Slægtsdata side 55 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Bertelsen Ude [Mand] f. 1643 - d. 1678 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr tids- og personalehistorie især fra Vestjylland
Kilde: 1979

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr tids- og personalehistorie især fra Vestjylland
Kilde: 1979

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: Købmand

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 19 JAN 2005

Retur til hovedside


Haard Søren Jørgensen [Mand] f. 1596 formentlig i Vester Nebel - d. 1660 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr tids- og personalehistorie især fra Vestjylland
Kilde: 1979

Kilde
Forfatter: Carl Langholtz
Kilde: Anetavle for berømte danskere, 1.samling
Kilde: Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby, 1989

Kilde
Kilde: Rootsweb

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr tids- og personalehistorie især fra Vestjylland
Kilde: 1979

Kilde
Forfatter: Carl Langholtz
Kilde: Anetavle for berømte danskere, 1.samling
Kilde: Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby, 1989

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Occupation: Købmand, rådmand og kirkeværge i Kolding

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr tids- og personalehistorie især fra Vestjylland
Kilde: 1979

Kilde
Forfatter: Carl Langholtz
Kilde: Anetavle for berømte danskere, 1.samling
Kilde: Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby, 1989

I 1730 fandtes en ligsten i kirkegulvet over Søren Jørgensen Haard, men senere forsvundet. I 1755 fandtes et epitafium i St. Nikolaj kirke i Kolding over Søren Jørgensen Haard og hans hustru m. fl., men dette er også siden forsvundet. Skiftet efter Søren Haard fandt sted 23/5 1662 og der var 2054 rigsdaler til deling.
I 1647 trak det op til en heksesag, hvori en skolemester Gregers Nielsen var en af forgrundsfigurerne. Den fattige skolemester, der i sin desperation erklærede, at “han havde så længe troet på Gud, nu ville han tro på djævelen”, søgte at få en signekælling krøblingen Johanne Hanskone til at “fly ham lykke”. Han drak hende fuld for at få hende til at løsne tungen.
Skolemesteren bildte sig ind, at Søren Haard på Laasbybjerg, alle Ude Pedersens børn (deriblandt Peder Udesen) og mange andre godtfolk i byen ved trolddom var kommet til deres formue. Nu skulle kællingen - enten selv eller ved en Lisbeth Knudsdatter i Hjarup (boende hos sognepræst Poul Sørensen, en bror til sognepræsten i Kolding Ancher Sørensen) - også hjælpe ham. Han gav Johanne Hanskone to poser, en af lærred og en af læder. I den første var der 9 rugkærner, lyneborgersalt, hvidløg og meget andet. I den anden en vokskalv.
Senere da poserne hverken hjalp skoleholderen til brød endsige rigdom, opstod der splid mellem ham og kællingen. Denne søgte at hævne sig ved at indbilde forskellige syge, at skoleholderen havde forgjort dem. Sagen vakte stor opstandelse og fyldte mange sider i rådstueprotokollen.
Gregers Nielsen var et stakkels fordrukkent menneske, der lå i strid med alle. 7/9 1653 forlangte Søren Jørgensen Haard, at skolemester Gregers Nielsen skulle straffes, fordi han på gaden en aften havde råbt:
“--og Søren Haard har været min gode ven tilforn, men nu er han min uven. Det har djævelens mennesker gjort, og hvad han har af grøn jord, huse og gårde og al sin store pral og pragt, det har han de Haar'er med djævelens kunst og Anne Jensdatters magt”.
Hvorefter han i raseri og drukkenskab løb hen til Søren Haards bislag og bed deri med sine tænder.
Skolemesterens indlæg i retssagen:
”Eftersom Søren Jørgensen Haard, rådmand her i Kolding, har forhvervet nogle vidner på mig underskrevne her på bytinget sidst forleden 20/7 anlangende nogle ukvemsord, jeg skulle have haft 11/6 næst tilforn, så er herimod mit korte svar, at så sandt som Gud lever og den lod og part, jeg forventer mig hos Gud i himlen, jeg aldrig ved og meget erindrer har sagt andet om velbemeldte Søren Haard eller nogen af hans pårørende end som alt ærligt og kristeligt, langt mindre kunne få årsag noget uærligt at tænke eller sige, og hvis mig fattige mand noget andet påtvunget er, er usandfærdigt og af misundelse vundet at være som de andre steder aldrig skal kunne godt gøre. Begærer gerne, at dette for retten måtte læses, påskrives og indføres udi hvis som passerer. Ex. Kolding 7/9 1653. Gregers Nielsen, egen hånd”.
Den foreløbige dom lød således:
”Efterdi det er en sag, som æren pågælder, tør jeg mig ikke fordriste i den sag at kende, mens den sag henfindes og indstiller for min gunstige og velbårne overdommer”.
Det endelige udfald af sagen kendes ikke.
Et familiemedlem til Søren Haard bragte ham for retten. Det var Lene Pedersdatter, som var blevet enke efter Jørgen Hansen Haar i Høllund, Ødsted sogn, søn af Hans Jørgensen Haar på Skovgaard i Øster Starup sogn. Se under ane nr. 388-389, pkt e. I følge Egtvedpræstens indberetning var Høllund “slet udplyndret og folkene forjaget og øde og døde”. Lene havde under svenskekrigene i 1660 bragt to kister med klæder og gods samt noget guld og sølv ind til Søren Haahrs hus, for at han skulle passe på det. Nu da hun var blevet enke, skulle der skiftes. Hun havde så bedt om at få det udleveret. Men Søren Haard ville kun udlevere tingene, hvis Lene betalte 8 rigsdaler i leje. Dommen gik ud på, at kisterne skulle udleveres til Lene mod husleje efter dannemænds skøn. Men han fastholdt, at han kun havde modtaget kisterne med klæder og gods. Sluttelig måtte Lene betale.
I juni 1659 blev der begravet en ung karl på 26 år fra Heisselballe, som blev skudt af polakkerne i Søren Haards gård.
Det var Karen Bertelsdatter, der ved sin søsters - Dorothe hr. Mortens - dødsleje under pesten i 1659 fik at vide, at søsterens guld og klenodier var nedgravet i Anne Henriksdatters (Thaulows) hus. Dorothe hr. Mortens er Dorothe eller Dorthe Bertelsdatter, der var gift med hospitalspræst i Kolding Morten Sørensen. Se om denne sag under BK#2680 og 2681.

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 11 JAN 2005

Retur til hovedside


Bertelsdatter Karen [Kvinde] f. 16-12-1602 Taulov - d. 1682 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr tids- og personalehistorie især fra Vestjylland
Kilde: 1979

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 11 JAN 2005

Retur til hovedside


Haard Maren Sørensdatter [Kvinde] f. 1633 - d. 08-06-1659 Kolding under pesten

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haard Karen Sørensdatter [Kvinde] f. 09-10-1642 - d. 30-08-1712 Kolding, Brusk Herred, Vejle Amt

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Haard Anne Sørensdatter [Kvinde] f. 26-09-1638 - d. 1694

Kilde
Forfatter: John Helt Green
Kilde: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Kilde: John Helt Green, Vedbæk 2001

Kilde
Forfatter: Peter Helt Haahr
Kilde: Slægten Haahr tids- og personalehistorie især fra Vestjylland
Kilde: 1979

Change: 20 JAN 2005

Retur til hovedside


Udsen Bertel [Mand]
Change: 25 OCT 2002

Retur til hovedside


Nielsdatter Abelone [Kvinde]

Kilde
Kilde: Folketællingen 1801

Change: 25 JAN 2004

Retur til hovedside


von Borgen Chrisin Erhard [Mand]
Change: 25 OCT 2002

Retur til hovedside


Hansen Niels [Mand] d. 1780

Kilde
Forfatter: Tage Olesen
Kilde: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie
Kilde: Ølgod Museum, 1988

Change: 25 OCT 2002

Retur til hovedside


Pedersen Mette Kirsten [Kvinde] f. 14-07-1782 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt

Kilde
Kilde: FamilySearch
Kilde: www.familysearch.org

Change: 14 APR 2003

Retur til hovedside


Pedersen Hans [Mand] f. 17-12-1791 Fredsted, Øster Starup Sogn, Vejle Amt
Change: 30 NOV 2002

Retur til hovedside


Udesen Jens [Mand] f. BEF 1653

Kilde
Forfatter: Peder Udesen
Kilde: Hjemmeside for Peder udesen
Kilde: http://hjem.get2net.dk/udesen/index.htm

Change: 12 AUG 2008

Retur til hovedside


Ukendt [Mand]
Change: 2 DEC 2002

Retur til hovedside


Udesen Jens [Mand]
Change: 14 APR 2003

Retur til hovedside


Pedersen Ude [Mand]
Change: 2 DEC 2002

Retur til hovedside


Pedersdatter Maren [Kvinde] f. 1733
Change: 2 DEC 2002

Retur til hovedside


Jensdatter Maren [Kvinde] f. 1693 - d. 11-06-1761
Change: 25 OCT 2019

Retur til hovedside


Geltzer Anna Catharina [Kvinde] f. 1655 Tønder Sogn, Tønder Amt - d. 06-04-1699 Tønder Sogn, Tønder Amt

Kilde
Forfatter: Ole P. Bielefeldt
Kilde: The Ole P. Bielefeldt, Denmark Family Home Page
Kilde: http://familytreemaker.genealogy.com/users/b/i/e/Ole-P-Bielefeldt/index.html

Kilde
Forfatter: Ole P. Bielefeldt
Kilde: The Ole P. Bielefeldt, Denmark Family Home Page
Kilde: http://familytreemaker.genealogy.com/users/b/i/e/Ole-P-Bielefeldt/index.html

Anna Catharina Geltzer (b. Abt. 1655, d. 6 April 1699)
Anna Catharina Geltzer (daughter of Hans Gottfried Geltzer and Ukendt hustru til Hans Gottfried Geltzer)1290 was born Abt. 1655 in Tønder S., Tønder A., Denmark, and died 6 April 1699 in Tønder S., Tønder A., Denmark1291, 1292. She married (2) Erich Eberhard Asthusen on Abt. 1684 in Tønder, Denmark1293, son of Ismael II Asthausen and Magdalene Ukendt.

More About Anna Catharina Geltzer and :
Marriage: Bef. 1672, Tønder, Denmark.1294

More About Anna Catharina Geltzer and Erich Eberhard Asthusen:
Marriage: Abt. 1684, Tønder, Denmark.1295

Children of Anna Catharina Geltzer are:
Catharina Maria Geltzer, b. 20 September 1677, Tønder S., Tønder A., Denmark1296, 1297, 1298, d. 16 December 1699, Odense, Denmark.

Children of Anna Catharina Geltzer and Erich Eberhard Asthusen are:
+Catharina Asthusen, b. 20 May 1696, Tønder S., Tønder A., Denmark1299, d. 11 February 1763, Tønder S., Tønder A., Denmark1299, 1300.

Kilde
Forfatter: Ole P. Bielefeldt
Kilde: The Ole P. Bielefeldt, Denmark Family Home Page
Kilde: http://familytreemaker.genealogy.com/users/b/i/e/Ole-P-Bielefeldt/index.html

Change: 26 DEC 2002

Retur til hovedside

Geltzer Maria [Kvinde] f. 1666 Tønder Sogn, Tønder Amt - d. 16-12-1699 Odense, Odense Amt

Kilde
Forfatter: Ole P. Bielefeldt
Kilde: The Ole P. Bielefeldt, Denmark Family Home Page
Kilde: http://familytreemaker.genealogy.com/users/b/i/e/Ole-P-Bielefeldt/index.html

Kilde
Forfatter: Ole P. Bielefeldt
Kilde: The Ole P. Bielefeldt, Denmark Family Home Page
Kilde: http://familytreemaker.genealogy.com/users/b/i/e/Ole-P-Bielefeldt/index.html

Change: 26 DEC 2002

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen