Slægtsdata side 75 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Nielsen Søren [Mand]

Residence: 1688

Kilde
Forfatter: Claus Agerbæk
Kilde: Familien Vilandt Agerbæk og beslægtede familier
Kilde: http://perso.wanadoo.fr/familien.agerbaek Set 8. januar 2003

Change: 8 JAN 2004

Retur til hovedside


hustru Første [Kvinde]
T. A. Becker beretter i bogen En Familiehistorie: Fortidsminder fra Jylland. Tidsbilleder fra det 17de og 18de Aarhundrede, at denne person skulle være den berømte Maren Splids, der den 10. november 1641 blev brændt som troldkvinde på Ribe Torv. Maren var gift med skrædderer og værtshusholder Laurids Splid og de havde en søn Christen på 17 år. Da deres navn var spoleret i Ribe, blev de ifølge Becker nødt til at forlade Ribe, hvor kun skændsel knyttedes til deres navne. Laurids ændrede sit navn til Christen Linde til erindring "om den smukke gamle Lind, som stod foran hans dør; under dens skygge havde han saa ofte siddet om Søndagen ved et kruus Øl eller en kande Viin, mellem muntre Gjæfter, der vare hans Venner, medens den flinke Husmoder besørgede Huset og af og til saae ud til dem, om de manglede noget."

Skønt Becker i sit forord til ovennævnte bog bedyrer den allerstørste historiske nøjagtighed og "lade Tiden fremtræde for Læserne, saaledes som den var", er der ifølge Esben Graugaard, Holstebro Museum ikke grund til at fæste megen lid til den myte, som denne udlægning bygger på. Disse Sagn og myter er publiceret af Evald Tang Kristensen i "Sagn og Overtro fra Jylland samlede af Folkemunde", anden samling, Kolding 1886, s. 155-157.

Kilde
Forfatter: Becker, Tyge A.
Kilde: En Familiehistorie: Fortidsminder fra Jylland. Tidsbilleder fra det 17de og 18de Aarhundrede.
Kilde: S.M.Stinck, Kjøbejhavn 1857

Change: 14 JAN 2004

Retur til hovedside


Olesen Dorthea Kathrine Margrethe Bang [Kvinde] f. 12-01-1867 Marie Magdalene By, Marie Magdalene Sogn, Randers Amt - d. 04-11-1940 Tinning, Folby Sogn, Aarhus Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 23 JAN 2004

Retur til hovedside


Pedersen Karen Hansine [Kvinde] f. 19-10-1858 Rodledshuse, Våbensted sogn, Maribo Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 23 JAN 2004

Retur til hovedside


Lind Elly [Kvinde] f. 20-11-1893 Maribo, Maribo Amt - d. 16-02-1976 Iselingen, Vordingborg Sogn, Præstø Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 JAN 2004

Retur til hovedside


Bille-Hansen Ove Morton Middelboe [Mand] f. 14-01-1877 Tøjhusgade, København

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 17 JAN 2004

Retur til hovedside


Lind Ejler Aksel [Mand] f. 17-05-1895 Maribo, Maribo Amt - d. 06-08-1919 Esbønderup sygehus efter trafikulykke, Frederiksborg Amt

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 22 JAN 2004

Retur til hovedside


Lind Kristen Holger [Mand] f. 30-06-1905 Ørsted by og sogn

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 17 JAN 2004

Retur til hovedside


Pedersen Agathe Christiane [Kvinde] f. 04-06-1900 Vejerslev Sogn

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 17 JAN 2004

Retur til hovedside


Lind Freddy Christian [Mand] f. 16-10-1934 Tinning, Folby Sogn, Aarhus Amt - d. 02-01-1935

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Kilde
Forfatter: Viggo Nielsen

Change: 17 JAN 2004

Retur til hovedside


Hansen Andreas Charles [Mand] f. 1786 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 20 JAN 2004

Retur til hovedside


Hansdatter Else [Kvinde] f. 1787

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 26 JAN 2004

Retur til hovedside


Hansdatter Anne [Kvinde] f. 1792

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 26 JAN 2004

Retur til hovedside


Hansen Iver [Mand] f. 1796 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 20 JAN 2004

Retur til hovedside


Christensen Christen [Mand] f. 1667 Christiania - d. 1731 Pjedsted

Kilde
Kilde: Digitalarkivet, Arkivverket i Norge

Kilde
Forfatter: S.V. Wiberg
Kilde: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878.

Kilde
Kilde: Digitalarkivet, Arkivverket i Norge

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

Occupation: Residerende Kapellan i Krageø, Aggershus Stift, Norge: 30-01-1694

Kilde
Forfatter: S.V. Wiberg
Kilde: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878.

Occupation: Sognepræst i Pjedsted-Gaarslev, Ribe Stift, Vejle Amt: 10-10-1704
Occupation: Provst i Holmans Herred: 1716
Education: Magister: 30-07-1718
6. Magister CHRISTEN CHRISTENSEN, provst
(1704-1731)
Født 1667 i Christiania. Forældre: Byfoged i Christiania Christen Christensen og hustru Lisbeth Bendixdatter Ahlefeldt. Dimitteret 1685 i Christiania. Residerende kapellan i Kragerø, Aggershus Stift i Norge 30. januar 1694. Sognepræst i Pjedsted-Gaarslev 10. oktober 1704. Provst over Holmans Herred 1716. Magister 30. juli 1718. Død 1731 i Pjedsted. Gift 1. gang med Vita Frantsdatter Bering, død 1704. Forældre: borgmester og landstingshører i Viborg Frants Pedersen Bering og hustru Mette Gregersdatter Hvid. Gift 2. gang med Anna Cathrine Lorentsdatter Edinger, født 27. august 1680 i Odense, død 23./28. maj 1758 i Bogense, datter af professor ved Odense Gymnasium magister Lorents Edinger & hustru Barbara Hansdatter Landorf. (ACLE var 1. gang blevet gift 1701 med sognepræst i Bogense-Skovby, magister Anders Jacobsen Cheldorph (død 1703).

Pjedsted Sogns kirkebøger er bevaret fra 1705; det vides ikke, om en ulykkelig hændelse har tilintetgjort den ældre kirkebog (forrige præstegårdsbrand var i 1664).
10/10 1704 [r. Cap. Kragerø, Aggersh. St., c. 93]
Mag. Christen Christensen, f. 67; Pr. 16; Mag. 18;
1 ~ Vita Frantsdtr. Bering; F. F. B., Bgmstr. og Landthingshører i Vibg.;
2 ~ Anna Cathrine Edinger, E. e. A. J. Cheldorph i Bogense-S.,
Bog. 23/5 58; (Sstr. t. Nicolai L. K. i Vestenskov-K. og t. Ellen E. ~ C. H. Achthon i Ørsted-D.); F. Lorents E., prof. i Odense; M. Barbara Hansdtr. Landorph; [ 1731].

Kilde
Forfatter: S.V. Wiberg
Kilde: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878.

Change: 3 APR 2020

Retur til hovedside


Hansen Hans [Mand] f. 1798 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 20 JAN 2004

Retur til hovedside


Bering Vita Frantsdatter [Kvinde] f. 1683

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

Residence: 19-03-1703

Kilde
Forfatter: Brejl, Erik
Kilde: http://www.brejl.dk

Change: 3 APR 2020

Retur til hovedside


Hansdatter Ester Marie [Kvinde] f. 1799 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 20 JAN 2004

Retur til hovedside


Edinger Anna Cathrine Lorentsdatter [Kvinde] f. 27-08-1680 Odense - d. 23-05-1758 Bogense

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

Change: 30 SEP 2018

Retur til hovedside

Hansdatter Mette [Kvinde] f. 1801 Fåborg, Fåborg Sogn, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Kilde
Kilde: Kirkebogen Fåborg og Nykirke, Ribe Amt

Change: 20 JAN 2004

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen