Slægtsdata side 130 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Hansen Kristen [Mand] d. 1694 jf. det andet "ligtræ".

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansen Christen [Mand] f. 1659

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Ulf Peder Hansen [Mand] f. 1670 - d. 1740

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

i Hesselballe.
Han overtog fæstet af Adserbølgaard i 1712 sammen med Ide Marie Hansdatter Haars mand Mads Christensen fra Almstok. 1717-1747 ejedes Adserbølgaard af sognepræsten i Jerne Maturin Carstensen, der arvede den ene halvdel fra sin far og selv købte den anden halvdel.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Kirsten [Kvinde]
Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansdatter Inge [Kvinde] f. 1672

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansdatter Dorthe [Kvinde] f. 1560 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt - d. 1596 Taulov

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Thaulow Jens Bertelsen [Mand] f. 1592

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Anst og Gesten

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

indskrevet 1612 ved Københavns universitetet som Johannes Bartolini, Cimber Tavlum. (K.S. 6. R. 2/220 - Thaulow 20). I 1613 nævnes han som Jan Bartholin Tavlum. I 1614 som baccalaurei Janus Bartholomæus Tavlecus. I 1614 hører ved Odense skole. Hans søn Bertel Jensen døde 6 år gammel.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bertelsen Poul [Mand] f. 1596 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt - d. 18-02-1659 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: rådmand og kirkeværge i Kolding

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Mortensdatter Johanne [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bertelsdatter Dorthe (eller Dorothe) [Kvinde] d. f. 1600 , begr. 9/2 1659 i Kolding under pesten,
Jf. J. O. Brandorffs “St. Nikolaj Kirke i Kolding”, fortegnelse over ligsten, er nr. 13 beskrevet således: ”Ligsten over hospitalspræst Morten Søfrensen, f. 1595, død af pesten 18/8 1654, og hustru Dorthea Bertelsdatter. Hendes dødsdag findes ikke på stenen, men efter kirkebogen er hun f. omk. 1600 og begravet 9/2 1659”. Han døde efter at have været præst i 27 år. Han under pesten i 1654 og hun under pesten i 1659. (Se under ane nr. 476-477, andet ægteskab, pkt. a.). Morten Sørensen fik 13/11 1639 kongekorntiende af Almind sogn og fik lov til at give penge i stedet for korn.
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Sørensen Morten [Mand]
Occupation: hospitalspræst i Kolding

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Thaulow Jørgen Bertelsen [Mand] f. 06-04-1606 Odense - d. 14-05-1680 Odense

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: professor ved Odense gymnasium

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Ligesom biskop Hans Mikkelsen viede søsteren Dorthe, så trolovede og viede biskoppen også Jørgen Bertelsen Thaulow til hans første kone. Lige fra ungdomsårene var han biskoppens protege. I følge biskop Hans Mikkelsens dagbøger var Jørgen Thaulow ofte gæst hos ham, også ud over den naturlige
tjenstlige relation.
Måske skyldes det et slægtskab. 3/4 1672 fik han et vederlagsskøde på kongens andel af korntienden af Asperup og Kauslunde sogne. 29/11 1673 fik han fra kronen skøde på en gård i Broby sogn for den fordring, han havde haft hos bønderne og tjenerne på det gods, som har ligget til embedet, men som er udlagt til ryttergårde. 15/10 1678 fik han også kongetienden af Øster Hesing sogn. Han ejede i Odense på Flakhaven de tre gårde Vestergade nr. 9, 11 og 13. Nr. 11 var den næsthøjest vurderede ejendom i Odense til 950 rigsdaler. I Christopher Giessings “Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-lærere, 2. dels 1. bind” findes et helt kapitel om Jørgen Bertelsen Thaulows brogede liv. Her skal kort nævnes hans levnedsløb. 1625 student fra Roskilde Domskole, 1627 hører i Kolding, 1628 tilbage til Roskilde Domskole som lærer, 1631 fik han kapitelsstipendium til en udenlandsrejse, vendte hjem inden et år var gået på grund af sygdom, 1632-33 rektor i Nyborg, 1633-38 igen udenlandsrejse sammen med den adelige Niels Vind til Nederlandene, England, Frankrig, Schweiz og Italien. 1638-39 konrektor ved Odense gymnasium, 1639 magister, 1639-80 professor i veltalenhed ved gymnasiet. Han fik et barn i 1. ægteskab og 3 børn i 2. ægteskab.
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Willumsdatter Karen [Kvinde] d. 14-08-1651

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

mulig datter af borgmester i Odense Willum Jensen Rosenvinge,

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Wulff Margrethe Jeremiasdatter [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Wulff Jerimias Hansen [Mand]
Occupation: slotsforvalter på Koldinghus

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bruun Karen Hansdatter [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Vinding Jens Poulsen [Mand]
Occupation: professor ved Odense gymnasium og sognepræst i Åsum

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Mule Else Jørgensdatter [Kvinde] d. 28-02-1687

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Hahn Herman [Mand]
Occupation: rådmand i Odense

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside

Bertelsen Knud [Mand] f. ABT 1608 - d. 26-02-1650

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: hospitalsforstander i Kolding

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Han arvede Kærhuset i Taulov. Formentlig fordi han var den ældste fra 2. ægteskab. Senere kom Kærhuset i borgmester Hans Pedersens eje (1718-24).
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen