Slægtsdata side 137 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Jørgensen Peder [Mand] d. 1660 Formentlig

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Udby

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Han og faderen havde en sammenlagt embedstid på 102 år. I 1650 fik Peder Jørgensen udstedt et sognevidne af 8 mænd i Udby sogn, som sagde “at dennem i Guds sandhed er vitterligt, at Ronæs præstegårds avl ligger langt fra præstegården på adskillige steder på hin side Udby og Rolund, og har ingen løkke eller belejlighed hos præstegården, så vi ikke ved eller kan tænke, at nogen præstemand har så besværlig, tung og ubelejlig en avlsgård i ganske Fyns land”. Hans søn Hans Pedersen Ronæs blev i 1640 sognepræst i Tanderup, Båg herred

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Jørgensdatter Christine [Kvinde] f. ABT 1565

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Lauritsen Niels [Mand] f. 1533 Føns - d. 1595 Tanderup

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Tanderup

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

De fik 7 børn, hvoraf 5 levede. Præsten havde i forvejen 4 børn fra første ægteskab.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Jørgensdatter Anne [Kvinde] d. 02-01-1647

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Lunde Lauritz Jørgensen [Mand] d. 1634

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Kørup og Krogsbølle

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansen Gjøde [Mand]
Occupation: sognepræst i Kørup og Krogsbølle

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Gjøde Hansen, f. Middelfart, 1627 student fra Odense, 1629 hører i Nyborg, res. kapellan i Snøde og Stoense. Sønnen Hans Gjødesen blev faderens eftermand

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Veerst Søren Staffensen [Mand] f. 1578 - d. 1626 Haderslev

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: rektor i Vejle: 11-11-1603

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: ordineret til sognepræst i Vinding af biskop Peder Hegelund: 20-06-1604

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Jelling og Hover: 1619

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Om embedet i Vinding blev der 29/10 1607 truffet den ordning, at skolemesteren i Vejle for fremtiden skulle være sognepræst i Vinding. Det var biskop Peder Hegelund i Ribe, som i et brev til Casper Markdaner på Koldinghus havde foreslået denne at medvirke til denne ordning. Peder Hegelund er sikker på, at Vejle skolemester med en god hører vel kunne forestå al sang udi Vejle kirke om søndagen og straks efter 10 slet spadsere ud til Vinding sogn på en halv times tid og der fuldende al kirketjeneste inden 12 slet og blive hos dem til hen imod aften og udrette, hvad der bliver at bestille, men ikke prædike aftenprædiken. Hr. Søffren Staphensen havde godvilligen påtaget sig det. Under Kejserkrigen 1625-27 viste Søren sin fædrelandskærlighed ved at sætte sit liv på spil ved at sende meddelelser om fjendens bevægelser til den danske general, der lå på Fyn med sine styrker. Præstens sendebud blev pågrebet, og i hans udhulede stok fandt man et brev til generalen. Præsten blev arresteret og ført til Haderslev, hvor han i fængslet blev tortureret i den grad, at han i fortvivlelse tog sit eget liv. Fjenden førte hans lig til Jelling, hvor det blev hængt op på en høj syd for byen. Hans hustru tog liget ned og begravede det i kirkens kor ( beskrevet af pastor Wedel i 1766). En anden beskrivelse (Worsaae i Historisk Tidsskrift 1840) fortæller, at fjenden hængte liget op i skægget i en krog over indgangsdøren til Jelling kirke. En tredie version (Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 4. rk., 4. bd.) meddeler, at han ynkelig omkom i et haardt fængsel 1629, imedens de keiserske hafde dennem landet bemechtiget. Fjenden mishandlede hans døde legeme og hængte det op i en jernkrog, der gik fra hagen op igennem kæbebenet, og som til sørgelig påmindelse for os kan ses over Jelling kirkedør.


Jelling kirke.

Hans hustru blev gift med eftermanden i embedet Jørgen Pedersen. Ved gravning på kirkegården i Jelling blev der fundet rester af et sandstensepitafium, der enten er knyttet til Søren Staffensen Veerst eller til Jørgen Pedersen (Vejle Amts Årbog 1923-24).

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Blok Maren Jensdatter [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Veerst Mads Staffensen [Mand] f. BET 1590 AND 1600

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Veerst

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Han blev også kaldt Mads Buch efter morfaderen, og han led også en krank skæbne. Eftermanden pastor Niels Christensen Gjødstrup skrev om ham, at han gerådede udi så stor vidtløftighed og gæld, at han aldrig tiendeparten deraf kunne betale. Man har tidligere troet, at hr. Mads døde i 1635, men dombogen fra Viborg landsting fortæller en anden historie. For i 1635 havde lensmanden på Koldinghus indkaldt sandemændene for Anst herred for at få opklaret, hvem der var sognepræsten til Bredstrup og Kongsted hr. Niels Nielsen Alslevs banemand, og hvad der var hans banesår, da han var fundet død for hr. Madses bordende i Veerst præstegård den 4. august samme år. Af et tingsvidne den 20. august om syn på hr. Niels fremgik det, da man løsnede hans klæder, at han havde et skudsår straks neden for hans navle, som måtte have forvoldt hans død. Et andet vidne, nemlig Oluf Nielsen Buch, barnefødt i Egtved (måske sognepræsten i Skibet og søn af sognepræsten i Egtved Niels Madsen Buch) forklarede, at tirsdag den 4. august kom hr. Niels til hr. Mads i Veerst, som på det tidspunkt var i Bække for at lade en præsteeng indkaste. Da han kom hjem, var det over middag. De to præster spiste sammen og bød hinanden til bords, og da måltidet var forbi, begyndte de at tale om penge. Hr. Mads sagde, at hr. Niels gjorde ham stor uret og begærede, at han skulle give ham kvittance på 20 rigsdaler, som han havde anskrevet for højt. Men hr. Niels sagde, at det kunne han ikke gøre. Alt imens de tvistedes, sad de og drak øl og brændevin - de havde dog kun en halv pot brændevin. Under diskussionen tog hr. Mads en langbøsse i sine hænder og skød hr. Niels ihjel for hans bordende. Hr. Niels bad om sine synders forladelse og befalede sin sjæl i Guds sin faders hånd og blev så siddende død. De var alene i stuen. (Var vidnet til stede?). Hr. Madses kone Appelone og hans mor Maren hr. Staffens vidnede, at de hørte bøssen gå af, og at de løb op i stuen, hvor hr. Mads stod med ryggen op ad en væg og klagede sig og sagde: Oh ve, jodut mig arme mand, hvor ikke ulykkeligen er det tilgangen mig, at bøssen var spændt, og jeg vidste det ikke !. Kort efter under foregivende af at skulle til Kolding for at gøre kirkens regnskab op tog Mads af sted, og man så ham ikke siden. Måske flygtede han til udlandet. Sandemændene aflagde ed og svor Mads Staffensen manddød over og fra sin fred, for sagesløs mand hr. Niels Nielsen han ihjelskød. Efter hr. Madses udsagn drejede det sig om et vådeskud og ikke om et drab.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Appelone [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Veerst Mette Staffensdatter [Kvinde] d. 1617

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Poulsen Søren [Mand] f. 1561 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt - d. 1640 Egtved, Egtved Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Egtved og Ødsted, provst i Slaugs herred

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

a. søn af rådmand og tolder i Kolding Poul Jensen fra dennes andet ægteskab m. Else Pouls (nogle slægtsforskere påstår, at Else er datter af borgmester Søren Paludan i Kolding. Men dette er tidsmæssigt udelukket). Else blev g. 2. gang m. borgmester og tolder i Kolding Ancher Mogensen Buch.
Efter Mettes død giftede Søren Poulsen sig i 1618 med Inger Nielsdatter Buch, d. 1662, datter af forrige præst i Egtved Niels Madsen Buch, I sidste ægteskab ingen børn, men i første var der 8 børn, hvoraf to sønner overlevede deres far. Den ene var sognepræst i Hjarup og Vamdrup Poul Sørensen, f. 1596 i Egtved, død under pesten i Kolding og begr. 24/6 1659 i Kolding, g. 1. gang i 21 år m. Dorthe Hansdatter (3 børn), g. 2. gang 1645 m. Maren Godskesdatter, d. 1647, (1 barn). Søren Poulsens anden søn var sognepræst i Kolding og provst i Brusk herred Ancher Sørensen, f. 21/6 1608 i Egtved, d. 26/11 begr. 30/11 1682 i Kolding, g. 1. gang 23/7 1637 m. Maren Nielsdatter Bøgvad, f. 1618 i Kolding, datter af slotsskriveren på Koldinghus Niels Jepsen Bøgvad. Maren døde i barselsseng efter at have født Søren Anchersen Colding og blev begr. 7/11 1639. Søren Anchersen Colding blev sognepræst i Ringkøbing og provst i Hind herred og g. m. enken Maren Hansdatter Kjær (Paludan). (Se under anepar 238-239). Ancher Sørensen blev g. 2. gang 7/11 1641 m. Anne Jeremiasdatter Wulf, f. 1624, d. 21/4 1700, datter af tolder og slotsskriver på Koldinghus Jeremias Hansen Wulf og Anneke Hermansdatter Reiminck. Anne Jeremiasdatter Wulf er en søster til professor Jørgen Thaulows anden hustru Margrethe Jeremiasdatter Wulf. (Se under anepar 390-391). Sognepræst Ancher Sørensen blev således stamfader til den kendte slægt Anchersen med bl.a. to bisper i Ribe , flere professorer og andre lærde folk. (Se også under 386-387 a.).

Søren Poulsen er begravet med begge sine hustruer i Søren Poulsens ligstue i Egtved kirke. Stenen med dansksproget indskrift, der tidligere dækkede hans grav, står nu fastgjort op ad korets nordvæg. Et epitafium over dem, der var ophængt i kirken er gået tabt, men den latinske tekst er bevaret i afskrift og oversat til dansk af dr. phil. Fr. Moth, Kolding. Her gengivet således: Under Guds ledende hånd af mit liv ni åringer yded Kolding; til musernes kunst otte Herlovia gav, Roskilde seks, to skolen den høje, så fædrendestadens lærdomsanstalt, til sidst Leipzigerstudiet to. Hid jeg kaldtes af fromheds hverv, der ikke blev frugtløst. Vidner er fattig og rig, uven i fællig med ven. Femti solhverv og tvende dertil mit øje har skuet, medens som præst og som provst kaldet jeg røgtede her.

Åringer tre gange ni jeg i ægteskab leved med Mette Stephansdatter, og børn to gange fire jeg fik.

Derpå knyttet til Inger, af Niels en datter, men barnløs var jeg i åringer to, fulgt af tre gange syv. Syvti og otte åringers tal blev mig givet til herberg, livets trælsomme bo, hyllet i mørke og mulm. Herren med legeme og sjæl og i tro mine pligter at yde. Ingen at træde for nær derpå min stræben gik ud. Børn jeg mistede seks, kun tvende jeg lader tilbage. Slægten med afkom dog øget, i tallet en snes. Lev, men i Gud, min hustru, I børn og børnebørns skare. Levet uselvisk i Gud livet alene har værd. Sjælen til himlene steg for triumfer evigt at fejre. Hisset den venter en gang hylstret, der lagdes i muld”. P. Eliassen meddeler, at det fortælles om Søren Poulsen, at han engang på en af sine sognerejser dræbte en ulv med en sten godt hjulpet af sin tjener med en vognkæp. En sten, der opbevaredes i præstegården, bar følgende indskrift: "Med denne Sten og Bøgegren blev dræbt Graaben i Agerren".

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Veerst NN. Staffensdatter [Kvinde]
Biskop Peder Hegelund noterede i sin almanak 26/4 1605, at hr. Staphens datter var druknet

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Staffensen Jens (mulig søn) [Mand]
En mulig søn kan være den Jes eller Jens Staffensen i Egtved, som betaler fæsteafgift til Koldinghus for en gård, som Gyde Jensen ham overlod.( Koldinghus lensregnskaber 1610-11).

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Staffensen Hans (mulig søn) [Mand]
En anden mulig søn kan være den magister Hans Staffensen i Sorø skole, som i 1609 fik et kgl. missive om at modtage en søn af borgmesteren i Vejle, når der blev et rum ledigt.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Leth Inger Hansdatter [Kvinde] d. 14-04-1616

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Leth Hans [Mand]
Occupation: borgmester i Odense

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Taulov Margrethe [Kvinde] d. 26-01-1619

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Jepsdatter Kirsten (Usikker som barn) [Kvinde] f. 1614 - d. 1695

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside

Rendtschau Bertel Jørgensen [Mand]
Bertel Jørgensen Rendtschau på Cabbel. Deres børn er altid med som faddere hos Peder Nielsen Smidt og Anna Christensdatter Jegind

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen