Slægtsdata side 124 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Lange Oluf Thomesen [Mand]

Var med i Ribe 1392.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Lange Esge Thomesen [Mand]
af "Bjerg". Var 1406 sammen med sin bror Niels på Kongens retterting på Lunde.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Lange Thomas Nielsen [Mand]
til Lydum.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Lange Iver Nielsen [Mand]
Var 1416 sammen med sin far Niels Thomesen og frænde hr. Oluf Pedersen på Varde sysselting. Kaldes borger i Varde og fører i sit segl et bomærke og under dette skjoldet med de tre roser.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Datter [Kvinde]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Henriksen Peder [Mand]
Kaldet Prip

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Lange Henrik Nielsen [Mand]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Lange Gunde Nielsen [Mand]
Blev 1442 af biskop Christiern af Ribe forlenet med Trøjborg slot. 31/3 1443 var han ridder og formentlig høvedsmand på Riberhus. 1460 og 1470 var han biskop Jens Iversens (hans søskendebarn) høvedsmand på Aakjær. 1468 rigsråd og havde Varde og Vester herred i pant på livstid. Døde i 1477 og blev begravet i Varde kirke.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Gjordsen Bege Madsdatter [Kvinde]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Lange Esge Nielsen [Mand]
Han betænktes 1409 i biskop Eskild af Ribes testamente.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Lange Kirstine Egesdatter [Kvinde]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Buch Iver Nielsen [Mand]
jf. Danmarks Middelalderlige Breve nævnt i Nagbøl 1468 og 1479 som værende bror til Jep Buch.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Mogensen Christiern [Mand] d. ung

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Mogensen Niels [Mand]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Buch Jørgen Jepsen [Mand] f. ABT 1451

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Optræder 10/8 1496 som dannemand på Kolding byting.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Buch Tuli Jepsen [Mand] f. ABT 1452 Dollerup

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Vidner som dannemand 25/11 1490 , 30/11 1496 og i 1499 på Anst herredsting.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Buch Ancher Jepsen [Mand] f. ABT 1469 - d. Andst, Andst Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Nævnt i Andst 1480.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Bertelsen Iver [Mand] f. ABT 1525 - d. 08-09-1583 Ringsted

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

(Poul Lindholm har i sin bog ”Almind Sogn” Iver Bertelsen som sognepræst i Almind og residerende kapellan i Kolding omkring 1550, men denne afløstes 1552 af Niels Nielsen Colding). Iver Bertelsen studerede ved universitet i København, fortsatte flittigt 1556-1558 ved universitetet i Wittenberg under Philip Melanchtons ledelse og tog magistergraden, 1559 professor ved Københavns universitet, lagde sig ud med sine kolleger og blev sognepræst i Stege. Mange anklager imod ham af religiøs art, kom på kant med fogeden på Stegehus en rå og voldsom person. Det endte med, at hr. Iver i 1567 blev sat fra sit embede og hensat i fængsel for gejstlige i Sorø kloster. Klosterets forstander dengang var abbed Morten Pedersen Hvid (se under ane nr. 1912-1913 a.). Frederik II besøgte Sorø kloster i 1570 og her lykkedes det Iver Bertelsen at forelægge sin sag for kongen. Kongen gav ham ikke alene friheden, men også sin yndest. 1571 blev Iver Bertelsen udnævnt til abbed i Ringsted kloster. Kongen forlenede ham i 1572 med et kannikedømme i Århus, og endelig blev han 30/10 1572 beskikket som eftermand for Morten Pedersen Hvid som abbed for Sorø kloster. Han blev altså forstander for det kloster, hvori han selv havde siddet som gejstlig fange for to år siden. 12/8 1579 Kong Frederiks missive på mester Iver Bertelsen, abbed i Sorø kloster, hans vegne, at han må participere in bonis communibus (Kancelliets Brevbøger 1576-1579, p. 724). Efter at have været abbed i Sorø i 8 år, måtte han vige embedet for en anden yndling af kongen, nemlig Peter Reedtz, hvorefter turen gik tilbage til Ringsted kloster som befalingsmand og abbed der. På hans gravsten kaldes han befalingsmand over Ringsted kloster. Under sit fangenskab i Sorø forfattede han efter indskrifterne i Sorø kirke et slægtsregister over Skjalm Hvides berømte æt. Formentlig har dette indgået i Morten Pedersen Hvids afhandling om Hvideslægten. 26/12 1585 skrev Frederik II til Elsebet mester Ivers og bad hende sende de historiske samlinger, som hendes afdøde husbond havde forfattet. Iver Bertelsens søn Hans Iversen blev i 1621 sognepræst i Boeslunde. Dennes søn igen Iver Hansen Munk efterfulgte 1658 faderen i embedet, hvor han blev bekendt for sin fædrelandskærlige og forstandige opførsel under den svenske krig. (Se i øvrigt omtalen af Iver Bertelsens levned i Ny Kirkehistoriske Samlinger 2. rk. bd. 3, side 535-567 og 3.rk. bd. 3, side 217).

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Mule Else [Kvinde]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside

Krag Niels [Mand]
Occupation: Professor ved Københavns Universitet

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen