsmanden tilkaldte uvillige Mænd. -----

c) Af Ildebrændsel skal Aftægtsmanden have leveret 14,000 Stk Tørv af almindelig størrelse og god Beskaffenhed som inden 1 Aug: i tør tilstand skulle være hjemkjørte og indsatte i et passende Sted i Gaarden, hvor de kunne opbevares tørre; staa særskilt for sig, saa de kunne aflukkes og hvor der kan gives beqvem Adgang til dem.

d) Af Gaardens Have maa Aftægtsmanden udtage til sin Afbenyttelse et stykke af størrelse af 12 Alen i Qvadrat og dertil have fri Ad og Tilgang. ----

e) Af Gaardens Indbo må Aftægtsmanden udtage til Brug paa Aftægten 1 god forsvarlig Sengeklæder med et Par Hørlærreds og et Par Blaagarns Lagner, en Halmkiste, 1 Bord, 3 Stole, 1 Messing Haand Kjedel, I Kobberthekjedel, 1 Ølfjerding, 1 lille Jerngryde, 1 Jernkande, 1 Jernrist, 1 Ildtang, 2 Vandfade, 4 Tallerkener, 1 Skatol med Skab og 6 Sølvspiseskeer.----

f) Med anstændig Befordring af Heste og Vogn skal Gaardens Eier giøre 6 Toure Aarlig med Afteegtsmanden, nemlig til Sognets Kirke og Familie hver Tour paa Anfordring, frem og tilbage, men dog ikke i en længere Afstand fra Gaarden end 2 1/2 Miil, og hver gang i Varighed ikke over 24 Timer. Aftægtskornet besørger han paa forlangende til og fra Mølle samt der formalet efter Anvisning; Saa lader han ogsaa paa forlangende en Lege hente og hjemkiøre samt betaler dennes Honnorar;

g) Aftægtsmanden er berettiget til at holde en Tjenestepige som han selv antage og fæste, men som Aftegtsyderen skal give Løn efter sædvanlige Forfald, samt huse og koste.----

h) Afægtsmanden tilkommer fri Adgang til og Brug af Gaardens Kjøkken, Skorstene, Bagerovn, Bryggers, Samt øvrige Beqvemligheder i Gaarden;

i) I Sygdoms og Svagheds tilfælde skal Aftægtsmanden have al fornøden Opvartning, Tilsyn og Pleie, samt paa Forlangende al Madlavning, Vadsk, Bagning og Brygning besørget.

k) Førnævnte Præstationer gjelde for hvert og de blive stedse at yde forud hvorfor naar Aftegten tager sin Begyndelse der strax bliver at levere saameget af disse som kan falde paa Tiden indtil de forskellige Preestationsterminer indtræffer.

Vil Aftegtsmanden forlade Gaarden med sin Aftægt da er dette ham tilladt; han modtager da de udtagne Effekter og
Aftægten leveres som hidtil med undtagelse af Bolig, Brændsel og Pleie i stedet for hvilke dele Gaardens Eier skal betale en aarlig Pengegodtgiørelse af 50 Rdl er halvtredsindstyve Rdl med Halvdelen hver 1 Mai og 1 Novbr; Ydelserne leveres paa Aftægtsmandens Bopæl forsaavidt denne ikke er længere fra Gaarden end 2 Mil; flytter han længere bort leveres Aftægten paa det Sted indenfor en saadan Afstand som maatte bestemmes af Aftægtsmanden. ---- Efter 1/2 Aars Varsel til en 1 Mai eller 1 Novbr kan Aftægtsmanden flytte tilbage til Gaarden igien og indtræder da Alt som f ør Flytningen.

3

Skulde Aftægtsyderen sælge eller paa anden Maade afstaa den neden pantsatte Gaard medens Aftægtsmanden er i live skal han tilsvare denne en Sum af 100 Rdl er et Hundrede Rdl og betale samme i den efter Overdragelsen nærmest paafølgende Termin.

4

Efter et Fjerdingsaars Varsel skal Aftegtsyderen levere hans Svoger Niels Peder Schelde til dennes Udstyr en Sengeklæder til Verdi 50 Rdl og et Skatol med Skab til Værdi 40 Rdl

5

Ved Aftægtsmandens Død bekoster og besørger Gaardens Eier hans hæderlige og anstændige Begravelse efter Egnens Skik og Brug. Hvad han efterlader sig af Løsøregienstande tilfalder Gaarden med Undtagelse af Linnedet og Gangklederne, som skal tilfalde samme Niels Peder Schelde.

6

Til Sikkerhed for denne Contracts Opfyldelse pantsætter Aftægtsyderen med første Prioritet den ham tilhørende Gaard i Roved, Andst Sogn med Bygninger og Jorder der under Matr No 4 staar for Hartkorn 2 Tr Glskat 7 Rdl 4 1/2 S tillige med Bygningernes Assurancesum og Anparten i Andst Kirke med Tidender, men hvorpaa dog er Skat.

7

For Stemplets skyld ansættes Aftægten til Penge saaledes:
2 Tdr Rug ................................. 13 Rdl 5 ss 10 f
5 Skp Byg ................................. 3 12
3 Lispund Flæsk ........................... 10
12 Smør ...................................... 18 2
2 Haandgange ................................ 20
De øvrige Prestationer ................... 54 2 12
--------------------------------------
Er 120 Rdl


som 5 Gange beregnet bliver .............................. 600 Rdl.
hvortil Forpligtelser efter Post 3 og 4 ..................... 190
for Begravelserne ......................................... 25
og Aftegtsboligens Istandsættelse ........................ 25
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ialt 840 Rdl.


8

Endnu tilføres at Aftægtsmanden under det i Post 1 ommeldte Tilfælde ogsaa tilkommer de 20 Rdl i Gaardpenge.

Bekræftelse under vore Underskrifter vidnefaste

Nærværende i Kolding d. 10 Novbr 1866

som Aftægtsyder som Aftægtstager
Jacob Eiler Peder C. Schelde


Til Vitterlighed
Daniel Eiler Find
Change: 3 DEC 2003

Retur til hovedside


Nielsdatter Kirsten [Kvinde] f. 1810 Roved Mark, Andst Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Event: Hjemmedøbt: 30-05-1810

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Occupation: Landhusmoder

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Arvede sit fødehjem, Lervang i Roved ved Vejen.
Change: 10 MAY 2006

Retur til hovedside


Schelde Johanne Caroline Petersen [Kvinde] f. 1843-44
Change: 4 OCT 2006

Retur til hovedside


Schelde Marie Magdelene Petersen [Kvinde] f. 1847
Change: 3 DEC 2003

Retur til hovedside


Pedersen Niels [Mand] f. 1775 Store Andst, Store Andst Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Hjemmedøbt: 28-10-1775

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Fremstillet: 05-11-1775

Kilde
Forfatter: Jørgen Frøslund Jensen
Kilde: Mail fra Jørgen Frøslund Jensen

Occupation: Gårdmand, Lervang, Roved
Change: 10 DEC 2006

Retur til hovedside


Nielsdatter Johanne [Kvinde] f. 1774 Lejrskov Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Kilde
Forfatter: Jørgen Frøslund Jensen
Kilde: Mail fra Jørgen Frøslund Jensen

Ribe, Anst, Lejrskov, Leirskov, , , , FT-1787

Niels Pedersen, 44 , Gift, Hosbonde, Bonde og gårdbeboer,
Kirsten Hansdatter, 27 , Gift, Madmoder, ,
Johanne Nielsdatter, 10 , Ugift, Hans barn af 1. ægteskab, ,
Hans Nielsen, 2 , Ugift, Børn af siste ægteskab, ,
Mette Nielsdatter, 1 , Ugift, Børn af siste ægteskab, ,
Else Hansdatter, 19 , Ugift, Tienestepige, Tienestepige,
Peder Hansen, 23 , Ugift, Konens broder, ,
Karen Hansdatter, 58 , Enke, Opholdende, Lever af at spinde,
Mette Madsdatter, 34 , Ugift, Opholdende, Lever af at væve,
Change: 10 DEC 2006

Retur til hovedside


Nielsdatter Karen [Kvinde] f. 1813

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Change: 4 FEB 2004

Retur til hovedside

Nielsen Niels [Mand] f. 1818

Kilde
Kilde: Folketællingen 1840

Change: 10 DEC 2006

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen