Slægtsdata side 136 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Jepsen Hans [Mand]

Occupation: Snedker

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bruun Hans Madsen [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bruun Bertel Madsen [Mand]
Det er sandsynligvis den Bertel Bruun, som for sine tjenester for kongen under krigen 1658-60 fik kongebrev på Vingsted mølle ved Vejle Å.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Nielsdatter Johanne [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bruun Maren Madsdatter [Kvinde] f. 23-07-1640

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bruun Maren Madsdatter [Kvinde] f. 1645 - d. 18-03-1710 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Skærbæk Jens Jepsen [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Hans Andersen [Mand] f. 1565

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: i Koldinghus jordebog 1634 og 1641.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Anders Andersen [Mand] f. 1568 - d. 1630

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: kæmner og rådmand i Kolding samt vin- og saltimportør

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Anders Andersen Haar har på en eller anden måde haft tilknytning til den tidligere kongsgård Nygaard i Øster Starup sogn, hvorfor han også kaldte sig Nygaard. Det vides, at Nygaard i 1620' erne blev forpagtet ud til den højstbydende (Vejle Amts Årbog 1908). Hans navn og stilling som byens kæmner står på stormklokken i St. Nicolaj kirke i Kolding. Jf. Koldinghus lensregnskaber 1610-11 leverede han 17½ tønde smør til Københavns slot. Han havde en søn Anders Andersen Haar, som var rådmand i Kolding og forvalter af det spanske handelskompagni. Denne meddelte i 1631 efter faderens død til rådstuen, at Jens Jørgensen (Haard) som formynder i hans fravær nu havde gjort regning og rigtighed for sit formynderskab. Andre børn var Giertrud Andersdatter f.1603, begr. 2/10 1659 under pesten, som fik Søren Christensen til værge og Maren Andersdatter fra 2. ægteskab, som fik herredsfogeden i Holmans herred Søren Haar på Nebbegaard til værge. Giertrud Andersdatter var 1.gang gift med den engelske adelsmand Henric Denton, begr. 18/4 1641 i Kolding, gift 2. gang 21/1 1644 i Kolding med Hans Jørgensen. En søn fra første ægteskab Anders Henrichsen Denton blev under pesten begr. 21/8 1659 19 år gammel. Formentlig er det ovennævnte Maren Andersdatter Haar, der den 3/12 1643 i Kolding bliver gift med Jeppe Christensen Egtved. Endelig var der to børn til, nemlig Else Andersdatter, som døde før faderen og Ancher Andersen, som fik rådmand Mogens Erichsen som værge, og som også døde tidligt.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Hundevad Maren Sørensdatter [Kvinde] d. 1623

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Poulsdatter Mette [Kvinde]
Poul Poulsen Paludan var “overværende”, da Mette Poulsdatter som enke efter Anders Andersen Haar i 1631 oprettede en kontrakt med sine stedbørn. Ligeledes var rådmand (senere borgmester) Mogens Erichsen også til stede. Denne var gift med Poul Poulsens datter Inger.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Paludan Poul Poulsen [Mand]
Occupation: sognepræst i Kolding

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bertelsen Søren [Mand]
Occupation: delefoged i Dons

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Niels Andersen [Mand] f. 1578

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: i Koldinghus jordebog 1641 og 1653.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Mads Andersen [Mand] f. 1580 - d. 03-02-1630

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: borger og tingskriver i Kolding.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Andersdatter Maren [Kvinde]
hun får sammen med sin bror Mads gården Egeland i Starup.
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Find Hans Iversen [Mand] d. 27-10-1606 Guldager

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: først residerende kapellan i Vejle, senere sognepræst i Guldager.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


NN [Kvinde]
muligvis enken efter formanden i embedet Jesper Christensen. I dette ægteskab i 5 børn
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Jørgensdatter Karen Margrethe Cathrine [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside

Colding Mads Hansen [Mand] d. 03-12-1628 Brenderup

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Brenderup

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen