Slægtsdata side 26 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


von Klingenberg Poul [Mand] f. 1714 Tanderup i Thy og Kovstrup på Mors - d. 23-02-1771 Venø

Kilde
Forfatter: Nielsen, Oluf
Kilde: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder
Kilde: Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895

Residence

Kilde
Forfatter: Nielsen, Oluf
Kilde: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder
Kilde: Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895

Kilde
Forfatter: Nielsen, Oluf
Kilde: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder
Kilde: Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895

Cremation: 15-03-1771

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: Major ved kavaleriet

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Property: Tandrup
Paa en Kisteplade sst.:
Herudi . . . . [maae?] / Det [dø]delige af / Fordum Høi[æ]dle
og Velbaarne / nu Sal Hr POVE[L] von KLINGENBERG / Til
Wolstrup, Tanderup og Koustrup / Bestalter Major af Cavalleriet /
Föd paa Ørum i Thye Aar 1714 / Död paa Wolstrup Aar 1771 / I
hans Alders 57 Aar / Hans sidste 13 Leve Aar fuldbragte Hand i
Ægtes[kab] / Med Hans efterlevende höystbedrövede Enke [Frue?]
Øllegaard Marie Iermiin til Wolstrup / og var med Alles Tilstaaelse
/ En sand MENNISKEVEN uden Skrömt / [EL?]SKEDE uden
Hyklerie GIORDE got [som] en . . . . . / og Tiente uden at blive Træt
/ Manges Længsel fölger hans . . . . . d: 15 Martii / og Alle ynske
Ham til Lykke Hans . . . lighed [So?]v nu Saa . . . . . . af Dyder / . . .

Poul v. Klingenberg var Søn af Konferensraad
Poul v. K. til Højris, Ørum og Tandrup og Charlotte
Amalie Gjedde. Han døde 23/2 1771. Øllegaard Maria
Jermiin, f. 1712, var Datter af Jens J. og Mette
Cathrine Svane. (Hirsch’s Fortegnelse af Officerer,
Manuskr. i det Kgl. Bibl.)

Kilde: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred.
Samlede og forsynede med Oplysninger
af Chr. Heilskov.
Fortsat fra Aarbog 1928, S. 422.

Kilde
Forfatter: Nielsen, Oluf
Kilde: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder
Kilde: Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895

Oluf Nielsen beretter, at han skal have hængt sig i Sønderskov på Venø efter at have givet bønderne på Volstrup fri for hoveri.
Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Zytphen Hedevig Cathrine [Kvinde] f. 1735 Volstrup - d. 1787 Volstrup

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 4 FEB 2018

Retur til hovedside


Grib Adam Frederik Pedersen [Mand] f. 22-04-1720 København - d. 1761 Rudkøbing

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Event

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: Sognepræst på Venø: 02-01-1756
Occupation: Sognepræst i Rudkøbing-Skrøbelev: BET 1756 AND 1761

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: Konsistorialråd

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Første præst på Venø 1750 -1756
1756 Præst i Rudkøbing
Change: 7 FEB 2019

Retur til hovedside


Grib Peder H. [Mand]
Occupation: Søkaptajn

Kilde
Forfatter: P. Nørskov Lauritsen
Kilde: Hjerm Sogn. En historisk beskrivelse. 1. bind. Jorden og dens dyrkere.
Kilde: Udvalget for Hjerm-bogen, 1981

Tordenskjolds kampfælle
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Grib Øllegaard Sofie [Kvinde] f. 10-10-1759 Rudkøbing - d. 05-01-1847 Volstrup

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Schelde Martin Harald [Mand]
Change: 25 OCT 2014

Retur til hovedside


Høeg Ludvig Vilhelm [Mand] f. 15-12-1727 - d. 20-05-1784 Ribe, Ribe Amt

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: Major
Herregaarden Vang i Sulsted sogn, Vendsyssel Gik måske fallit
Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Andersdatter Magdalene [Kvinde] d. 1776

Kilde
Forfatter: Peder Engelberth Kellinghusen Wegener (f. 1877), dommer i Holsted
Kilde: Anetavle for Jermiin
Kilde: Udarbejdet før 1950

Kilde
Forfatter: Nielsen, Oluf
Kilde: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder
Kilde: Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Datter af sognepræst i Hjerm ingen børn gift 1. gang med Sognepræst i Hjerm Clemens Rasmussen Thestrup
Change: 25 JUN 2019

Retur til hovedside


Reenberg Margrethe Clausdatter [Kvinde] f. 1649 - d. 01-01-1722 Lynderupgaard, Lynderup Sogn, Viborg Amt

Kilde
Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1979-81
Kilde: Poul Kristensens Bogtrykkeri 1982

Kilde
Kilde: Skifteprotokol

Kilde
Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1979-81
Kilde: Poul Kristensens Bogtrykkeri 1982

Kilde
Forfatter: Nielsen, Oluf
Kilde: Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder
Kilde: Otto Wroblewskis Forlag, Kjøbenhavn 1895

Ingen børn Gift 2. gang med sognepræst i Hjerm Mads Knudsen Hessel, d.1700

Henrik Jermiin kalder hende for sin "Grand Mama" i et meget senere brev (Henrik Hjermiins brev af 18 Oktober 1774 til Etatsråd Teilmann, Ristrup), ephoren for Fisherlegatet.
Hun har sikkert i Henriks liv både erstattet moderen og bedstemoren, der begge døde meget unge.
Gunner
Source: @S4@
Change: 4 SEP 2018

Retur til hovedside


Jermiin Øllegaard Marie Helena [Mand] f. 1762 - d. 04-12-1764 Venø

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Kilde
Forfatter: Lengnick
Kilde: Lengnicks kirkebogsuddrag, Rigsarkivet

Change: 19 FEB 2018

Retur til hovedside


Jermiin Jens Kierulf [Mand] f. 1799
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


Jermiin Ane Sophie Barbara [Kvinde] f. 1800
Source: @S3@
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside


de Linde Christen [Mand] f. 1726 Bækmark, Vejrup Sogn, Ribe Amt - d. 1790 Bidstrup

Kilde
Forfatter: Esben Graugarrd og Rigmor Lillelund

Kilde
Forfatter: Andersen, Kresten og Sørensen, Klara
Kilde: Engelsholms historie
Kilde: Engelsholms Højskole 1993

Kilde
Forfatter: Andersen, Kresten og Sørensen, Klara
Kilde: Engelsholms historie
Kilde: Engelsholms Højskole 1993

Property: Engelsholm, Kjeldkær og Haraldskjær: 1754

Kilde
Forfatter: Andersen, Kresten og Sørensen, Klara
Kilde: Engelsholms historie
Kilde: Engelsholms Højskole 1993

Kilde
Forfatter: Andersen, Kresten og Sørensen, Klara
Kilde: Engelsholms historie
Kilde: Engelsholms Højskole 1993

Ejer af Bækmark, Ulvsund Giftede sig til Haraldskær og Engelsholm. Ved konen død overdrages godserne til svogeren Henrik de Lichtenberg til Bidstrup. Døde barnløs (sandsynligvis) på Bidstrup Epitafium i Nørup Kirke:

Koldinghus birks justitsprotokol 1748-61
1759 - 4. september:

Christen Linde til Engelsholm ctr. rytterbønderne Anders Pedersen og Mads Eriksen af Høllund. Synsmænd
afhjemler synsforretning vedr. hvor mange læs hø de to bønder mister ved, at vandet opstemmes ved kobbermøllen.
Tingsvidne.
Change: 17 APR 2004

Retur til hovedside


de Friedenreich Christian Daniel [Mand] f. 1711 - d. 1780

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Occupation: til Palstrup og Pallisbjerg ect.

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


de Linde Elisabeth [Kvinde] f. 1714 - d. 1770

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


Linde-Friedenreich Christen [Mand] f. 1742 - d. 22-01-1786 Sdr. Vosborg

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Kilde
Forfatter: Esben Graugaard, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund, Jan Dalsten Sørensen
Kilde: Vesterlandets konge - Christen de Linde - en vestjysk matador og hans slægt
Kilde: Holstebro Museum, 2004

Forældrene var fætter og kusine Christen dør ugift og denne gren af familien uddør med ham
Change: 3 NOV 2004

Retur til hovedside


de Lictenberg Gedske [Kvinde] f. 1733 - d. 1766 Nørup, Nørup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Andersen, Kresten og Sørensen, Klara
Kilde: Engelsholms historie
Kilde: Engelsholms Højskole 1993

Sønnen døde som 12-årig i 1766 og hun døde selv kort tid efter Begge blev formodenlig begravet i gravkrypten i Nørup kirke
Source: @S14@
Change: 16 APR 2001

Retur til hovedside


de Lichtenberg Gerhard (Gerdt) Hansen [Mand] f. 09-04-1697 Horsens

Kilde
Forfatter: Andersen, Kresten og Sørensen, Klara
Kilde: Engelsholms historie
Kilde: Engelsholms Højskole 1993

Horsens-matador Haraldskjær og Engelsholm Har restaureret Nørup Kirke
Change: 17 APR 2004

Retur til hovedside


de Lichtenberg Henrik [Mand]
Bidstrup, Haraldskær og Engelsholm
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedside

Harbou Cecilie [Kvinde] f. 1734 - d. 1750
Døde hun i barselsengen som 16-årig?
Change: 15 APR 2001

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen