Slægtsdata side 144 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Vejrup Len [Kvinde]

Change: 8 FEB 2005

Retur til hovedside


Vejrup Martin [Mand]
Change: 8 FEB 2005

Retur til hovedside


Vinther Annelise [Kvinde]
Change: 8 FEB 2005

Retur til hovedside


Jensen Mette Haahr [Kvinde]
Change: 8 FEB 2005

Retur til hovedside


Jensen Inge Haahr [Kvinde]
Change: 8 FEB 2005

Retur til hovedside


Laugesen Tove Buur [Kvinde]
Change: 8 FEB 2005

Retur til hovedside


Jensen Troels Buur [Mand]
Change: 8 FEB 2005

Retur til hovedside


Schultz Johann [Mand]
Change: 6 MAR 2005

Retur til hovedside


Dorothea [Kvinde] f. ABT 1640 - d. < 1709

Kilde
Forfatter: Jytte og Knud Frank Dekov
Kilde: Jytte og Knud Frank Dekovs hjemmeside
Kilde: http://frank-dekov.dk/

Kilde
Forfatter: Jytte og Knud Frank Dekov
Kilde: Jytte og Knud Frank Dekovs hjemmeside
Kilde: http://frank-dekov.dk/

Iflg. Åge Schultz, Viby J., er hun måske datter af Mathias von Ahlefeldt og Hustru Cathrine, i så fald er hun født og døbt i Kiel 2. november 1652. Marie Dorothea.

Kilde
Forfatter: Jytte og Knud Frank Dekov
Kilde: Jytte og Knud Frank Dekovs hjemmeside
Kilde: http://frank-dekov.dk/

Change: 6 MAR 2005

Retur til hovedside


Jørgensdatter Sidtzel [Kvinde] f. 04-06-1733 Hejls, Hejls Sogn, Vejle Amt - d. 09-10-1804 Vejstrup,Vejstrup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 NOV 2019

Retur til hovedside


Jørgensen Claus [Mand] f. 1730 Hejls, Hejls Sogn, Vejle Amt - d. 1734 Hejls, Hejls Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 12 NOV 2019

Retur til hovedside


Jørgensdatter Anna [Kvinde] f. 1729 Hejls, Hejls Sogn, Vejle Amt - d. 12-05-1733 Bjerningrød, Bjerning Sogn, Haderslev Sogn

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Jytte og Knud Frank Dekov
Kilde: Jytte og Knud Frank Dekovs hjemmeside
Kilde: http://frank-dekov.dk/

Change: 12 NOV 2019

Retur til hovedside


Bertelsen Jesper [Mand]
Change: 6 MAR 2005

Retur til hovedside


Schultz Johann Jespersen [Mand] f. 05-09-1724

Kilde
Forfatter: Jytte og Knud Frank Dekov
Kilde: Jytte og Knud Frank Dekovs hjemmeside
Kilde: http://frank-dekov.dk/

Change: 6 MAR 2005

Retur til hovedside


Schultz Dorothea [Kvinde]

Kilde
Forfatter: Jytte og Knud Frank Dekov
Kilde: Jytte og Knud Frank Dekovs hjemmeside
Kilde: http://frank-dekov.dk/

Change: 6 MAR 2005

Retur til hovedside


Schultz Claus Johannsen [Mand] f. 1673

Kilde
Forfatter: Jytte og Knud Frank Dekov
Kilde: Jytte og Knud Frank Dekovs hjemmeside
Kilde: http://frank-dekov.dk/

Change: 6 MAR 2005

Retur til hovedside


Jessen Hans [Mand] f. 13-06-1801 Stoustrup, Aadum Sogn, Ringkøbing Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 26 MAR 2005

Retur til hovedside


Nielsen Peder [Mand]
BJØLBØL.
Bjølbøl hører 1573 under Koldinghus len, åbenbart kun herligheden, da gården senere er i selveje, bonden er Nis Christensen, landgilden 1 fjerding smør, 1 ørte rug, 1/2 ørte byg, 1 skovvogn, toftpenge og 10 hestes gæsteri. 1606 nævnes J. Nielsen, 1648 C. Pedersen og S. Jensen, 1661 får v. Uffeln gården, og den hører under Lundenæs, dog kun selvejet. 1688 er her to bønder C. og N. Jensen, hartkornet er godt 6 td. I 1713 kom selvejet i fare. P. Bjølbøl var kommet i så store restancer til Jac. Knudsen, at han måtte gå ind på en akkord, betale 20 rd. straks, reparere de forfaldne huse, svare landgilde og hoveri efter jordebo­gen eller betale 6 rd. for hoveriet, han skulle så få 10 rd. til besætning. Han har vist alligevel mistet selvejet, for 1746 er P. Nielsen fæster, han ejer kun en ager til 6 rd.s værdi. 1787 hedder gårdmanden C. Pedersen, 1834 P. Christensen, der 1844 får mat. nr. 13 (s.511)


1713 var P. Bjølbøl ved at drukne i restancer, og lensmanden truede med at tage selvejet, men han fik den ordning, at han skulle betale 20 rd. for at beholde det, reparere de forfaldne bygninger og betale 6 rd. for landgilden. (s. 69)

Kilde
Forfatter: H.K. Kristensen
Kilde: Nørre Horne Herred
Kilde: Egvad Egnshistoriske Samling, Tarm, 1975

Change: 28 MAR 2005

Retur til hovedside


Gundesbøl Niels [Mand] f. 26-03-1702 Gundesbøl, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt - d. 01-12-1751 Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

GUNDESBØL
Ved -bølbyerne er det i reglen en enkeltrnand, der er flyttet ud i udmarken og der har grundlagt sin gård, ofte er mandens navn bevaret i stednavnets første led. Det er da også tilfældet her. Manden hed dog ikke Gunde. Alle ældste kendte former har Gunder til langt med i 1600-tallet. Navnet var både mands- og kvindenavn. For ikke så længe siden døde en kendt kvinde her i herredet med dette navn.
Mandsnavnet var udviklet af Gunnar (Gunner), kvindenavnet af Gunvar. Mest sandsynligt er det dog, at det er en mand, der engang i middelalderen grundlagde Gundesbøl. Og det var en selvejergård.
Rigsråd, lensmand og landsdommer Niels Clementsen noterer følgende for 1502: »Bendit i Gundersbøl i Warsøl (-syssel) i Nørherrit 8 marc for iek hjalp hannum aff dom, som mester Iens, bispens prest, kam hannem vdi for hans gard; Per Lassøn i Ringkøping war hos; (5 marc yt)«. Parantesen er senere tilskrevet, og må vel angive, at Bennet har betalt et afdrag på gælden. Man kender intet nærmere til sagen. 1522 nævnes Jes Tigisson i Gundersbil, 1538 måtte Eske i Gundersbeel bøde 16 sk. for »kirkefred«-. - Da sognenavnet ikke opgives ved ovennævnte ­personer, kunne de måske gælde Gundesbøl i Oddum. Det er dog mest sandsynligt, de gælder den store selvejergård i Hemmet sogn.
1579 overdrager kongen herligheden af Gundesbøl til Riber kapitel ved et mageskifte, men dermed også forsvaret, og det fik kapitlet snart anledning til at udøve i en såkaldt markeskelssag. 1666 bor Jes Jensen her. Nogle år senere blev gården udlagt til ryttergods. 1688 fik den hartk. 11.370, bønderne var da P. Graversen og N. Jessen, og de drev tillige nogle kirkeenge. Desuden stod her 2 gadehuse, som N. Jessen ejede. Ved auktionen over ryttergodset køber Selio Müller Gundesbøl for 444 rd. 81 sko med de på dens grund stående huse. Det er et spørgsmål, om ikke selvejet gik tabt ved denne lejlighed. Senere lå den under Grubbesholm og en tid under Lønborggård. Endnu 1766 er her kun een gård, men få år efter deles den i to lige store, og 1788 skøder C. Nielsen sin gård til sønnen C. Christensen, mens N. Gundes­bøl bor på den anden. 1834 er gårdmændene P. Christensen og Frands Lauridsen, 1844 Jakob Thomasen og Frands Lauridsen, de har mat. nr. 18 og 19.

Kilde
Forfatter: H.K. Kristensen
Kilde: Nørre Horne Herred
Kilde: Egvad Egnshistoriske Samling, Tarm, 1975

Niels Gundesbøl, Hemmet f.o. 1700-1730
Indsendt af: Gunner Jermiin Nielsen
Dato: 18/04-05 23:08
Er der mon nogen der kender mere til Niels Gundesbøl og hans børn i Gundesbøl, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt?

Niels Gundesbøl

M Barn 1: Jes Nielsen leveår: 66
Født: 1749 i Gundesbøl i Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt
Døbt: 22-06-1749 i Gundesbøl i Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt 3
Død: 07-02-1815 i Aadum Sogn, Ringkøbing Amt
Stilling: Gårdmand i Stoustrup, Aadum Sogn, Ringkøbing Amt
Begravet: 12-02-1815, Aadum Kirke, Aadum Sogn, Ringkøbing Amt

K Barn 2: Inger Christine Nielsdatter
Født: 1746 i Gundesbøl, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt 6
Døbt: 12-06-1746 i Hemmet Kirke, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt

Hilsen Gunner
_________________________________________________________________________________

Svar på dette indlæg
Citér dette indlæg
Rapporter dette indlæg
Re: Niels Gundesbøl, Hemmet f.o. 1700-1730

Indsendt af: Svend Bollerup 7400
Dato: 05/09-07 17:59
Efter at have gennempløjet kirkebøgerne for Hemmet sogn i jagten på en af mine aner, Frans Gundesbøl, faldt jeg over denne gamle tråd, hvis det stadig er aktuelt har jeg flg. bud:

Der er i perioden 1730 - 1760 3 Gundesbøll-er i Hemmet, Niels, Frans og Christen.
De skifter løbende navn fra Christensen til Gundesbøl (i forskellige staveudgaver), f.ex. bliver Christen Christensen gift dom 18. tr. 1734 med Mette Michelsdatter af Skuldbøl, hun dør 3. påskedag 1748 hvor han er kaldt Christen Gundesbøl. I 1735 er han kaldt Christen Gundesbøl af Skuldbøl ved datteren Kirstens dåb.
De 3 Gundesbøll-er optræder flittigt som faddere ved deres børns dåb, så de er nok brødre, f.ex. får Frans et barn døbt 1747 25. p. tr. hvor både Christen og Niels er nævnt og igen 03.08.1749.

Deres far er Christen Jessen, d. 04.05.1665 i Hemmet, død 17.07.1729 (Christen Jessen af Gundesbøl, 64 år og 2 md.) - han får flg. børn:

Maren 18.03.1696.
Jes, 22.05.1698 - dør 25.07.1723.
Niels, 26.03.1702.
Lauritz, 16.12.1703.
Frantz, 22.11.1705 - begr. 02.12.1775.
Christen, 07.06.1711.
måske også tvillingerne Karen og Kiersten 12.02.1697 der bliver begravet 28.09.1697.

Christen Jessen er døbt 04.05.1665 som søn af Jess Jensen - om hans kone ved jeg kun at hun bliver begravet 23.01.1744 (Niels Gundesbøls moder begravet).

Mvh. Svend Bollerup
1751 d. 1. dec. Blev Niels Gundesbøl begravet. Testen som blev talt over var ps. 37. Han var
en ærlig, oprigtig og retfærdig mand.
Change: 7 JAN 2017

Retur til hovedside

Nielsdatter Inger Christine [Kvinde] f. 1746 Gundesbøl, Hemmet Sogn, Ringkøbing Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 16 APR 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen