Slægtsdata side 13 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Pedersdatter Anna [Kvinde] f. 1693 - d. 1760

Kilde
Forfatter: Inge & Peter Schelde
Kilde: Slægten på Nørupgård gennem 200 år
Kilde: Lintryk, Kolding, 1991

Kilde
Forfatter: Inge & Peter Schelde
Kilde: Slægten på Nørupgård gennem 200 år
Kilde: Lintryk, Kolding, 1991

Change: 10 APR 2001

Retur til hovedside


Larsen Bodil Marie [Kvinde] f. 16-02-1877

Kilde
Kilde: Mail

Change: 14 OCT 2014

Retur til hovedside


Esbensdatter Mette [Kvinde] f. 1676 - d. 18-09-1746

Kilde
Forfatter: Inge & Peter Schelde
Kilde: Slægten på Nørupgård gennem 200 år
Kilde: Lintryk, Kolding, 1991

Kilde
Kilde: AneEfterlysning
Kilde: DisForum, www.dis-danmark.dk

Kilde
Forfatter: Inge & Peter Schelde
Kilde: Slægten på Nørupgård gennem 200 år
Kilde: Lintryk, Kolding, 1991

Kilde
Kilde: AneEfterlysning
Kilde: DisForum, www.dis-danmark.dk

Change: 24 MAR 2004

Retur til hovedside


Skielde Niels Pedersen [Mand]
Occupation: Gaardejer
Property: Gård nr. 11 i Ferup, "Toftvang": 10-04-1679

Kilde
Forfatter: Hans Ove Johannesen, Flemming Jacobsen og Richard Andersen (red.)
Kilde: Egnsbogen 1997 for Lejrskov og Jordrup sogne
Kilde: Jordrup Borger- og Forsamlingshus, 1997

Kilde
Forfatter: Tage Rasmussen
Kilde: Det gamle Ferup
Kilde: Tage Rasmussen, Fæsteholt 6, Ferup, 1991

Kilde
Forfatter: Inge & Peter Schelde
Kilde: Slægten på Nørupgård gennem 200 år
Kilde: Lintryk, Kolding, 1991

Ejer af gård nr. 11 i Ferup, Aakjærslund. Skøde 10-4-1679
Fredag den 15 oktober 1700:

39b:
Peder Nielsen Skielde af Ferup, en lovbydelse. - Niels Pedersen Skielde af Ferup lovbød den gård, som han og hustru Sidsel Hansdatter bebor. Hans søn Peder Nielsen Skielde og hustru Gunder Jensdatter begærede skøde. - Tulle Nielsen Skielde af Harte, trompeter Albrecht Habersbæk på sin hustru Karen Nielsdatter Skieldes vegne, Tulle Nielsen af Lejrskov på sin hustru Kirsten Nielsdatter Skieldes vegne, og Jens Jensen af Hesselballe på sin hustru Kirsten Nielsdatter Skieldes vegne samtykkede.

40:
Niels Pedersen Skielde og hustru gav skøde til deres kære søn Peder Nielsen Skielde og hans hustru Gunder Jensdatter.

Fra tingbogen for Anst - http://www.geltzer.dk/tingbog/ajs00.php
Change: 13 FEB 2004

Retur til hovedside


Sørensdatter Kirsten [Kvinde]
Source: @S8@
Change: 19 FEB 2004

Retur til hovedside


Søvrensen Simon [Mand] f. 1644 Dons ?, Almind, Vejle Amt - d. 1712
Occupation: Gaardejer, Donsgaard, Almind, Vejle Amt
Ejer af Donsgaard ca. 1668
Change: 22 JAN 2004

Retur til hovedside


NN [Kvinde]
Change: 16 APR 2001

Retur til hovedside


Sørensen Peder [Mand] f. 1665 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt - d. 1696
Occupation: Hosekræmmer i Kolding

Kilde
Forfatter: Inge & Peter Schelde
Kilde: Slægten på Nørupgård gennem 200 år
Kilde: Lintryk, Kolding, 1991

Change: 21 APR 2002

Retur til hovedside


Laursdatter Maren [Kvinde]
Change: 10 APR 2001

Retur til hovedside


Skielde Peder Pedersen (Skelde) [Mand] f. 1600 Harte?, Harte Sogn, Vejle Amt - d. <1672
Occupation: Selvejerbonde i Harte, gård nr. 9, Harte Sogn, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Slægten Buhl fra "Skovgaard" i Øster Starup
Kilde: Slægsthistorisk Institut, Viborg, 1967-68

Kilde
Forfatter: Anders Schelde
Kilde: Samtaler med Anders Schelde

eller Skeld

Om Peder Pedersen Skelde findes følgende i den ældst bevarede lensjordebog for Koldinghus, len:
"Haardt By og Sogn,-
Koldinghus Lens jordebog 1634

Peder Skelde, - 1 Ørte Rug, 2 Skpr. Biug, 1 Ørte Havre, 2 Traver Rug, 1 Læs Høe, 2 Tdr. Kul, 2 Skpr. Gryn, 1 feed Ko, 1 Lam, 1 Gaas med den 2 Skpr. Arre, 5 Høns, 20 Æg, l0 Læs Ved, 2 Sk. Leding, 2 Mark danske aarligen, 1 Mark Haar, 1 Mark Garn, 16 Sommer- og Vinterheste for dem gives en Daler og 16 Skpr. Arre. 1 Brendsvin, 3 Jægerheste, for dennem 21 Skill. og 1 Alb."

I Bjert by i Eltang sogn finder vi samme jordebog nævne en Tye eller Tue Pedersen Skield på en gård og det er sikkert en broder til Peder Pedersen Skelde i Harte.

Den 9. marts 1633 får Peder Pedersen Skiælde og hustru Kirsten Pedersdatter i Harte skøde fra Jep Jepsen i Sielballe og medinteressenter på en selvejerbonde i Harte af hartkorn 5 Tdr. og 2 Alb. Senere den 12. januar 1672 bliver samme gård skødet fra sønnen Jens Pedersen Skielde, rådmand i Kolding, til velbyrdige Otto von Bilde til Bindesbøl.
Change: 20 DEC 2008

Retur til hovedside


Pedersdatter Kirsten [Kvinde] d. >1633
Source: @S8@
Change: 2 APR 2002

Retur til hovedside


Schelde Niels Peter [Mand] f. 12-01-1846 Lervang/Karolinesminde, Andst Sogn, Ribe Amt - d. 10-07-1908 Vejen Østermark, Vejen Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: 1870

Kilde
Forfatter: FT 1870

Event: 1880
Event: 20-04-1904

Kilde
Forfatter: Dorthea Marie Jonsen
Kilde: Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen

Event: 01-02-1906
Event: 01-05-1908

Kilde
Forfatter: Dorthea Marie Jonsen
Kilde: Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen

Kilde
Forfatter: Dorthea Marie Jonsen
Kilde: Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen

Kilde
Forfatter: Retten

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Forfatter: Dorthea Marie Jonsen
Kilde: Dagbog for Dorthea Marie Schelde, Lille Hundsbæk, nu i Vejen

Occupation: Tjenestekarl for Lundgaard i Bække, Ribe Amt: BET 01-11-1870 AND 01-11-1872

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Property: Matr. nr. 2 i Gammelby, Læborg Sogn: 01-04-1873

Kilde
Forfatter: Herredsfoged

Occupation: Landmand på 25 ha. Matr. nr. 2a i Gammelby, Læborg Sogn: BET 01-04-1873 AND 26-02-1885

Kilde
Forfatter: Vald. Andersen
Kilde: Hærvej-sognet Læborg
Kilde: Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding, 1961

Kilde
Kilde: Kirkebogen Randbøl Sogn

Property: Gården i Gammelby "mageskiftes" for et hus i Holsted: 20-02-1885

Kilde
Forfatter: Herredsfoged

Property: Køber "Lille Hundsbæk" Matr. nr. 1g og 1m, Hundsbæk Hovedgaard: 02-10-1885

Kilde
Forfatter: Herredsfoged

Occupation: Mælkekørsel "Gammelbyruten" til Vejen Andelsmejeri: BET 01-11-1897 AND 31-10-1904
Occupation: Landbrug på Lille Hundsbæk og kørsel af mælk: 1901

Kilde
Forfatter: FT 1901

Property: Sælger "Lille Hundsbæk": 1904

Kilde
Forfatter: Herredsfoged

Property: Skøde på ejendommen 28n og 28p Vejen Østermark: 18-03-1904

Kilde
Forfatter: Herredsfoged

Property: Købekontrakt på Lille Enemærke: 29-04-1908

Kilde
Forfatter: Herredsfoged

Ejede 1873 - 1885 matr. nr 2, Gammelbye , 25 ha. Flyttede derefter til lille Hundsbæk, Læborg Kirkevej 18. 14 ha. Den 20. april 1904 flyttede de til et landbrug på Veien Østermark. I begyndelsen af Maj 1908 flyttede de til et hus "Lille Enemærke" på Vejen Østermark.
1880 - 85 var han medlem af sognerådet i Læborg Vejen. Han var i 1880 med til at oprette en privat vinterskole i Læborg.
.
Change: 17 APR 2020

Retur til hovedside


Solgaard Niels Sørensen [Mand] f. 1591 - d. 1668

Kilde
Forfatter: Brøndsted
Kilde: http://www.brondsted.dk/brondsted/forslaegt.html

Kilde
Forfatter: Thorkild Ramskou m.fl.
Kilde: Bro og by - en folkebog om Holstebro
Kilde: 1974

Kilde
Forfatter: Aldal, J.
Kilde: Holstebros historie gennem tiderne
Kilde: Hilmer Thomsen Boghandel, Holstebro 1939

Occupation: Rådmand i Holstebro: 1647

Kilde
Forfatter: Aldal, J.
Kilde: Holstebros historie gennem tiderne
Kilde: Hilmer Thomsen Boghandel, Holstebro 1939

Occupation: Borgmester i Holstebro: 03-06-1662

Kilde
Forfatter: Aldal, J.
Kilde: Holstebros historie gennem tiderne
Kilde: Hilmer Thomsen Boghandel, Holstebro 1939

Kilde
Forfatter: Thorkild Ramskou m.fl.
Kilde: Bro og by - en folkebog om Holstebro
Kilde: 1974

Købmand og Borgermester i Holstebro. Tidligere fandtes i Holstebro Kirke et Epitafium over Borgmester
Change: 14 JAN 2004

Retur til hovedside


Nielsdatter Maren [Kvinde] f. 04-12-1768 Nedre Slebsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1801

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Nykirke og Faaborg Sogn Kirkebog:
Konf. 1777 Jens Nielsens pige Maren Nielsdatter ..... men passer dårligt med alder og navn!
Coppuleres 7. nov 1788: Laust Christensen af Faaborg og pigen Maren Nielsdatter af Neder Slebsager

I FT 1801 er hun ganske rigtigt gift med Laust Christensen, men f. ca 1769 - men det passer nok ikke
Change: 30 DEC 2002

Retur til hovedside


Mortensen Christen [Mand] f. 08-02-1764 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt - d. 03-07-1825 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt
Occupation: Gaardejer, Gammelgaard
Havde ved folketællingen i 1801 fam. nr 11 i Terpling, Aastrup Sogn, Holsted. Hans forældre sad i aftægt på gården.
Change: 16 APR 2001

Retur til hovedside


Hansdatter Lene [Kvinde] f. 1776 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt - d. 12-6-1854 Terpling, Åstrup Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

sønnen Morten blev senere ejer af af Tranekjærgård. Hans overtog bardomshjemmet "Gammelgaard" i Føvling Sogn (En hospitalsgaard i Tobøl)
--------------------
Ribe, Malt, Føvling, Tobøll bye, , En gaard, 7, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Madsen, 62 år, gift, mand, fæstebonde og gaardbeboer,
Dorthe Sørensdatter, 45 år, gift, hans kone, madmoder,
Mads Hansen, 22 år, ugift, deres søn, ,
Anne Hansdatter, 17 år, ugift, deres datter, ,
Hans Hansen, 14 år, ugift, deres søn, ,
Leene Hansdatter, 10 år, ugift, deres datter, ,
Kirsten Hansdatter, 8 år, ugift, deres datter, ,
Ellen Hansdatter, 6 år, ugift, deres datter, ,
------------
Ribe, Gørding, Aastrup, Aastrup, , Terpling Bye, 11, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Christen Mortensen, 37, Gift, Husbond, Bonde og Gaardbeboer,
Lene Hansdatter, 25, Gift, Hans Kone, ,
Karen Christensdatter, 3, Ugift, Deres datter, ,
----------
Ribe, Gørding, Aastrup, Terpling, , En Gaard, 8, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Lene Hansdatter, 60, Enke, , Gaardmandsenke,
Morten Christensen, 25, Ugift, , Hendes Sønner,
Hans Christensen, 22, Ugift, , Hendes Sønner,
Else Hansdatter, 17, Ugift, , Tjenestepige,

---------
Ribe, Gørding, Aastrup, Terpling By, , En Gaard, 17, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Hans Christensen, 33, Gift, , Gaardmand, Her i sognet
Maren Pedersdatter, 29, Gift, , hans kone, Starup sogn, Ribe Amt
Ane Marie Hansdatter, 7, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Peder Hansen, 4, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Anders Mogensen, 18, Ugift, , Tjenestefolk, Holsted Sogn
?? Sørensdatter, 17, Ugift, , Tjenestefolk, Her i sognet
Lene Hansdatter, 72, Enke, , Aftægtskone, Feuling sogn, Ribe Amt
Change: 22 AUG 2011

Retur til hovedside


Christensdatter Karen [Kvinde] f. 1799
Change: 13 MAY 2001

Retur til hovedside


Christensdatter Lene Marie [Kvinde] f. 1804
Change: 13 MAY 2001

Retur til hovedside


Christensen Morten [Mand] f. 1809
Occupation: Gårdejer på Trankjærgård ved Glejbjerg
Ribe, Gørding, Aastrup, Terpling By, , Et Huus, 19, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Morten Christensen, 36, Gift, , Gaardmand, Her i sognet
Maren Nielsdatter, 53, Gift, , hans kone, Næsbjerg Song
Mette Jensdatter, 16, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Sara Jensdatter, 9, Ugift, , deres børn, Her i sognet
Poul Jensen, 21, Ugift, , Tjenestekarl, Vorbasse Sogn
Hans Peter Hansen, 11, Ugift, , Pleiebarn, Brørup Sogn, Ribe Amt
Change: 13 NOV 2019

Retur til hovedside

Christensen Hans [Mand] f. 1812
Occupation: Gårdejer på barndomshjemmet Gammelgård
Terpling. Moderen Lene Hansdatter sad i aftægt til sin død 1854
Change: 13 NOV 2019

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen