Slægtsdata side 126 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Hansen Niels [Mand] f. 27-12-1714 - d. 01-10-1760 Haldum Kirke, Århus Amt

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

Occupation: Kancelliråd. Fæster på Hinnerup Broegaard. Ejer af Østergaard i Fjellerup og Julilund.

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

.... Niels, har ladet lægge denne sten over sine forældre; han drog til København og blev slagterdreng hos kongens slagter Jens Jensen. Noget derefter, da kvægsygen (mund og klovsyge) første gang var i landet, sendte hans principal ham til Jylland at købe stude, hvorved han således avancerede, at han efter nogle års forløb blev kancelliråd, fik krigsråd Adlers enke og med hende en herregård, han levede ikkun en kort tid derefter og efterlod sine søskende 18 - 20.000 rd.

Kilde: Gørding Sognearkiv
http://www.gordingarkiv.dk/Gaarde/Staarupgaard.pdf (17/10-2018)
Uddrag fra: Vagn Olesen, "Stårup Fonager i Gørding Sogn", Gørding Sognearkiv, den 20-10-2010


Se farens biografi.
I Nygaards Sedler læses følgende:

Hansen, Niels, Kclr., fra Hinnerup brogård under grevskabet Frisenborg
1760 17/10 kgl. konfirmation på hans testamente ad 1. s.m.

1. Til Hallum kirke giver han 100 Rdlr. "hvilke 200 rdlr." [!] osv.
2, Sin stifdtr. Krigsrådinde Else Kirstine Rosborg født Adler skal have sin sl. mors gangklæder.
3. Sin "slægt" Else Kristine Staarup giver han 300 Rdlr. og endvidere 100 rdlr. istedenfor en opredt sæng osv.
4. Sin fætter, stud Lorens Jensen giver han 500 rdlr.
5. Jmfr. Anne Elisabeth Nimb, som er her på stedet, giver han 50 rdlr.
6. Hans tjener Niels Rasmussen skal have 66 rdlr. 4 ?
7. Postmester Høgh [Jens Heug Olsen] i Kbhvn. skal have alle studene - antagelig 150 stk - ved Kærbygård og Nørringgård for 30 rdlr. parret. [Nærmere forklaring]
8. Hans bror Christian Hansen Staarup, som er her ved stedet, skal forlods have 2000 rdlr. og desuden arve sammen med sine søskende. Vil han beholde forpagtningen ved Nørringgård og Kærbygård, bliver det for hans egen regning.
9. Til Christian Nimb "den liden, som er her i huset", giver han 100 rdlr.
10. Hans mor Maren Nielsdtr. i Staarup i Gørding Sogn skal på livstid have renten af 4000 rdlr., som eft. hendes død tilfalder hendes børn og deles således, at en datter får lige så meget som en søn.
11. Han skal have en anstændig begravelse.
12. Hvad der herefter er tilbage, deles lige mellem hans 4 søskende: Jens Hansen her i Brogården, Maren Hansdtr, gift med Thomas Laursen i Skølvad, Jernved Sogn, og Else Hansdatter, gift med Hans Andersen på fødestedet i Staarup.
Exekutorer: Forvalterne Bench og Bagge.

(Jy. Reg. 37.676) (nr. 286)

Kilde
Forfatter: Nygård
Kilde: Nygårds sedler

Change: 20 AUG 2019

Retur til hovedside


Sophie [Kvinde]
Change: 17 OCT 2018

Retur til hovedside


Claude [Kvinde]
Change: 11 NOV 2018

Retur til hovedside


Muus Christian f. 1650 - d. 07-10-1654 Er dette Christian født i 1650?

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 4 DEC 2018

Retur til hovedside


Hansen Peder [Mand]
sognepræst i Sandager og Holevad, Båg herred, f. omk. 1565 i Middelfart, d. 1634 i Sandager, g. 6/5 1604 m. Anna Olufsdatter enke efter købmand Oluf Bruun i Odense. Peder var student i 1588, da biskop Jacob Madsen Vejle visiterede Brenderup kirke. Blev sognepræst i 1591. Han blev i 1593 anklaget for at have taget den bedste hest fra en bonde som betaling for en begravelse. Det viste sig, at han kun havde fået en lille plag. Deres søn Hans Pedersen Sandager blev sognepræst i Bjerreby, Sunds herred. Fra Fyns bispearkiv, Båg herred 36, haves en beretning fra Peder Hansen om hans årlige indkomst ledsaget af følgende klagemål: “Skal den der bor udi Sandager præstegård årligen noget nær købe græsgang til halvdelen af sit kvæg, som han kan om vinteren føde udi gård og bås, både øg og fæ, fordi de have ikke uden en halv brydiedel på Sandager grund, som er hans rette bymark, og må derfor ikke have halvt så meget kræ på græs ibidem som en hel brydie. Og hos Thorup mænd kan han ikke have uden 3 eller 4 høveder, fordi de købe selv græs til deres kvæg på fremmede marker. Dog skal han årlig have fem køer udi avredt og vang med Thorup mænd i deres lejede mark”.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansdatter Marine [Kvinde] f. 1589 Brenderup

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansen Peder [Mand] f. 1561 Veilby

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Nim Ane Elisabeth Pedersdatter [Kvinde] f. 11-10-1716 - d. 13-05-1758 Friisholt

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

Citat fra Personalhistorisk Tidsskrift:

Hans Thansen Rosborg, døbt Grundfør 3/1 1719, død Friisholt 23/8 1779,
skovridder, ejer af Friisholt 1750, af Højris 1750-66 og af Boller 1778.
Gift 27/8 1756 i Hinnerup Brogård med Else Kirstine Adler, født 1740, død 17/12 1764 (små kopper),
datter af Jacob Jacobsen Adler, født 21/7 1716, død 26/4 1756, begravet i Haldum kirke, krigsråd, fæster 1741 Hinnerup Brogård, ejer 1754 af Østergård i Fjellerup, 1753 af Julielund, og
Ane Elisabeth Pedersdatter Nim, født 11/10 1716, død Friisholt 13/5 1758, begravet i Sahl kirke,
gift 2. gang 13/9 1757 med cancelliråd Niels Hansen, født 27/12 1714, begravet 1/10 1760 i Haldum kirke, fæster af Hinnerup Brogård, men solgte Østergård og Julielund.
3 børn: a-c.

Gift 2. gang med Arie Wassard, født 1748, død 16/5 1825 i Hobro,
datter af Christen Hansen Wassard, købmand i Hobro, og
Øllegård Christine Nissen;
hun giftede sig 2. gang 9/3 1781 med Niels Ferslev, født på Tåsinge 1749, død 29/6 1803, amtmand i Thisted 1794, solgte Friisholt 1799 og Boller 1797.
6 børn: d-i.

a. Anna Margrethe, døbt 5/6 1757, begravet 18/9 1761.
b. Ane Elisabeth Adeler, døbt 6/8 1758, begravet 30/10 1764.
c. Hans Jacob Thansen, født 13/3 1760, begravet 21/2 1764.
d. Hans Christian, døbt 16/12 1768, begravet 16/3 1770.
e. nyfødt, begravet 2/3 1770.
f. Helle Øllegård, født 23/7 1771, begravet 22/6 1781.
g. Else Margrethe Kirstine, døbt 22/9 1772, død 13/2 1848 i Hobro. (4. slægtled 3).
h. Johanne Marie, døbt 20/4 1774, død i Hobro 9/2 1851, ugift.
i. Johanne Thansen, døbt 24/10 1779, gift med Andreas Handrup i Lemvig, ægteskabet opløst. 1 søn skrædermester Hannerup og 1 datter Ane Hannerup lever 1851 i Vordingborg

Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift, 98. årgang, 16. række 6. binds andet halvbind, 1978, side 143
https://dis-danmark.dk/bibliotek/900382.pdf
Change: 20 AUG 2019

Retur til hovedside


Hansdatter Mette [Mand] d. 13-11-1635
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Jørgensen Peder [Kvinde] f. 1549 Føns - d. 19-06-1613

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Føns og Ørslev i Vends herred

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Ligsten over dem i kirkens kor.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Mette [Kvinde]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Galt Ide Mogensdatter [Kvinde]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Juel Jep (eller Jens) [Mand] f. ABT 1420

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Property: Udstrup i Ringkøbing

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Udsen NN. [Kvinde] f. ABT 1420

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Galt Mogens Ebbesen [Mand] f. ABT 1410 Rudbjerggaard på Lolland

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Bjørnholm Anna fra [Kvinde]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Mørch Hans [Mand] f. ABT 1280 Mørke - d. ABT 1335

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: Væbner

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Galt? Ebbe Mogensen [Mand]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Mørck (?)Matheus [Mand]
Occupation: Væbner

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside

Pedersdatter Johanne [Kvinde] f. 08-05-1735 Sdr. Nissum

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen