Slægtsdata side 18 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fűdsel og ægteskab , for personer der lever.


Pedersen Viktor Nygaard [Mand] f. 24-10-1924 - d. 24-10-2015

Kilde
Forfatter: DĂždsannonce

Kilde
Forfatter: DĂždsannonce

Kilde
Forfatter: DĂždsannonce

Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedside


Svenningsen Karen [Kvinde]
Change: 16 APR 2001

Retur til hovedside


KjĂŠr Mads MĂžller [Mand]

Kilde
Kilde: Dagbladet Jydske Vestkysten

Change: 10 DEC 2004

Retur til hovedside


KjĂŠr Hilda [Kvinde]
Change: 13 APR 2001

Retur til hovedside


Jessen Jes Peder Theodor [Mand] f. 24-11-1887 FÄborg, FÄborg Sogn, Ribe Amt - d. 1966 Helle, Øse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Event: HjemmedĂžbt: 06-12-1887

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Fremstillet: 26-12-1887

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 6 OCT 2006

Retur til hovedside


Jessen ThĂžger Kristen [Mand] f. 23-12-1894 FĂ„borg, FĂ„borg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Event: 1913
Event: 1919
Event: 16-10-1923
ThĂžger i Amerika flere gange:

Navn: Jessen, ThĂžger K.
BopĂŠl: Faaborg, Denmark
Ankomstdato: October 16, 1923
Alder ved ankomst: 29
KĂžn: M
Ægteskabelig status: Ugift
Rejst med: Hellig Olav (se billede)
Afrejst fra: Copenhagen City, Copenhagen, Denmark
Tidligere i USA 1913 og 1919 North Dakota, ved godt helbred, hĂžjde 5 fod 9". I besiddelse af over 50$.
Skal besĂžge: sin ven SĂžren H. Lauritsen, Homer, Nebraska
DĂždsfald
ForhenvĂŠrende postbud ThĂžger K. J e s s e n, FĂ„borg, Varde, er dĂžd.
ThÞger jessen. der var fÞdt i FÄborg sogn, blev fra barn oplÊrt ved landbruget. Som ung mand var han en ÄrrÊkke i USA, og efter hjemkomsten til Danmark etablerede han sig som rutebilejer i FÄborg. Senere blev Jessen postbud i FÄborg by og opland, og pÄ dette felt virkede han gennem en ÄrrÊkke og blev pÄ sin rute kendt som en venlig og pligtopfyldende postmand. Han passede sin postrute, indtil sygdom tvang ham til at holde op. ThÞger K. Jessen var en tilfreds og beskeden mand, der ogsÄ under sygdomsperioden bevarede et lyst livssyn. AfdÞde efterlader foruden hustru to dÞtre, en i Vejrup og en i Paris.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
Change: 2 MAR 2013

Retur til hovedside


Jessen Martha Lene [Kvinde] f. 1896 - d. 06-06-1970 FĂ„borg, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Kilde: Gravstenen

Occupation: Centralbestyrerinde pÄ FÄborg telefoncentral: 1930

Kilde
Forfatter: Hans Peder Kristensen
Kilde: Mail

SĂžlvbryllup i Faaborg.
Centralbestyrer og Kirkebetjent H· Hermansen og Hustru, Faaborg, kan i Morgen Tirsdag fejre deres SÞlvbryllup. Hermansen er en GaardmandssÞn fra AgerbÊk og Fruen er Datter af afd. Postbud og Centralbestyrer Hans P. Jessen, Faaborg. Efter deres Giftermaal for 25 Aar siden, havde SÞlvbrudeparret til at begynde med en lille Ejendom i Vrenderup. Da SÞlvbrudens Moder, der var blevet Enke, nu var svagelig og ikke kunde vedblive at varetage Arbejdet som Bestyrer af Centralen og som Kirkebetjent, kom de hjem for at hjÊlpe hende, og efter hendes DÞd overtog de Centralen og Stillingen ved Kirken. SÞlvbrudeparret har passet deres
Gerning ualmindelig godt i de forlĂžbne Aar, og er interesserede, flinke, tjenstvillige Mennesker med frisindet radikal Indstilling. I Dagens Anledning vil de sikkert blive Genstand for stor OpmĂŠrksomhed fra de mange, som sĂŠtter Pris paa dem. SĂžlvbrylluppet fejres i Telt ved Hjemmet, da Salen, som findes, er optaget til andet Forrnaal.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten, april 1944?)
DĂždsfald
Fru Martha Hermansen, FĂ„borg, Varde, er dĂžd, 73 Ă„r gammel. Martha Hermansen, der var fĂždt i FĂ„borg, blev i 1919 gift med landmand Hans Hermansen, og de drev i nogle Ă„r et mindre landbrug ,som de derefter solgte og overtog Martha Hermansens hjem i FĂ„borg by, hvor de gennem en lang Ă„rrĂŠkke passedeFĂ„borg central. Herigennem blev
Martha Hermansen kendt med hele sognet, hvor hun blev en afholdt kvinde. I de senere Är var hun pÄ grund af en gigtsygdom bundet til rullestol, men hendes mand ydede hende en trofast pleje og passede hende, sÄ de kunne forblive i deres hyggelige hjem. Foruden sin mand efterlader Martha Hermansen en datter og en sÞn, der begge er gift.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
Change: 2 MAR 2013

Retur til hovedside


Jessen Hanne [Kvinde] f. 03-05-1899 - d. 14-01-1976 AgerbĂŠk

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Kilde: Gravstenen

DĂždsfald
Fru Hanne Mathliasen, Allegade, AgerbÊk, er dÞd li en alder af 76 Är. Hanne MaJthiasen, der var fÞdt i FÄborg, havde som ung pige pladser som husassistent. Ved sit giftermÄl med nu afdÞde gÄrdejer
Mathias Mathiasen., blev hun husmor i det hjem ÊgtefÊllerne stiftede pÄ gÄrden de kÞbte i V. Nebel. I 1928 blev hun husmor pÄ gÄrden i RodebÊk, som de overtog efter hendes mands forÊldre, og her
havde hun sit hjem og sin gerning til 1948, da gÄrden blev afstÄet til datteren og svlgersÞrmen Anna og Richard Olesen, og hun fik sit hjem pÄ en mindre ejendom, de kÞbte i nÊrheden, hvor hendes mand
senere dĂžde. Efter hans dĂžd flyttede Hanne Mathiasen til AgerbĂŠk. AfdĂžde efterlader nĂŠvnte datter.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
Change: 25 SEP 2005

Retur til hovedside


Jessen Mette Marie [Kvinde] f. 27-07-1905 FĂ„borg, FĂ„borg Sogn, Ribe Amt - d. 1977 Haldum

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 25 SEP 2005

Retur til hovedside


Jensen Martha Katrine Mikkelsen (Blok) [Kvinde] f. 01-11-1888 Helle, Øse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 22 AUG 2005

Retur til hovedside


Christensen Marie (Misse) Vestergaard [Kvinde] f. 09-02-1903 BlaahĂžj Bye, sĂžnder Omme Sogn, NĂžrvang Herred, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 2 MAR 2013

Retur til hovedside


Hermansen Hans [Mand] f. 23-07-1894 AgerbĂŠk, AgerbĂŠk Sogn, Ribe Amt - d. 21-04-1975 FĂ„borg, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Forfatter: DĂždsannonce

Occupation: GĂ„rdejer i Vrenderup Mose, AgerbĂŠk: 1930
Occupation: Graver og kirkebetjent ved FĂ„borg Kirke: 1930

Kilde
Forfatter: Hans Peder Kristensen
Kilde: Mail

Occupation: Ansat i filial af Varde Bank i FĂ„borg - 1 dag ugentligt: 1930

Kilde
Forfatter: Hans Peder Kristensen
Kilde: Mail

25 Ă„r som centralbestyrer i FĂ„borg
Mandag den 1. december kan Martha og Hans H e r m a n s e n, FÄborg central, fejre 25 Ärs JubilÊum som centralbestyrerpar pÄ FÄborg central. Samtidig kan Hermansen fejre samme jubilÊum som kirkevÊrge ved fÄborg kirke. Med to sÄ vigtige poster i et sogn eller samfund, kan det ikke undgÄs, at man kommer i berÞring med mange mennesker, og Martha og Hans Hermansen har ved deres daglige virke forstÄet den kunst at fÄ det hele til at gÄ pÄ bedste mÄde, selvom en eller anden abonnent mÄske har fÄet det forkerte ben ud af sengen. Ved deres rolige og tjenstvillige sindelag har de bevirket, at abonnenterne fÞler sig godt tilfredse under FÄborg central.
De kan se tilbage over en stor udvikling, der gÄr i retning mod, at telefonen bliver hvermands eje. For 25 Ärs siden begyndte de med 25 abonnenter, men nu er der godt 100, og alle vil de Þnske, at de mange Är endnu mÄ hÞre Martha og Hans' stemme i telefonen.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
70 Ă„r
Fhv. kirkebetjent og centralbestyrer Hans H e r m a n s e n, FĂ„borg, fylder torsdag den 23. juli 70 Ă„r.
Hans Hermansen. der er fĂždt i AgerbĂŠk, kom til FĂ„borg i slutningen af tyverne, og han blev her kirkebetjent og centralbestyrer. PĂ„ begge felter passede Hermansen sit arbejde til alles tilfredshed, og han
bestred begge dele pÄ udmÊrket mÄde indtil han for 2-3 Är siden mÄtte lÊgge op pÄ grund af sygdom.
I de senere Är har Hermansen vÊret beskÊftiget pÄ kontoret i Varde banks filial i FÄborg, og pÄ alle felter er Hans Hermansen blevet kendt som en nobel og omhyggelig mand, der med venlighed omgÄs sine medmennesker.
DĂždsfald
ForhenvÊrende centralbestyrer og kirkebetjent Hans Hermansen, FÄborg, er dÞd knap 81 Är gammel. Hans Hermansen drev i nogle Är en mindre landejendom, men overtog i 1928 sammen med sin hustru arbejdet som centralbestyrer efter svigermoderen. Dette arbejde varetog Hans Hermansen og hustru pÄ en enestÄende mÄde indtil 1959, hvor hustruen blev syg. Samtidig med dette arbejde var Hans Hermansen gennem 33 Är en samvittighedsfuld kirkebetjent i FÄborg. Hans Hermansen, der var overmÄde vellidt, mistede for nogle Är siden sin hustru, og han efterlader sig 2 bÞrn.
Change: 2 MAR 2013

Retur til hovedside


Mathiesen Mathies [Mand] f. 25-06-1896 RodebĂŠk, AgerbĂŠk Sogn, Ribe Amt - d. 24-02-1965

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Kilde: Gravstenen

DĂždsfald
Fhv. gdr. Mathias M a t h i a s e n, RodebĂŠk, FĂ„borg, er dĂžd i en arder af 69 Ă„r.
Mathias Mathiasen var fÞdt i RodebÊk pÄ den gÄrd, som han overtog som ung landmand, og som han drev indtil 1949, da den blev afstÄet til datteren og svigersÞnnen, Richard Olesen og hustru. Ved afstÄelsen kÞbte Mathiasen en mindre ejendom i nÊrheden og her virkede han til sin dÞd. Mathias Mathiasen var en solid landmand, der passede sine ting godt, og pÄ forskellige felter fik han opgaver udadtil i sit sogn, hvor han var en agtet og respekteret mand. Han var sÄledes en tid medlem af FÄborg sognerÄd og FÄborg menighedsrÄd, ligesom han havde sÊde i forskellige bestyrelser bI. a. i transformatorforeningen, brugsforeningen og toderstofforeningen, og pÄ alle felter gik han med interesse og omhu op i de ting, der var blevet ham' tildelt at rÞgte. Ved sin dÞd var Mathiasen vurderingsmand til ejendomsskyld. I
AfdĂžde efterlader hustru og nĂŠvente datter.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
Change: 25 SEP 2005

Retur til hovedside


SĂžrensen Ejner [Mand]
Occupation: Uddeler i Haldum, Hadsten
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


KĂ€hler NN [Mand]
Change: 14 OCT 2014

Retur til hovedside


Christensen Ane [Kvinde] f. 1866
LĂŠrkeholdt, Faaborg, Faaborgvej 99
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Christensen Kirsten [Kvinde] f. 1868
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Christensen Chresten [Mand] f. 1870
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Christensen N.P. Theodor [Mand] f. 28-02-1881
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside

Christensen Dorthea [Kvinde] f. 27-07-1876
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen