Slægtsdata side 148 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Hansdatter Maren [Kvinde] f. 1816

Kilde
Kilde: Folketællingen 1850

Ifølge alle folketællinger er Maren Hansdatter født 1816-1817, altså et par år efter faderens død i 1814 (ifølge Hans Jessen, Billund)

Maren Madsdatter optræder således i folketællingerne:
1834 - datter af Jens Mortensen
1845, 1850 - Jens Mortensens steddater
1855, 1860 - Jens Mortensens husholderske
1870 Husmoder ( og sønnen Anton Peder Hjorth er husfader)

I 1844 får hun sønnen Anton Peder Hjorth, men er hele vejen igennem ugift. I FT 1845 er denne dreng i pleje i et hus (nr 23) i Føvling. Senere befinder han sig på gården, som han overtager i 1866
Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Hansdatter Maren [Kvinde] f. 1812 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Madsen Hans [Mand] f. 02-03-1814 Tobøl, Føvling Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Eriksen Niels Andersen [Mand] d. 14-08-1825

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 30 JUL 2005

Retur til hovedside


Nielsen Mads Erik [Mand] f. 11-03-1821

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 29 JUL 2005

Retur til hovedside


Lassen Jens [Mand]
Oluf Nielsen: Historiske efterretninger om Malt herred. Kbh. 1870

Fra 1748 nævnes som Gårdens Ejer Hans Adolf Paulsen, Søn af Amtsinspektør Paulsen til Eslrup og Skodborghus. Hans Hustru Margrete Elisabet fødte 1748 Kristine Margrete, 1749 Kristiane Magdalene, 1751 Kristine Nikolette. 1752 døde han og er begraven 13 Marts, 45 År gl., i den åbne Begravelse i Bække Kirke; nogle År efter styrtede denne: sammen og 20 Mennesker faldt i Graven og slog Kisten itu, hvorefter Graven blev fyldt. Hans Enke blev gift med Engvarius til Skive Slot.
Samme År han døde, soltes Gården til Peder Poder for 500 Rdl., og der skal det År have været så meget Kom på Marken, at Gården havde kunnet betales dermed. Peder Poder skal have været Hosekræmmer, »hvilket dog med Stilhed. siges« tilføjes i Grønlunds Samlinger.
Gården blev bortsolt ved Avktion efter Poder. Efter Sagnet indfandt sig ved denne en Mand fra Vesteregnen ved Navn Lars Salomonsen, der var iført ringe Klæder og havde Stunthoser i Træskoene. Han bød 800 Daler *) og for at have Løjer tilslog Avktionsholderen ham Gården og spurte efter hans Kavtionister. »De er her udenfor« svarede han, »tøv til jeg går hen efter dem«, og han hentede sin Pengesæk, som han havde skjult mellem Sivene i de gamle Grave; med denne på Nakken kom han da frem igen og udøste Indholdet for øjnene på de tilstedeværende, der vistnok blev noget ilde til mode derved. Han døde på Hundsbæk 1781, 92 År gammel, men havde forinden overdraget den til sine Sønner. I Året 1764 holdtes her 60­70 Stude, 10-14 Kør, 20-30 Får, 8-10 Heste. Hans Søn Jens Lassen bode på Gården 1769 og dennes Broder Salomon Lassen 1773; denne delte Gården mellem sine Sønner Lars og Hans Kristjan Salomonsen i Slutningen af forrige Årh., så denne fik den søndre, hin den nordre Del, dog vedblev Gården i hele sin Delingstid at være 1 sammenbygget Gård. Lars døde i Beg. af dette Årh. og Enken giftede sig med Hans Nielsen fra Tobøl, men hans Søn Salomon Larsen fik hans Del 1825 og døde 1836, hvorpå hans Enke solte den 1838 til Værtshusholder Lorentzen fra Fredericia.
Hans Kristjan Salomonsens Enke bragte Gården ved Giftermål 1816 til Søren Gothardsen og 1842 soltes den til Forpagter Hendriksen fra Fyn. 1853 købte Lautrup på Estrup og Niels Villumsen i Huivad (der forste Gang var gift med en Datter af H. K. Salomonsen) begge Dele af Hundsbæk og lod den drive ved en Forvalter. De lod Gården tildels ombygge, men alle Levninger fra Fortiden forsvandt med det samme, Gravene fyldtes og Slotsbanken jævnedes, hvorved de sidste Levninger af gammel Herlighed gik tilgrunde, uden at det var til nogensomhelst Nytte.
De solte Gården 1863 til den nuværende Ejer Hr. Hansen.

Af Sagn om Hundsbæk kan meddeles, at i Hundsbæk Krat er en Dam, »Linddammen«, der har sit Navn af en Lindorm, der i sin Tid opholdt sig der, og Skoven blev afbrændt forat fordrive den.
Bjælkerne i Læborg Kirke skal være huggede her, men ingen kan mindes, at hans Forfædre har fortalt, at de mindedes andet her end Krat. Et Par hundrede Alen øst for Gården lå til for 20 Ar siden en stor Fiskedam, der hed Karudsdam og hvori der endnu i Beg. af dette Årh. var en Mængde Fisk. Den er opfyldt samtidig med Gravene, Vest for Slotsbanken, vistes for en 40 Ar siden en trekantet Forhøjning, Kaninholmen, i Engen, der engang var Vand. Blegbanken lå nordøst for Gården ved Bækken og har nok også været omgivet af Vand.

*) I Grønlunds Samlinger, der er fra samme Tid, siges at Gården soltes 1762 for 2200 Dlr., og i Danske Atlas 1769 nævnes Jens Lassen som den næste Ejer efter Poder. Det er vel muligt, at Las Salomonsen har købt Gården på sin Søns Vegne og selv ikke ejet Gården. Historien om Avktionen har forøvrigt en mistænkelig Lighed med en lignende om K. S. Testrup, der købte Viffertsholm 1740 (Saml. til jydsk Hist. og Topog. I. 335-39.) 101
Change: 30 JUL 2005

Retur til hovedside


Poder Mette Nielsdatter [Kvinde] f. 1756 - d. 09-12-1834 Aftægtskone i Hundsbæk

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 4 APR 2013

Retur til hovedside


Lassen Salomon [Mand] d. 1836
Change: 4 APR 2013

Retur til hovedside


Villumsdatter Kirstine Marie [Kvinde]
Change: 30 JUL 2005

Retur til hovedside


Nielsen Hans [Mand]
Change: 30 JUL 2005

Retur til hovedside


Salomonsen Lars [Mand] f. 1689 - d. 1781
Change: 30 JUL 2005

Retur til hovedside


Jermiin Emil [Mand] f. 11-04-1886 Brøns - d. 30-03-1935 Californien, USA

Kilde
Forfatter: Sønderjyske Arkivalier

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Er han også rejst til USA - Er det ham i en Amerikansk folketælling fra 1930, "United States Census, 1930," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR4C-DFN?cc=1810731&wc=QZF9-6XV%3A648807101%2C651859901%2C649536401%2C1589282600 : 8 December 2015), California > San Joaquin > Stockton > ED 50 > image 30 of 66; citing NARA microfilm publication T626 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 2002).

https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bsurname%3Ajermiin%20%2Bbirth_place%3Agermany~
Change: 8 JAN 2019

Retur til hovedside


Jermiin Marie Kirstine [Kvinde] f. 09-06-1884 Brøns Sogn - d. 1946 Omaha, Nebraska, USA

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Måske "søster i Amerika", omtalt i broren Cyrus's brev

Hun optræder i USA under navnet Katie Jermiin
Change: 8 JAN 2019

Retur til hovedside


Hansen Hans [Mand] f. 1753

Kilde
Kilde: Folketællingen 1787

Property: Stårupgård, Gørding Sogn, Ribe Amt
Change: 5 SEP 2019

Retur til hovedside


Musselman Susie A. [Kvinde] f. 1878 Oxclola, Iowa, USA
Change: 7 JAN 2019

Retur til hovedside


Duplessis Louis J. [Mand] f. 1884 New York, USA
Change: 7 JAN 2019

Retur til hovedside


Duplessis Louis [Mand] f. 1907 Michigan, USA
Census: 1920
Change: 7 JAN 2019

Retur til hovedside


Evelyn [Kvinde] f. 1908 Nebraska
Census: 1940
Change: 7 JAN 2019

Retur til hovedside


Duplessis Louis Jermin [Mand] f. 1933 Nebraska, USA - d. 26-04-1954
Event - Kilde:: 1950
Change: 8 JAN 2019

Retur til hovedside

Jensen Niels Blok [Mand]
Change: 22 AUG 2005

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen