Slægtsdata side 97 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.


Hjelmsmark Morten [Mand]

Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Jermiin Magnus Hjelmsmark [Mand]
Change: 14 OCT 2010

Retur til hovedside


Hansen Børge Kragh [Mand] d. 02-02-2010 Odense
Change: 2 FEB 2010

Retur til hovedside


Bering Frants Pedersen [Mand] f. 1634 Viborg - d. 23-12-1695 Viborg Gråbrødre

Kilde
Forfatter: Nygård
Kilde: Nygårds sedler

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

Occupation: Borgmester i Viborg: 1675

Kilde
Forfatter: Nygård
Kilde: Nygårds sedler

Occupation: Landstingsskriver i Viborg: 1685

Kilde
Forfatter: Nygård
Kilde: Nygårds sedler

Occupation: Landstingshører i Viborg: 1685

Kilde
Forfatter: Nygård
Kilde: Nygårds sedler

Frants Pedersen Bering, begr. 23/12 1695, 61 Aar gi.;
han maa forudsættes at være født i Viborg, men er i sin
Ungdom rejst bort — mulig af Hensyn til sin Uddannelse;
omkring 1659 kom han tilbage til sine Fædres By, hvor
han tilsyneladende ikke fik nogen Næring; i 1661 blev
han Raadmand, i 1670 Byfoged, i 1670—71 var han
Forpagter af Maltaccisen, og i 1675 blev han beskikket
at være tredie Borgmester med Raadmands Løn, saaledes
at han, naar en af de ældre gik af eller døde, rykkede op
som anden Borgmester; dette skete formentlig i 1676; i
1680 søgte og fik han sin Afsked; Aaret efter blev han
Auktionsdirektør i Nørrejylland, og Kongen tildelte ham
Gang og Sæde, som da han var Borgmester; i 1682 blev
han Landstingshører; han var i sine yngre Dage velstaaende,
under Svenskekrigene havde han kunnet laane Byen
Penge, og endnu omkring 1690 havde han Raad til at
bekoste sin Søns Ophold i Udlandet og til at give en af
sine Døtre en Medgift, men saa gik det — endda med
rivende Fart — tilbage for ham; han resterede med Skat
fra 1678, det samme gjaldt ogsaa andre af Byens for¬
nemme Borgere, og nu kunde han hverken betale denne
eller en ny Skat, der blev paalignet; han solgte sit Jorde¬
gods i en af de omliggende Byer, og han fik noget af sin
Skat eftergivet; den store Gaard paa Hjørnet af Set. Mo¬
gens Gade og den nuværende Set. Nicolai Gade vidste
han dog at beholde urørt; i den havde han sin Bolig;
da Enken døde, var den det eneste virkelige Aktiv i hen¬
des Bo, hun havde maattet sælge af sit Indbo for at skaffe
Midler til Livets Ophold, og da Boet blev gjort op, var
der intet til Deling imellem Børnene; gift 23/5 1661 med
Mette Gregersdatter Huid, død 19/3 1703 i forannævnte
Gaard, Datter af Købmand i Viborg, tidligere Foged paa
Skiersø Gregers Stephensen Huid.)
6 Børn: 4. Slægtled II. Nr. 46—51.

Kilde
Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift
Kilde: Kjøbenhavn

72 har de 4 børn, 10,8,6,4 år gamle, 2 piger
(Nr. 63 i Skattemandtalsliste 1672)

Kilde
Forfatter: Nygård
Kilde: Nygårds sedler

Change: 29 AUG 2018

Retur til hovedside


Hvid Mette Gregersdatter [Kvinde] d. 1703

Kilde
Forfatter: Nygård
Kilde: Nygårds sedler

16
Change: 29 AUG 2018

Retur til hovedside


Hansen Hans Peter (Buhl) [Mand] f. 1826

Kilde
Kilde: Folketællingen 1890

Change: 2 SEP 2018

Retur til hovedside


Buhl Hans Peder [Mand] f. 1892 Galten Sogn - d. 1938 Århus
Occupation: Gårdejer i Jordrup, Ribe Amt
Change: 2 SEP 2018

Retur til hovedside


Buhl Daniel Ejler [Mand] f. 1858

Kilde
Kilde: Folketællingen 1890

Change: 2 SEP 2018

Retur til hovedside


Hansen Christian [Mand]
Change: 4 FEB 2020

Retur til hovedside


Sylvester Caroline [Kvinde] f. 1817
Change: 23 FEB 2019

Retur til hovedside


Sylvester Thomas [Mand] f. 1818
Change: 23 FEB 2019

Retur til hovedside


Sylvester Jacoline [Kvinde] f. 1820
Change: 23 FEB 2019

Retur til hovedside


Reenberg Anna Clausdatter [Kvinde]
Change: 4 SEP 2018

Retur til hovedside


Reenberg Christen Clausen [Mand]
Change: 4 SEP 2018

Retur til hovedside


Reenberg Kirsten Clausdatter [Kvinde]
Change: 4 SEP 2018

Retur til hovedside


Reenberg Peder Clausen [Mand]
Change: 4 SEP 2018

Retur til hovedside


Reenberg Mette Clausdatter [Kvinde]
Change: 4 SEP 2018

Retur til hovedside


Reenberg Cathrine Clausdatter [Kvinde]
Change: 4 SEP 2018

Retur til hovedside


Reenberg Jens Clausen [Mand] f. 1652 - d. 1733
Occupation: Rektor på Viborg Katedralskole: BET 1691 AND 1705

Kilde
Kilde: Historisk Atlas Danmark
Kilde: https://historiskatlas.dk

Property: Lynderupgaard, Lynderup Sogn, Viborg Amt

Kilde
Kilde: Skifteprotokol

Kilde
Kilde: Skifteprotokol

Change: 4 SEP 2018

Retur til hovedside

von Benzon Christian Frederik Otto [Mand] f. 1826 - d. 1826

Kilde
Forfatter: Nikolaj Asgeir MacGregor Sadolin
Kilde: The OneTree Genealogy

Kilde
Forfatter: Nikolaj Asgeir MacGregor Sadolin
Kilde: The OneTree Genealogy

Change: 3 OCT 2004

Retur til hovedsideDenne HTML database er lavet med registeret version af GED4WEB icon (hjemmeside link)GED4WEB version 4.41

Back to Top Of Page

Retur til hovedside

Copyright 2020 Gunner Jermiin Nielsen