Slægtsdata side 18 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Pedersen Viktor Nygaard [Mand] f. 24-10-1924 - d. 24-10-2015

Kilde
Forfatter: Dødsannonce

Kilde
Forfatter: Dødsannonce

Kilde
Forfatter: Dødsannonce

Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedside


Svenningsen Karen [Kvinde]
Change: 16 APR 2001

Retur til hovedside


Kjær Mads Møller [Mand]

Kilde
Kilde: Dagbladet Jydske Vestkysten

Change: 10 DEC 2004

Retur til hovedside


Kjær Hilda [Kvinde]
Change: 13 APR 2001

Retur til hovedside


Jessen Jes Peder Theodor [Mand] f. 24-11-1887 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt - d. 1966 Helle, Øse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Event: Hjemmedøbt: 06-12-1887

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Event: Fremstillet: 26-12-1887

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 6 OCT 2006

Retur til hovedside


Jessen Thøger Kristen [Mand] f. 23-12-1894 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Event: 1913
Event: 1919
Event: 16-10-1923
Thøger i Amerika flere gange:

Navn: Jessen, Thøger K.
Bopæl: Faaborg, Denmark
Ankomstdato: October 16, 1923
Alder ved ankomst: 29
Køn: M
Ægteskabelig status: Ugift
Rejst med: Hellig Olav (se billede)
Afrejst fra: Copenhagen City, Copenhagen, Denmark
Tidligere i USA 1913 og 1919 North Dakota, ved godt helbred, højde 5 fod 9". I besiddelse af over 50$.
Skal besøge: sin ven Søren H. Lauritsen, Homer, Nebraska
Dødsfald
Forhenværende postbud Thøger K. J e s s e n, Fåborg, Varde, er død.
Thøger jessen. der var født i Fåborg sogn, blev fra barn oplært ved landbruget. Som ung mand var han en årrække i USA, og efter hjemkomsten til Danmark etablerede han sig som rutebilejer i Fåborg. Senere blev Jessen postbud i Fåborg by og opland, og på dette felt virkede han gennem en årrække og blev på sin rute kendt som en venlig og pligtopfyldende postmand. Han passede sin postrute, indtil sygdom tvang ham til at holde op. Thøger K. Jessen var en tilfreds og beskeden mand, der også under sygdomsperioden bevarede et lyst livssyn. Afdøde efterlader foruden hustru to døtre, en i Vejrup og en i Paris.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
Change: 2 MAR 2013

Retur til hovedside


Jessen Martha Lene [Kvinde] f. 1896 - d. 06-06-1970 Fåborg, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Kilde: Gravstenen

Occupation: Centralbestyrerinde på Fåborg telefoncentral: 1930

Kilde
Forfatter: Hans Peder Kristensen
Kilde: Mail

Sølvbryllup i Faaborg.
Centralbestyrer og Kirkebetjent H· Hermansen og Hustru, Faaborg, kan i Morgen Tirsdag fejre deres Sølvbryllup. Hermansen er en Gaardmandssøn fra Agerbæk og Fruen er Datter af afd. Postbud og Centralbestyrer Hans P. Jessen, Faaborg. Efter deres Giftermaal for 25 Aar siden, havde Sølvbrudeparret til at begynde med en lille Ejendom i Vrenderup. Da Sølvbrudens Moder, der var blevet Enke, nu var svagelig og ikke kunde vedblive at varetage Arbejdet som Bestyrer af Centralen og som Kirkebetjent, kom de hjem for at hjælpe hende, og efter hendes Død overtog de Centralen og Stillingen ved Kirken. Sølvbrudeparret har passet deres
Gerning ualmindelig godt i de forløbne Aar, og er interesserede, flinke, tjenstvillige Mennesker med frisindet radikal Indstilling. I Dagens Anledning vil de sikkert blive Genstand for stor Opmærksomhed fra de mange, som sætter Pris paa dem. Sølvbrylluppet fejres i Telt ved Hjemmet, da Salen, som findes, er optaget til andet Forrnaal.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten, april 1944?)
Dødsfald
Fru Martha Hermansen, Fåborg, Varde, er død, 73 år gammel. Martha Hermansen, der var født i Fåborg, blev i 1919 gift med landmand Hans Hermansen, og de drev i nogle år et mindre landbrug ,som de derefter solgte og overtog Martha Hermansens hjem i Fåborg by, hvor de gennem en lang årrække passedeFåborg central. Herigennem blev
Martha Hermansen kendt med hele sognet, hvor hun blev en afholdt kvinde. I de senere år var hun på grund af en gigtsygdom bundet til rullestol, men hendes mand ydede hende en trofast pleje og passede hende, så de kunne forblive i deres hyggelige hjem. Foruden sin mand efterlader Martha Hermansen en datter og en søn, der begge er gift.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
Change: 2 MAR 2013

Retur til hovedside


Jessen Hanne [Kvinde] f. 03-05-1899 - d. 14-01-1976 Agerbæk

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Kilde: Gravstenen

Dødsfald
Fru Hanne Mathliasen, Allegade, Agerbæk, er død li en alder af 76 år. Hanne MaJthiasen, der var født i Fåborg, havde som ung pige pladser som husassistent. Ved sit giftermål med nu afdøde gårdejer
Mathias Mathiasen., blev hun husmor i det hjem ægtefællerne stiftede på gården de købte i V. Nebel. I 1928 blev hun husmor på gården i Rodebæk, som de overtog efter hendes mands forældre, og her
havde hun sit hjem og sin gerning til 1948, da gården blev afstået til datteren og svlgersørmen Anna og Richard Olesen, og hun fik sit hjem på en mindre ejendom, de købte i nærheden, hvor hendes mand
senere døde. Efter hans død flyttede Hanne Mathiasen til Agerbæk. Afdøde efterlader nævnte datter.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
Change: 25 SEP 2005

Retur til hovedside


Jessen Mette Marie [Kvinde] f. 27-07-1905 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt - d. 1977 Haldum

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 25 SEP 2005

Retur til hovedside


Jensen Martha Katrine Mikkelsen (Blok) [Kvinde] f. 01-11-1888 Helle, Øse Sogn, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 22 AUG 2005

Retur til hovedside


Christensen Marie (Misse) Vestergaard [Kvinde] f. 09-02-1903 Blaahøj Bye, sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Forfatter: Hans Jessen, Billund
Kilde: Privat mail

Change: 2 MAR 2013

Retur til hovedside


Hermansen Hans [Mand] f. 23-07-1894 Agerbæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 21-04-1975 Fåborg, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Forfatter: Dødsannonce

Occupation: Gårdejer i Vrenderup Mose, Agerbæk: 1930
Occupation: Graver og kirkebetjent ved Fåborg Kirke: 1930

Kilde
Forfatter: Hans Peder Kristensen
Kilde: Mail

Occupation: Ansat i filial af Varde Bank i Fåborg - 1 dag ugentligt: 1930

Kilde
Forfatter: Hans Peder Kristensen
Kilde: Mail

25 år som centralbestyrer i Fåborg
Mandag den 1. december kan Martha og Hans H e r m a n s e n, Fåborg central, fejre 25 års Jubilæum som centralbestyrerpar på Fåborg central. Samtidig kan Hermansen fejre samme jubilæum som kirkeværge ved fåborg kirke. Med to så vigtige poster i et sogn eller samfund, kan det ikke undgås, at man kommer i berøring med mange mennesker, og Martha og Hans Hermansen har ved deres daglige virke forstået den kunst at få det hele til at gå på bedste måde, selvom en eller anden abonnent måske har fået det forkerte ben ud af sengen. Ved deres rolige og tjenstvillige sindelag har de bevirket, at abonnenterne føler sig godt tilfredse under Fåborg central.
De kan se tilbage over en stor udvikling, der går i retning mod, at telefonen bliver hvermands eje. For 25 års siden begyndte de med 25 abonnenter, men nu er der godt 100, og alle vil de ønske, at de mange år endnu må høre Martha og Hans' stemme i telefonen.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
70 år
Fhv. kirkebetjent og centralbestyrer Hans H e r m a n s e n, Fåborg, fylder torsdag den 23. juli 70 år.
Hans Hermansen. der er født i Agerbæk, kom til Fåborg i slutningen af tyverne, og han blev her kirkebetjent og centralbestyrer. På begge felter passede Hermansen sit arbejde til alles tilfredshed, og han
bestred begge dele på udmærket måde indtil han for 2-3 år siden måtte lægge op på grund af sygdom.
I de senere år har Hermansen været beskæftiget på kontoret i Varde banks filial i Fåborg, og på alle felter er Hans Hermansen blevet kendt som en nobel og omhyggelig mand, der med venlighed omgås sine medmennesker.
Dødsfald
Forhenværende centralbestyrer og kirkebetjent Hans Hermansen, Fåborg, er død knap 81 år gammel. Hans Hermansen drev i nogle år en mindre landejendom, men overtog i 1928 sammen med sin hustru arbejdet som centralbestyrer efter svigermoderen. Dette arbejde varetog Hans Hermansen og hustru på en enestående måde indtil 1959, hvor hustruen blev syg. Samtidig med dette arbejde var Hans Hermansen gennem 33 år en samvittighedsfuld kirkebetjent i Fåborg. Hans Hermansen, der var overmåde vellidt, mistede for nogle år siden sin hustru, og han efterlader sig 2 børn.
Change: 2 MAR 2013

Retur til hovedside


Mathiesen Mathies [Mand] f. 25-06-1896 Rodebæk, Agerbæk Sogn, Ribe Amt - d. 24-02-1965

Kilde
Kilde: Gravstenen

Kilde
Kilde: Gravstenen

Dødsfald
Fhv. gdr. Mathias M a t h i a s e n, Rodebæk, Fåborg, er død i en arder af 69 år.
Mathias Mathiasen var født i Rodebæk på den gård, som han overtog som ung landmand, og som han drev indtil 1949, da den blev afstået til datteren og svigersønnen, Richard Olesen og hustru. Ved afståelsen købte Mathiasen en mindre ejendom i nærheden og her virkede han til sin død. Mathias Mathiasen var en solid landmand, der passede sine ting godt, og på forskellige felter fik han opgaver udadtil i sit sogn, hvor han var en agtet og respekteret mand. Han var således en tid medlem af Fåborg sogneråd og Fåborg menighedsråd, ligesom han havde sæde i forskellige bestyrelser bI. a. i transformatorforeningen, brugsforeningen og toderstofforeningen, og på alle felter gik han med interesse og omhu op i de ting, der var blevet ham' tildelt at røgte. Ved sin død var Mathiasen vurderingsmand til ejendomsskyld. I
Afdøde efterlader hustru og nævente datter.
Kilde: Avisnotits i avis (Vestkysten?)
Change: 25 SEP 2005

Retur til hovedside


Sørensen Ejner [Mand]
Occupation: Uddeler i Haldum, Hadsten
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Kähler NN [Mand]
Change: 14 OCT 2014

Retur til hovedside


Christensen Ane [Kvinde] f. 1866
Lærkeholdt, Faaborg, Faaborgvej 99
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Christensen Kirsten [Kvinde] f. 1868
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Christensen Chresten [Mand] f. 1870
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Christensen N.P. Theodor [Mand] f. 28-02-1881
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside

Christensen Dorthea [Kvinde] f. 27-07-1876
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen