Slgtsdata side 47 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fdsel og gteskab , for personer der lever.


Pedersdatter Karen [Mand]

Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Udesen Christen [Mand] f. 1672 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt
Koldinghus birks tingbøger
Tingbogen 1726-1737

1730 - 8. august:
Jens Poulsen af Taulov Nebel, madame Munckeboe, Christen Udsen og Peder Lassen af Torup ctr. Niels Skov i Nebel som formynder for Peder Skovs børn i Torup og Jens Hansen ibidem. Synsmænd udmeldes. Sagen skulle være fortsat 15/8, men er ikke set igen.

1730 - 12. september:
Niels Pedersen af Stallerup ctr. sin trolovede fæstemø Maren Christensdatter af Tårup med lavværge Christen Udsen ibidem. Hun er efter trolovelsen den 12/1 blevet tåbelig i hovedet og har mistet mund og mæle, skønt hendes forældre har søgt råd og hjælp såvel i Fyn og i Fredercia som andre steder hos forfarne mænd og læger. - Christen Udsen, der er pigens fader, tilstår datterens tilstand og vil gerne, Niels Pedersen frigøres for forlovelsen.

1730 - 19. december:
Læst afkald fra Jens Christensen i Torup for arv efter moderen Gertrud Hansdatter og faderen Christen Udsen i Torup.

1732 - 23. december:
Læst afkald og kvittering fra Ude Christensen i Torp. Han har modtaget sin arv efter sin sl. moder Gertrud Hansdatter og sin fader Christen Udsen i Torup.

1733 - 25. august:
Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. 8/9

1733 - 8. september:
Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. 6/10

1733 - 20. oktober:
Jep Nielsen Basse af Tårup ctr. Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen ibidem samt Jens Poulsen af Taulov Nebel. 27/10

1733 - 27. oktober:
6/10 og 20/10. Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel versus Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. 10/11

1733 - 10. november:
Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel versus Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. Sagen henvises idag til behandling på ryttersessionen.
Den har drejet sig om et hus, som Jep Nielsen Basse efter modpartens mening har opført uberettiget. Disses advokat har været Christian Grundahl. Basses advokat, Otto Diderik Bierum af Gravengård, har på et tidspunkt rejst spørgsmålet, om Grundahl opfyldte de kriterier for advokater, der var sat i kongens forordning herom. Retten resolverede, at Grundahl som edsvoren mand kunne fortsætte sin sag den dag og derefter søge stiftamtmandens autorisation, hvorimod Bierum selv blev underkendt.
-----------------------
1739 - 16. juni:
Christian Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg og svigersøn Jep Basse. 23/6

1739 - 23. juni:
16/6. Christian Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg og svigersøn Jep Basse. Tingsvidne. (Se 10/11)

1739 - 10. november:
(Se 23/6). Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckebo med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og JensKnudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 8/12

1739 - 8. december:
10/11. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckebo med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 12/1-1740

Anno 1740, den 12. Januar.
8/12. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 9/2

1740 - 9. februar:
12/1. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 22/3

1740 - 22. marts:
9/2. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 12/4

1740 - 12. april:
22/3. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 3/5

1740 - 3. maj:
12/4. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 10/5

1740 - 10. maj:
3/5. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 21/6

1740 - 21. juni:
10/5. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. Udsat til 5/7, men først set 12/7

1740 - 12. juli:
21/6. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 26/7

1740 - 26. juli:
12/7. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 2/8

1740 - 2. august:
26/7. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 9/8

1740 - 9. august:
2/8. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 6/9

1740 - 6. september:
9/8. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 20/9

1740 - 20. september:
6/9. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 4/10

1740 - 4. oktober:
20/9. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. 25/10

1740 - 25. oktober:
4/10. Christen Udsen af Tårup ctr. madame Munckeberg med svigersøn Jep Basse, Jens Pedersen Skov og Jens Knudsen samt Peder Lassen, alle af Tårup. Sagen har drejet sig om en markstrid. Nu slutter den her med tingsvidne, idet regimentskriveren har opnået at få nedsat en kommissionsdomstol.
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Udesen Jep [Mand] f. 1677
Er det mon ham, der omtales her i Koldinghus birks tingbøger 1719-70

1721 - 27. maj:
104:
Jens Jensen af Kongsted Torp samt Jep Udsen og Ole Hansen fremlægger på alle lodsejeres vegne en kontrakt mellem dem angående græsning for Jens Jensens gård.

1731 - 16. januar:

19/12. Arvingerne efter Jep Lauridsen af Vonsild ctr. debitorer. Sagen udsat til 27/2, hvor der skulle have været afsagt dom over Jep Udsen af Viuf, der er den eneste skyldner, der endnu ikke har rettet for sig. Men sagen er ikke set mere.
Arvingerne efter Jep Lauridsen er Anne Kirstine og Bodil Jepsdatter. Jep Lauridsen er død i Viuf, og alle skyldnerne har også været fra Viuf.

1731 - 13. marts:

Læst obligation på 100 sldlr. fra Jeppe Udsen, Ude Jepsen og Peder Jepsen af Kongsted til Morten Thomsen, præst
i Bredstrup.

1732 - 19. februar:

Læst obligation fra Jep Udsen og Peder Jepsen, begge af Kongsted, til sognepræst Morten Thomsen i Bredstrup.


1732 - 22. juli:
10/6. Dom: Jacob Devantier (Devante) af Fredericia ved Christian Jæger ibidem ctr. Hans Jensen og Jens Nielsen af Vilstrup. - Jacob Devante (af den reformerte koloni) har sagsøgt de to for vold og overlast, men har ikke kunnet bevise nogetsomhelst, da hverken han selv, heste, vogn eller hans medhavende er set eller synet at være beskadiget og frakommet. Tværtimod forstås det, at han selv har kørt for nær til Jens Nielsen, så denne er styrtet af vognen og dernæst har søgt Devante, men uden at gøre skade. Siden, da alting var kommet i sin rolighed og Devante havde fået sit gods igen (som han havde forladt og tabt undervejs), har han endda i Stovstrup med sin fork søgt klammeri med dem uden årsag, som dog ej blev til andet end det samme og det samme. - Altså bør de for Jacob Devantes tiltale være fri, og de nærgående udtryk, som han og hans fuldmægtig har anvendt mod dem og deres fuldmægtig, må ikke være dem til skade på deres gode navn og rygte. - (Christian Jæger har indledt retssagen med at fremlægge en beediget attest om overfaldet, og da den underkendes af retten, vil han straks have sagen udskudt, fordi aftenen trængte sig på. Men det kunne forsvareren Christian Grundahl afvise under henvisning til, at vidnerne var til stede,
og at solen iøvrigt skinnede klar og bar for hans øjne. Det første vidne var Søren Gregersen af Stovstrup. Da han en dag var på vej tilbage fra Fredericia og var kommet ind i rytterkoblet, kom Jacob Devante løbende imod ham og vinkede. "Min kære Søren, kom afsted; her står tre karle, som vil myrde mig af!". Så fulgte vidnet med ham til hans vogn, der stod ca. et musketskud derfra. Der stod Hans Jensen af Vilstrup, som sagde, "Jeg tror, Fanden rider den karl,han løber både fra heste og vogn". Så hjalp vidnet Devante til rette med hans vogn, hvis tømme var kommet i hjulene og stjerten faldet ned. Hans Jensen fik lov til at komme med på vidnets vogn, som så kørte i retning af Stovstrup. Ved
næste led lå Jens Nielsen på jorden ved siden af vejen. "Der kan I se", sagde Hans Jensen, "her ligger en forslået karl".
Ved siden af stod en balje med viktualier. Jens Nielsen rejste sig op: "Kunne jeg stå, kunne jeg gå, så skulle jeg slå!", og så gik han mod Devante med sin hånd om pisken i den tynde ende. Han ramte ikke. Devante var sprunget af sin
vogn, og nu løb hans heste løbsk. Han løb bagefter og indhentede dem ved rytterleddet; han satte sig op på den til hånd hest og kørte overmåde stærkt, så han tabte noget fra vognen, nogle havrekærver og en fork. Dem samlede vidnet op, og da de nåede til Stovstrup smedje, gav han tingene tilbage til Devante. Lidt efter kom de tre karle (den tredje var Iver Nielsen af Vilstrup, et af vidnerne). Devante løb imod mod Hans Jensens vogn med sin fork i hånden og råbte Holdt! "Skal jeg holde?", sagde Hans Jensen, steg ned af vognen og søgte med sin svøbe Devante, der stak for sig med forken og sagde, "Bliv mig fra livet, ellers stikker jeg dig durch und durch. Så kom Jens Nielsen til.
Devante bad om fred og slængte forken fra sig. Den tog Jens Nielsen og forfulgte ham med. Men vidnet sagde til ham, at han ikke måtte slå sig til rette. Efter at de tre karle var kørt, kom Jep Udsens søn Peder Jepsen af Kongsted og Søren Gadbjerg af Bredstrup kørende. De havde baljen med viktualier med. Den fik Devante imod 8 sk. og en pæl brændevin. - Iver Nielsen var den der kunne vidne om, at han havde set noget, der tydede på, at Devantier havde påkørt Jens Nielsens vogn, så han styrtede af den. Da havde der også været lidt optræk til slagsmål, og det var endt med, at Devantier var rendt væk hen i retning af Søren Gregersen).

1733 - 8. september:

25/8. Jens Hansen, Jens Knudsen, Peder Lassen og Christen Udsen af Tårup og Jens Poulsen af Taulov Nebel ctr. Jep Nielsen Basse og madame Susanne sl. mag. Munchebergs. 6/10

Læst obligation på 28 sldlr. fra Jep Udsen og søn Peder Jepsen af Kongsted til Thomas Sørensen i Torup.
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Udesdatter Kirsten [Kvinde] f. 1684 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt - d. 1754 Starup, Øster Starup Sogn, Vejle Amt
Change: 23 JAN 2004

Retur til hovedside


Sørensen Mads [Mand]
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Udesdatter Maren [Kvinde] f. 1694 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt - d. 1765
Koldinghus birks justitsprotokol 1748-61

1759 - 24. april:
Jacob Hansen Smed af Starup m.fl. fører vidner, som har kendt Jens Madsen, som boede i Starup og havde til ægte
Maren Henriksdatter. De aflede i ægteskab Mads Jensen, som boede og døde i København, og en datter Kirsten
Jensdatter, som lever og er gift med Jacob Hansen Smed. Efter Maren Henriksdatters død blev Jens Madsen gift med
Maren Udsdatter. I dette ægteskab kom der også nogle børn (som er nævnt ved navn og bopæl). Det drejer sig om
at bevise, hvem der kan arve efter afdøde Mads Jensen.
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Piengaard Jens Madsen [Mand] d. 1738
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Nielsen Peder [Mand]
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


* * flere børn [Mand]
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Udesdatter Voldborg [Kvinde] f. 03-05-1742 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Rootsweb

Kilde
Kilde: Folketællingen 1787

Change: 13 JAN 2012

Retur til hovedside


Pedersen Jørgen [Mand] f. 1743 - d. 1803

Kilde
Kilde: Folketællingen 1787

Occupation: Bonde på Gård nr. 1 i Hesselballe
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Udesdatter Mette [Kvinde] f. 1751 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Rootsweb

Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Christensen Søren [Mand] f. 1749 Herslev, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Rootsweb

Change: 1 APR 2004

Retur til hovedside


Fredsted Peder Jensen [Mand]
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Sejersen Peder [Mand] f. 1798
Boede på Viuf Mark
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Bertelsdatter Ellen Marie [Kvinde] f. 1816 Sønder Vilstrup, Vejle Amt

Kilde
Kilde: Folketællingen 1845

Change: 21 APR 2004

Retur til hovedside


Pedersen Søren [Mand] f. 1799 - d. 1848
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside


Melchiorsen Chisten [Mand] f. 1817 Store Velling, Smidstrup Sogn, Vejle Amt - d. 1882 Starup Mark, Øster Starup Sogn, Vejle Amt
Change: 23 JAN 2004

Retur til hovedside


Pedersen Lauge [Mand] f. 1804
Change: 20 AUG 2002

Retur til hovedside

Boesen Hans [Mand] f. 1711 - d. 1752

Kilde
Forfatter: Søren Haahr Sørensen
Kilde: Mail fra Søren Haahr Sørensen
Kilde: 13-04-2003

Kilde
Forfatter: Søren Haahr Sørensen
Kilde: Mail fra Søren Haahr Sørensen
Kilde: 13-04-2003

Change: 14 APR 2003

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen