Slægtsdata side 139 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Buch Mogens Knudsen [Mand] f. 1495

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Buch Jens Knudsen [Mand] f. 1497

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Jens Knudsen Buch var før reformationen munk, derefter luthersk sognepræst i Skanderup til sin død i 1553, hvor han blev efterfulgt af sin brorsøn Knud Mogensen Buch, d. 29/8 1600. En datter af denne, Marine, blev gift 12/10 1600 med Poul Poulsen Paludan rektor i Kolding senere kapellan ved Kolding kirke og sognepræst i Almind og endelig sognepræst i Kolding (Deres datter Mette Poulsdatter blev gift med rådmand i Kolding Anders Andersen Haar). Knud Mogensens søn Jens Knudsen Buch var sognepræst i Skanderup 1600-1614. Dennes søn Jacob Jensen Buch sognepræst 1614-1654. Dennes søn Jens Jacobsen Buch sognepræst 1654-1687 og endelig dennes søn igen Nis Jensen Buch sognepræst 1687-1691.
Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Jørgensdatter Lene [Kvinde]
datter af sognepræst i Grimstrup og Årre Jørgen Jørgensen

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Buch Jep Knudsen [Mand] f. 1500

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: ejer af Nagbølgaard, livgedingstjener hos dronning Dorothea, herredsfoged

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Tingsvidne på Anst herredsting i 1531 og 1538 som herredsfoged. 9/10 1543 fik han kongelig stadfæstelse på to breve udgivet af Skanderup sognestævne og Anst herredsting lydende, at nogle mænd havde vidnet, at den otting jord, som Jep Buch har af Skanderup kirke, den har hans forældre haft før ham og givet 8 skilling for i årlig leje. Den 5/7 1560 fik han og hustruen og deres to børn et såkaldt benådningsbrev fra dronning Dorothea. Af dette fremgik, at de også ejede en gård i Dollerup. De blev fritaget for ægt og arbejde m.m. fra disse gårde.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bertelsen Iver [Mand]
nævnes på Jelling sysselting i året 1487 som dannemand fra Givskudlund.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Bertelsen Anders [Mand]
hvis søn Find Andersen var gårdejer i Ø. Snede og stamfader til Findsen-slægten i Vejle, hvorfra der kendes tre borgmestre og 4 præster og en professor. (Thorkild Thaulow: Slægterne Thaulow).

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Hans Hansen [Mand] f. 08-10-1662 - d. ABT 04-1745 St. Tåstrup, Holbæk amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: forvalter af grevskabet Samsø på Brattingsborg: BET 1683 AND 1717

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Senere forvalter på Kalundborg ladegård. Købte Mølleborup ladegård i St. Tåstrup sogn. Der findes i Tranebjerg kirke en mindetavle med inskription over ham og hans hustru, med hvem han fik 15 børn.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Andersdatter Kirstin [Kvinde] f. 1675 København

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Kirsten Hansdatter [Kvinde] f. 06-01-1664 - d. 11-12-1696 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Rafn Johan Henriksen [Mand] f. 1644 - d. 26-06-1699

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: herbergsvært

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

a. søn af rådmand Henrik Pedersen Rafn, som igen var søn af Peder Henriksen Rafn, selvejerbonde i Skærup og herredsskriver i Holmans herred. Johan var værtshusholder på torvet i Kolding i det eneste værtshus, der på den tid var i Kolding. Han havde tidligere været g. m. Karen Knudsdatter, datter af hospitalsforstander Knud Bertelsen og Maren Pedersdatter Sture (se under ane nr. i andet ægteskab). I sit ægteskab med Karen Knudsdatter havde Johan Henriksen Rafn fået Kærhuset i Taulov. Det fremgår af en skrivelse i kopibogen 1695 fra rådet til Kanceliet, at ”her i byen er kun et værtshus fornødent, hvortil vi og vil beskikke den mand, som hidtil har holdt værtshus, som hedder Johan Rafn, hvis hus er bekvemmeligst konditioneret og bedst i situation, thi det er næsten midt i byen, og han har lovet muligste flid og omhyggelighed til at indrette og vedligeholde efter denne steds tilstand alle ting efter kgl. Majestæts allernådigste forordning af 6.april 1695”. Forordningen sagde, at værtshuset skulle have mindst 4 værelser med gode senge og have stald til mindst 6 heste. For døren skulle være ophængt et skilt med byens våben. Magistraten skulle 4 gange om året se værtshuset efter, om alt var godt og forsvarligt.
Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Niels Hansen [Mand] f. 28-05-1667

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Jacob Hansen [Mand] f. 14-02-1669 - d. 21-02-1669 Kolding.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Maren Hansdatter [Kvinde] f. 27-03-1670 - d. 17-04-1676 Kolding.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Peder Hansen [Mand] f. 13-10-1672 - d. 23-01-1737 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: sognepræst i Hundslund

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Brorson Anne Cathrine Lauridsdatter [Kvinde]
Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Brorson Laurits [Mand]
Occupation: kgl. landkommissarius i Jylland

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Property: Dybvad og Agersbølgaard

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Mette Hansdatter [Kvinde] f. 23-12-1674 - d. 28-03-1676 Kolding.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Mouritzen Maren Hansdatter [Kvinde] f. 20-07-1679 - d. 09-12-1728 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside


Basse Jens [Mand] d. 24-07-1708

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedside

Saaby Anders Nielsen [Mand]

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 22 JAN 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen