Slægtsdata side 135 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Jegind Peder Christensen [Mand]

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Clemendsen Dorothea Olufdatter [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Udesen Peder [Mand] f. 1616 - d. 31-07-1659 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: købmand, rådmand og kirkeværge

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

a. Peder Udesen og Dorthe Poulsdatter med deres børn kan i dag ses på deres epitafium i St. Nicolaj kirke i Kolding. Det viser parret med 4 levende og 3 døde børn samt 4 børn, der døde kort efter fødslen. Peder Udesen var storleverandør af varer til Koldinghus slot. I 1653 leverede han bly til et nyt tag på Vamdrup kirke. I den hårde fejdetid 1657-58 gik det hårdt ud over Kolding. I 1884 fandt en gårdejer i Vester Nebel ude på sin mark 12 sølvskeer, hvori var indgraveret navne på de tidligere ejere. Blandt skeerne var der en med årstallet 1642 og navnene PEDER WDSEN KOLDING og DORTHE POVELS DAATER. Fundet menes at være nedlagt under svenskekrigen, men vel næppe af en bonde. De mange forskellige navne på skeerne uden relation til hinanden kunne tyde på, at det var tyvekoster. Dog bærer en af de andre skeer indskriften MAGDALENE WDES D. Den kunne stamme fra Peder Udesens søster Malene. Rådmand Peder Udesen blev af en svensk kommissær tvunget til på købstædernes vegne i Ribe stift at udrede store mængder hamp, hør og blår. Peder Udesens arvinger fik vist aldrig byerne i stiftet til fuldt at erstatte udskrivningen hos deres far. Ikke desto mindre efterlod Peder Udesen sig en stor formue. En søn Morten Pedersen, dbt. 24/3 1647, blev også købmand. Fra ham nedstammer slægten Utzon. En anden søn Ude Pedersen Colding, dbt. 22/6 1656, d. 11/7 1707, blev sognepræst i Gosmer og Halling, Århus stift. Datteren Maren, dbt. 19/5 1651, begr. 23/1 1685 i Kolding, blev 5/9 1673 g. m. sognepræst i Kolding senere biskop i Ribe Ancher Anchersen, med hvem hun fik 4 sønner og 4 døtre.
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Poulsdatter Dorthe [Kvinde] f. 1627 - d. 09-01-1671 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Pedersen Zone (Sohne) [Mand]
Occupation: rådmand og borgmester i Kolding

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Udesen Søren [Mand] f. 1626 - d. 06-11-1667 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Under svenskekrigen 1657-60 sejlede Søren Udesen sin svoger Peder Hansen Helts gods til Lybæk

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Madsdatter Kirsten [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Udesdatter Anne [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Juul Niels Jensen [Mand]
Residence

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Anders Jørgensen [Mand] f. 1592 - d. 1661

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: selvejerbonde i Vester Nebel og herredsfoged i Brusk herred

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

selvejerbonde i Vester Nebel, idet han overtog den fædrende gård, herredsfoged i Brusk herred.
Fik et skøde af 14/11 1629 fra Peder Jensen i Aagaard og hustru Maren Nielsdatter, og Jørgen Nielsen og hustru Maren Nielsdatter sammesteds. Endvidere fik han et skøde af 21/11 1651 med sin arvepart fra salig Jørgen Andersens og Lene Jørgens arvinger (hans søskende).

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Wistisdatter Anne [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Jens Jørgensen [Mand] f. 1594 - d. 12-02-1654 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Jørgensdatter Else [Kvinde] d. 29-05-1637 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Mette Jørgensdatter [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Basse Michel Jensen [Mand]
Occupation: selvejerbonde og kirkeværge

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

De figurerede som salige 6/11 1661 i et skifte - sammen med bl. a Mettes dalevende søskende og afdøde søskendes børn - som arvinger efter afdøde Maren Jensdatter, der var gift med selvejerbonde Knud Olufsen Buch i Skanderup. Mette og Michel døde begge under ”forleden fejde”. Deres gård blev brændt af krigsfolket.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Mouritz Hansen [Mand] f. 1600

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kolding rådstueprotokol 7/5 1630: “Udi Kolding rådstue bekom Mourids Hansen, salig Hans Mouridsens søn i Colding sin ægtebrev som efterfølger. Han havde på nogle forleden års tid været på fremmede steder. Han havde givet skriftlig fuldmagt til sin kære broder, ærlig person Hans Hansen, salig Hans Mouridsens søn sammesteds. Anlangende skudsmål og vidnesbyrd vidnede her 8 borgere, at Mourids Hansen var født her af ærlige og ægte forældre, der havde handlet, skikket og forholdet sig udi menigheden som ærlige mennesker, både på faderens og moderens side. Hans fader var Hans Mouridsen, fordum borger her sammesteds, nu salig hos gud, og hans moder Maren Jensdatter, som endnu lever og er bosiddende her i Colding. Mourids Hansen har fra sin barndom og ungdom og al den stund og tid han har været i byen skikket og forholdt sig som en ærlig person i alle måder”.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Colding Jacob Hansen [Mand] f. 24-01-1605 - d. 17-04-1651 Winsløw

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Winsløw og Neflinge og provst i Gjønge herred i Skåne

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

I 1620 kom han i hoftjeneste hos prins Frederiks (senere Frederik III) tugtemester Rasmus Jensen Wordenius. Herefter kom han i 1621 til Lund, hvor han tog ophold hos sin slægtning biskop Mads Jensen Middelfart (må være hans morbror!). 1626 student fra København, 29/8 1630 sognepræst i Winsløw og Neflinge og 1649 provst i Gjønge herred. Fik 4 børn: Peder Jacobsen Winsløw, sognepræst i Præstø og provst i Baarse herred. Claus Jacobsen Winsløw, sognepræst i Næsby og Tyvelse. Marine Jacobsdatter Winsløw, g. m. Sigvard Jønson, sognepræst i Hæskveda. Karin Jacobsdatter, g. i Helsingborg.
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Clausdatter Karine [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Anne [Kvinde]
Sidstnævnte er formentlig Anne Hansdatter, idet der vedrørende adkomster til Eltanggaard foreligger et skøde dateret 25/8 1632 fra Mads Bertelsen i Kolding på hans hustru Anne Hansdatters vegne. Den daværende ejer af Eltanggaard var herredsfoged Bertel Hansen. Ved dette skøde kunne Anne Hansdatter som søster til Bertel Hansen have fået sin arvepart i Eltanggaard udbetalt. Hvis dette er tilfældet er Anne Hansdatter oldebarn af Hans Nielsen Skærup, BK#1212
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside

Bruun Anne Madsdatter [Kvinde] f. 1605 - d. 04-01-1697 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen