Slægtsdata side 138 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Haar Rasmus Madsen [Mand] f. 1530

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Skovgaard Anne Jørgensdatter [Kvinde]
havde fået en gård i Vester Nebel i dåbsgave

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Jørgen Madsen [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haar Las Madsen [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansen Bertel [Mand] d. 1590 Eltang

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: herredsfoged i Brusk herred: 08-07-1578

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Property: Eltanggaard

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Han blev ved kongeligt åbent brev fritaget for landgilde, ægt, arbejde og anden tynge på sin gård, så længe han var herredsfoged i Brusk herred. Hans initialer -B * H- findes på Eltang kirkes klokke, der blev støbt i 1588. Sønnen Hans Bertelsen, g. m. Maren Hansdatter, overtog gården, idet lensmanden på Koldinghus Casper Markdaner lod ham indføre i jordebogen som ejer af Eltanggaard med de samme rettigheder som faderen. Ved Hans Bertelsens indførsel i jordebogen som ejer af Eltanggaard protesterede Mette Anderskone (Haar) sammen med sine to sønner Jørgen og Mads Andersen (Haar), idet de havde arvepart i gården stammende fra Mettes farmor (se under ane nr. 776). Gården igen gik videre til sønnen Bertel Hansen d. 29/1 1661, g. m. Maren Nielsdatter Rafn, hun begr. 7/4 1689 88 år gammel. Deres søn Hans Bertelsen fik så gården, d. 1691, g. m. Maren Bertelsdatter fra Gudsø mølle. Gården videre til næste Bertel Hansen. I 1941 fandt et par arbejdsmænd, der gravede i Eltanggaards have i omk. 10 meters afstand fra stuehuset og omk. 2/3 meter nede i jorden en del sølvting bestående af en forgyldt halskæde af ovale led med perlestave på kant og sider og heri en støbt medaljon med årstallet 1552, der viser brylluppet i Kana; en sølvkæde med runde led og bæltekrog fastgjort på gennembrudt kartoucheværk omkring en Justitiafigur og en nøglekrog med påloddet Justitia; den ene ende af et sølvbælte med gennembrudte, støbte led omkring en midtroset, to og to sammenholdt af tre ringe og plader med reliefafstøbninger, på en af pladerne indridset BHS for Bertel Hansen; en sølvmedalje for Gustav Adolfs sejr ved Leipzig 7/9 1631 og en sølvdaler; endelig to små sølvknapper. Fundet er omtalt i P. V. Globs bog “Danefæ” og er udstillet på nationalmuseet.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Christensen Bendix [Kvinde] f. 1670

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 12 DEC 2018

Retur til hovedside


Bertelsen Hans [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansdatter Maren [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansen Oluf [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Hansen Hans [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Henriksdatter NN. [Kvinde]
datter af den adelige Henrik Vind til Vellinggaard og Rønshave i dennes første ægteskab med Christen Pedersen Glambeks enke i Pjedsted.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Rafn Lauge Pedersen [Mand] d. 22-08-1579
Occupation: sognepræst i Torstrup og Horne

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

a. Lauge anlagde sag mod sin mor angående sin fædrene arv. Citat fra Ribe rådstuedombøger 1527-1576: ”1571 (108). Kopi efter originalen af hr. Lauge Rafns landstingsdom af Viborg landsting. Axel Jull til Willestrup, landsdommer udi Nørre Jylland og Gunde Skriver, landstingshører ibd. gør vitterlig, at år efter Guds byrd 1571 lørdag post dom jubilate (12. maj) på Viborg landsting var skikket hæderlig mand hr. Lauge Rafn i Torstrup på den ene og havde udi retten stævnet sin mor fornumstig kvinde Kirsten Rafn i Velling på den anden side, fordi hun ville formene ham hans fædrene arv, som han efter sin afgangne far skulle tilfalde, med en skrivelse der skulle være skrevet og forseglet, at han skulle have standet sin far for, at han havde holdt ham til skole og studium, 13 snese daler, endog han ikke ham så stor en sum skulle til sin underholdning have standet, ej heller ment slig skoles underholdning burde ham i sin arv at tilregnes. Så mødte Hans Kielbeck på fornævnte Kirsten Rafns vegne og fremlagde en beseglet skrivelse, hvorledes hr. Lauge skulle have standet sin far udi 13 år, at han holdt ham til skole og studium, vel 13 snese daler, både til sko, klæder og bøger med mere. Samme skrivelse bemelder, og derhos mente, at fornævnte hr. Lauge burde sådanne penge udi sin arv at afkvitte. Dertil svarede hr. Lauge, at hans far og mor samtligen har sat ham i skole, og at de begge skulle have ham nogen underholdning besørget, og sat i ret, om det kunne ham tilregnes, at han ikke burde sin fædrene arv at bekomme. Med mange flere ord og tale derom dem imellem var. Da efter tiltale og gensvar og sagens lejlighed, så og efterdi hr. Lauges far og mor samtlig med vilje og kundskab har sat ham i skole og studium og begge af deres avlede penge har ham med underholdning besørget, og ikke det findes i loven eller har været hørt landsensvis, at være forældre deres børn slig bekostning at påregne eller at dømme slig kostgæld at stande dem for fulde deres rette arv at formindske, og slig en sag vil over hele landet udstrækkes, da vil vi ikke hr. Lauge nu om sådan skoles underholdning efter faderens død af moderen at kunne vides eller hans rette arvelod og part dermed at formindske. (13 snese dalere, altså 260 dalere, svarer vel i nutidens penge til ca. 260.000 kr). Lave Rafn i Velling nævnes 1569 i Kronens skøder.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Rafn Henrik Pedersen [Mand] d. BEF 1589
Occupation: selvejerbonde i Skærup og herredsskriver i Holmans herred

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Han betegnes “ligesom sin søn og sønnesøn en hæderlig og kristelig mand, der ingen havde forurettet”. Sandsynligvis giftede han sig med en datter af herredsfoged Niels Mikkelsen (Troelsen) i Pjedsted og hustru Dorthe Pedersdatter (Glambek).
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Rafn Niels Pedersen [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Rafn Mads Pedersen [Mand]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Rafn Maren Pedersdatter [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Rafn Mette Pedersdatter [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Findsen Jesper [Mand] f. 1520 - d. 1578 Vejle

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: borgmester i Vejle

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Orne Maren Jensdatter [Kvinde]
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside

Findsen Anders [Mand]
Occupation: fæstebonde i Faarup i Jelling sogn, boede senere i Vejle.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen