Slægtsdata side 35 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Johnsen Christen [Mand] f. 19-10-1844 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt

Change: 3 JUL 2002

Retur til hovedside


Johnsen Ude [Mand] f. 08-07-1849 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 3 JUL 2002

Retur til hovedside


Johnsen Ane [Kvinde] f. 01-01-1847 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 3 JUL 2002

Retur til hovedside


Johnsen Ane [Kvinde] f. 20-08-1842 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt - d. 18-12-1844

Kilde
Kilde: Rootsweb

Change: 1 APR 2004

Retur til hovedside


Jonhsen Niels [Mand] f. 1864 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 3 JUL 2002

Retur til hovedside


Christensen Peder [Mand] f. 20-09-1744 Refsgaarde, Egtved Sogn, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen

Change: 27 OCT 2019

Retur til hovedside


Sørensen Elisabeth Marie Kirstine [Kvinde] f. 12-05-1911 Vester Gesten, Gesten Sogn - d. 07-10-2005 Haderslev Sygehus

Kilde
Forfatter: Morten Aaboe Schelde
Kilde: Schelde-slægten

Kilde
Forfatter: Morten Aaboe Schelde
Kilde: Schelde-slægten

Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedside


Pedersdatter Anne Johanne [Kvinde] f. 23-11-1776 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 2 JUL 2002

Retur til hovedside


Pedersdaatter Anne Marie [Kvinde] f. 10-03-1778 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 2 JUL 2002

Retur til hovedside


Jørgensdatter Else [Kvinde] f. 1747 - d. 01-04-1798 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 4 OCT 2004

Retur til hovedside


Pedersen Jørgen [Mand] f. 02-03-1783 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 2 JUL 2002

Retur til hovedside


Pedersen Niels [Mand] f. 13-02-1785 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 2 JUL 2002

Retur til hovedside


Pedersdatter Maren [Kvinde] f. 18-03-1787 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 2 JUL 2002

Retur til hovedside


Pedersdatter Agnete [Kvinde] f. 18-03-1787 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 2 JUL 2002

Retur til hovedside


Pedersen Joen [Mand] f. 1731 Bindeballe, Randbøl, Randbøl Sogn, Vejle Amt - d. 29-12-1793 Randbøl, Randbøl Sogn, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1787

Occupation: Selv-Ejer Bonde, sognefoged

Kilde
Kilde: Folketællingen 1787

Randbøl sogns confirmations bog.
1748 domin qvasimodo geniti blev til confirmation antagne.
1. Peder Pedersens søn Joen af Bindeballe, 18 aar.

Bonden Ion Pedersen i Bindeballe fejrede højdepunkterne i Bindeballe i 1700-tallets sidste del ved at. indhugge dem i denne sten. Teksten Lyder:

B.B.
1769. KJØBT VI
KIERKEN. 1771.
BLEV VI SELVEIER
1785. BLEV MAR
KEN SKIFT: IOEN
PEDERSEN. 1791.

Stenen står stadig ved indkørslen til Bindeballegård.

Kilde
Kilde: Kirkebogen Randbøl Sogn

Koldinghus birks tingbog 1761-70
1765 - 29. januar:

15/1. Dom i den sag, som hr. Lunde på Engelsholm har ladet anlægge mod Mads Pedersen, født i Ryeberg (Rydbjerg?), formedelst heste- og andre tyverier. - Han har tilstået, at han har stjålet en hest i en skov nordvest for Ågård, en hoppe fra Joen Pedersen i Bindeballe, et par støvler, et hestedækken og et bidsel fra Jacob Andersen i Lie, samt at han har taget et bæst i Egtved skov og sluppet det i Lindeballe skov. - Han har solgt en hest til Hans Hansen i Uhre, det var den, som tilhørte Peder Hansen i Ågård. Den fra Joen Pedersen stjålne hoppe har han solgt til Svend Poulsen i Gullestrup.
- Mads Pedersen bør efter forordningen af 4/3-1690 for hestetyveriet miste sit liv i galgen; efter lovens 6-17-39 og -40 skal han bøde 6 mk. til kongens kasse for at have taget hesten i Egtved skov og redet derpå til Lindeballe skov. Han skal erstatte dem, han har stjålet fra, den derved forårsagede skade: Igæld til Peder Hansen i Ågård 4 rdl., til Joen Pedersen i Bindeballe 6 rdl., og til Jacob Andersen i Lie for støvlerne 5 mk., for dækkenet 1 mk. og for bidslet, som han ikke har fået igen, 4 mk. Tvigæld til hr. Lunde på Engelsholm, der har ladet tiltale sagen: 61 rdl. Og han skal have sin hovedlod forbrudt til sin husbond. Han skal betale omkostningerne til hans pågribelse, tiltale, fængsel, underhold og dommens fuldbyrdelse. Den bekostning, der ikke kan udredes af ham selv, skal udredes af Koldinghus amt efter øvrighedens nærmere foranstaltning. - Meddomsmænd: Peder Gydesen (Påby), Villads Nielsen (Stallerupgård), Mads Jørgensen (Mads Jørgensen Buch i Rådvad), Hans Karlsen (Stubdrup), Steffen Jensen (Estrup), Villads Nielsen (Estrup) og Søren Nissen (Harte). (I denne liste mangler Peder Lassen af Harte, som også blev udmeldt). - Delinkventen, som havde hørt dommen afsige, forlangte, at den måtte indstævnes til højesteret.

Kilde
Kilde: Koldinghus birks tingbog 1761-70

I 1600-tallet er det ejeren af Engelsholm, der ejer Randbøl Kirke. Dette ejerforhold fortsætter indtil den 28. april 1770, hvor, citat:

"Jeg Nicolay Duus til Engelsholm, Kongelig Majestæts Cammer Raad: Kjender og hermed vitterliggjør, at som jeg ved kiøbe Contract de dato 21. julij 1769, haver solgt og afhændet ti! Søren Jensen, Ioen Pedersen, Niels Bertelsen og Mogens Hansen Randbølle Kierke med tilhørende Jus Vocandi (kaldsret) samt korn og kvæg Tiende, Ornamenter og Kierke jorder, intet undtagen af hvem dertil høre bør, og af mig har været kiøbt og ejet, på de Conditioner:

1) at de til Kierke Jorder og Enge, som en eller anden har i Fæste eller Brug, beholde for dem og deres Enker deres livs tid for dend Afgift som hidtil deraf har været svaret.

2) at tiende Contracten holdes indtil dend udløber og

3) at alle udgifter til Kierken med viin og brøds holdelse og videre svares til Sogne Præsten og Vedkommende aarligen til anordnede tiende, samt

4) af mig for bemeldte Kierke betales dend summa = 2000 rd. Siger toe tusinde rigsdaler med et aars rente; alt efter berørte Contracts nærmere indhold da bemeldte kiøbere har gjort anmodning paa en gjenpart af Kiøbe Contracten, at jeg skjøde alle derpaa Personers anpart i bemeldte Kierke
eftersom de haver præsteret lidet eller meget lidt til Summens udredelse, hvoriblandt Niels Iversen af Bindeballe som til mig efter deres inddeling haver betalt dend summe = 60 rd., Thi Skjødes hannem altsaa anpart i bemeldte Randbølle Kierke og den tilhørende i portion af dend summa han af Købe Summen 2000 rd. Haver betalt; hvilken anpart Kierke Eiendom ham og Arvinger skal tilhøre som en kiøbt Eiendom, ligesom jeg og hermed lover samme anpart at hjemle dend hver Mands tiltale, som derpaa med rette kunde have noget at sige. Dette til Bekræftelse, haver jeg med dette mit Skiøde Egenhændig underskrevet og Forseglet.

Datum Engelsholm den 28. April 1770.

Kilde: N.M. Schaiffel-Nielsen: Randbøl - glimt fra et hedesogns historie, bind 2 (2001)

Kilde
Forfatter: N.M. Schaiffel-Nielsen
Kilde: Randbøl - glimt fra et hedesogns historie, bind 2 (2001)

Change: 27 OCT 2019

Retur til hovedside


Joensdatter Anne Helvig [Kvinde] f. 1767 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 7 FEB 2002

Retur til hovedside


Joensdatter Maren [Kvinde] f. 09-09-1771 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Hun ses ikke at være død før hun året efter får en søster med samme navn.

Der må mangle en linie i afskriften af kirkebogen over begravede.
Change: 3 JUL 2002

Retur til hovedside


Joensen Jens [Mand] f. 10-1774 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 3 JUL 2002

Retur til hovedside


Joensdatter Kirsten [Kvinde] f. 28-03-1783 Bindeballe, Randbøl Sogn, Vejle Amt
Change: 3 JUL 2002

Retur til hovedside

Pedersen Ude [Mand] f. 07-05-1780 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt - d. 06-01-1839 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Kilde: Folketællingen 1834

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Occupation: Bonde gård nr 2 i Fredsted

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen