Slægtsdata side 17 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Nielsen Søren Vinding [Mand]

Change: 8 SEP 2002

Retur til hovedside


Svenstrup Evald Tinus [Mand] d. 27-09-1998 Ryomgård, Marie Magdalene Sogn, Århus Amt
Change: 17 OCT 2018

Retur til hovedside


Svenstrup Hanne [Kvinde]
Change: 17 OCT 2018

Retur til hovedside


Svenstrup Bodil [Kvinde]
Change: 17 OCT 2018

Retur til hovedside


Sørensen Ruth [Kvinde]
Change: 3 NOV 2007

Retur til hovedside


Nielsen Niels Christian [Mand]
Change: 13 APR 2001

Retur til hovedside


Thomsen Margrethe [Kvinde] f. 27-10-1914 Fåborg Sogn, Ribe Amt - d. 08-10-2010 Vejrup Sogn
Change: 12 NOV 2010

Retur til hovedside


Jermiin Jens Christian [Mand]
Change: 30 NOV 2009

Retur til hovedside


Jermiin Johanne [Kvinde]
Change: 7 APR 2010

Retur til hovedside


Thomsen Peder [Mand] f. 19-03-1889 Slepsager, Fåborg Sogn, Ribe Amt - d. 14-05-1967 Vejrup, Vejrup Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Gravstenen

Købte "Tompmølle" nr. 7.
Change: 8 APR 2007

Retur til hovedside


Hermansen Johanne Mathea [Kvinde] f. 18-08-1890 Vejrup, Vejrup Sogn, Ribe Amt - d. ABT 11-07-197? Vejrup, Vejrup Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Kilde: Gravstenen

Change: 12 AUG 2008

Retur til hovedside


Hansen Hans [Mand] f. 1741 Skølvad, Jernved Sogn, Ribe Amt
Magne Juhl, Viborg 2004 skriver:

Hansen, Hans
Søn af Hans Jessen på Skølvad og Maren Hansdatter. Han var 10~
år ved skiftet efter faderen 4.1.1752. Formynderen var da Svend
Christensen af Sønder Weirup.
Han døde i 1765 ifølge skifte efter ham (B9-1218 side 1).
Skifte 1.maj 1765 i Skølvad efter afdøde Hans Hansen. 2de
vurderingsmænd Jens Jepsen og Thomas Mortensen, begge af Tange.
Arvinger: Hans moder Maren Hansdatter, nu gift med Thomas
Lauridsen i bemeldte Skølvad og hans 2de efterladte brødre: Jes
Hansen, nu 22 år, hvis formynder Hans Hansen af Jernvedlund var
til stede og Frands Hansen, nu 19 år, med formynder Frands
Sørensen på Alsbroe ei self men paa hans vejne Hans Carlsen fra
Jernvedlund var til stede. Arv efter sal. fader Hans Jessen i
Skølvad ved skiftebrev af 8de maj 1752 og arv tilfalden efter
faster i Brøndum. Stedfader har lagt penge ud tilbroksnieder
for afdøde, 18 rdl.
Om arven fra faster i Brøndum ses i B83G-SP3 side 56: Kiender
jeg underskrevne Svend Christensen af Sønder Weyrup som formynder
for Hans Hansen og befuldmægtiget af Hans Hansen af
Jernvedlund, formynder for Jes Hansen saa og af Frands Sørensen
af Alsbroe, formynder for Frands Hansen, og giør hermed vitterlig,
at jeg paa ermeldte vore myndlinges vegne efter sluttet
skifte efter afgangne Margrethe Jesdatter af dato den 30.oct.
1755-----modtaget beløb af skifteforvalter Albert Christopher
Klagenberg, sognepræst for Brøndum og Nebel menigheder. Brøndum
præstegaard d.10.5.1756.
Om arv efter faderen: B83G-SP3 side 64: Onsdagen den 25.6.1760
læst panteobligation, underskrefne Svend Christensen af Sønder
Veyrup kiender--min myndling Hans Hansen i følge skifteforretningen
sluttet i Schølvad d.8.mam 1752 efter faderen afgangne
Hans Jessen--er tilfaldet den summa 76 rd. Sdr. Veyrup
25.6.1760. Og i samme kilde side 65: Underskrefne Svend Christensen---
at jeg af velagte Thomas Laursen af Schølvad haver
annemmet og approberet den arvelod, som hans stifsøn og min
myndling Hans Hansen efter sin fader afg. Hans Jessen---Sdr.
Veyrup 25.6.1760.
Change: 24 APR 2002

Retur til hovedside


Hansen Frands [Mand] f. 1746 Skølvad, Jernved Sogn, Ribe Amt
Magne Juhl, Viborg 2004 skriver:

Hansen, Frands
Søn af Hans Jessen og Maren Hansdatter på Skølvad og var 5~ år
ved skiftet efter faderen 4.1.1752. Formynderen var da Frands
Sørensen af Alsbroe.
B83g-SP3 side 77b: Tiirsdgen den 19.6.1764 læst qvitering.
Underskrefne Frands Sørensen boende paa Alsbroe kiender---at
jeg af velagte Thomas Lauritzen i Schiølvad haver annemmet og
oppebaaret den arvelod, som hans stifsøn og min myndling Frans
Hansen efter sin fader afg. Hans Jessen arveligen er tilfalden
ved skifte sluttet i Schølvad den 8.maj 1752 den summa 76 rd.-
3-6 1/3. Alsbroe d. 18.6.1764.
Om arv efter fasteren Margrethe Jesdatter i Brøndum, se under
broderen Hans Hansen.
Ved skiftet 1.5.1765 efter broderen Hans Hansen var han 19 år,
og formynderen Frands Sørensen fra Alsbroe kunne ikke være til
stede, hvorfor Hans Carlsen fra Jernvedlund var til stede i
dennes sted.
Change: 14 MAY 2001

Retur til hovedside


Grene Jens Nielsen [Mand] f. BET 1756 AND 1757 Grene, Arnborg - d. 05-02-1831 Give, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

1. 2da Pentecos: blev Pigen Johanne Maria Peders Datter viet til Enkemanden Jens Nilsen i Bundgaard i Uhre
NOTITS: Ses i Uhre indtil 1786, derefter flytter de meget omkring i Brande, 1800 i Lille Tykskov, Ejstrup, 1813 Søndersthoved, Give.
Kilde: http://www.nørvang-herred.dk/brande/kirkebog/vietHTML.htm (hentet januar 2013)

Gift 1780 i Brande af Uhre, hvor hans ses indtil 1786. 1787 i februar i Lille Langkær, i 1790 i Flø, 1793-95 i Brandlund, 1801 Lille Tykskov, Ejstrup senere flyttet til Give. Hans forældre er Niels Nielsen *1729 Grene, Arnborg d. 1790 Grene og Maren Jensdatter *1733 Arnborg d.1790 Grene, Arnborg, som FT 1787 ses i Grene, Arnborg se dåb #2168 i 1781 og Arnborg kirkebog opslag 96.
Kilde: http://www.nørvang-herred.dk/brande/folketal/ft1787KLAP.htm (hentet januar 2013)
Change: 2 JAN 2013

Retur til hovedside


Sørensen Cecilie Cathrine [Kvinde] f. 26-12-1898 Skrydstrup
Fik 12 børn
Kilde: Ove Høj
Change: 3 MAR 2020

Retur til hovedside


Jepsen Åse Lindstrøm [Kvinde]
Change: 15 DEC 2007

Retur til hovedside


Thorvaldsen Diana [Kvinde]
Change: 10 APR 2001

Retur til hovedside


Jermiin Casper Thorvaldsen [Mand]
Change: 29 APR 2006

Retur til hovedside


Hansen Simon Marius [Mand] f. 01-12-1891 Vorbasse Mark, Vorbasse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Morten Aaboe Schelde
Kilde: Schelde-slægten

Occupation: Kirketjener i Malt

Kilde
Forfatter: Morten Aaboe Schelde
Kilde: Schelde-slægten

Mor (Marie Schelde Jermiin) fortalte, at Simon var kirketjener ved Malt Kirke, men købte senere gård Tuesbøl (den ligger i et skarpt sving) i ca. 1932. Sønnen Kristian Hansen (Jeg har være på besøg her med mor - efter at jeg fik kørekort i 1967) overtog senere gården. Senere flyttede Ane og Simon til Brørup i et stråtækt hus overfor Brørup Sygehus. Her døde Ane og Simon flyttede til Malt hos sin datter Dothea og svigersøn Victor.

Kilde
Forfatter: Marie Schelde Jermiin
Kilde: Samtaler i perioden 1987 - 2000

Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedside

Hansen Dorthea Marie Schelde [Kvinde] f. 17-04-1929 Malr Kirkehus, Malt Sogn, Ribe Amt - d. 03-06-2018 Birkely, Askov Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Marie Schelde Jermiin
Kilde: Samtaler i perioden 1987 - 2000

Kilde
Forfatter: Dødsannonce

Kilde
Forfatter: Dødsannonce

Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen